Αποτελέσματα live αναζήτησης

1040538/780/Α0012/10.5.2007 Τεκμήριο αγοράς ακινήτου.

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

1040538/780/Α0012/10.5.2007
Τεκμήριο αγοράς ακινήτου.

1040538/780/Α0012/10.5.2007 Τεκμήριο αγοράς ακινήτου.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 10 Μαΐου 2007
Αρ. Πρωτ.: 1040538/780/Α0012

ΘΕΜΑ: Τεκμήριο αγοράς ακινήτου.

ΣΧΕΤ.: Το 7686/17.4.


Αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας ενημερώνουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτ. γ' του άρθρου 17 του ν.2238/1994 ως ετήσια τεκμαρτή δαπάνη του φορολογουμένου, της συζύγου του και των προσώπων που τους βαρύνουν, λογίζονται και τα χρηματικά ποσά που πραγματικά καταβάλλονται μεταξύ άλλων, για αγορά ή χρονομεριστική ή χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων ή ανέγερση οικοδομών.

2. Από τη διοίκηση έχει γίνει δεκτό ότι δηλώσεις που συμπληρώνουν ποσά της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (μείωση ετήσιας δαπάνης) δεν συνιστούν ανάκληση φορολογητέας ύλης ή δαπάνη ή προσδιοριστικού της δαπάνης στοιχείου, γι' αυτό η δυνατότητα υποβολής αυτών είναι η οριζόμενη στην παράγραφο 1 του άρθρου 62 του Κ.Φ.Ε. δηλαδή μετά την παρέλευση της προθεσμίας που ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 62 του Κ.Φ.Ε. και σε κάθε περίπτωση πριν από την καταχώρηση στο οικείο βιβλίο του φύλλου ελέγχου που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 68 του Κ.Φ.Ε. επιτρέπεται η επίδοση αρχικής ή συμπληρωματικής δήλωσης για την οποία επιβάλλεται και η προβλεπόμενη κύρωση (σχετ. 1084499/1979/Α0012/16.8.95 έγγραφο).

3. Στο έγγραφό σας αναφέρετε, μεταξύ άλλων, ότι φορολογούμενοι που πραγματοποίησαν αγορά ακινήτου του οποίου το τίμημα κατεβλήθη ολόκληρο στον πωλητή, όπως αναγραφόταν στο αρχικό συμβόλαιο, προέβησαν σε διορθωτική πράξη του συμβολαίου αυτού σύμφωνα με την οποία οι αγοραστές θα κατέβαλαν το τίμημα σε πέντε άτοκες ετήσιες δόσεις. Με το νέο συμβόλαιο μειώθηκε η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων που προέκυψε με το αρχικό συμβόλαιο.

4. Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι: α) ως ετήσια τεκμαρτή δαπάνη λογίζονται τα ποσά που πραγματικά καταβάλλονται και β) τα αναφερόμενα στο έγγραφό σας δεν χρήζουν ερμηνείας των ισχυουσών διατάξεων το οποίο αποτελεί αντικείμενο της υπηρεσίας μας, αλλά διαπίστωση και επαλήθευση πραγματικών περιστατικών όσον αφορά τα ποσά που πραγματικά καταβλήθηκαν και τα οποία θα ληφθούν, υπόψη στον υπολογισμό του τεκμηρίου σας γνωρίζουμε ότι η λύση του υπόψη θέματος ανάγεται αποκλειστικά στη δική σας αρμοδιότητα.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης