1071441/1394/Α0012/28.7.2007

Τεκμήριο απόκτησης ακινήτου με δικαστική απόφαση.

28 Ιούλ 2007

Taxheaven.gr
Αθήνα 28 Ιουλίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1071441/1394/Α0012

ΘΕΜΑ: Τεκμήριο απόκτησης ακινήτου με δικαστική απόφαση.


Απαντώντας σε αίτησή σας, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. γ' του άρθρου 17 του ν.2238/1994, ως ετήσια τεκμαρτή δαπάνη του φορολογουμένου, της συζύγου και των προσώπων που τους βαρύνουν λογίζονται και τα χρηματικά ποσά που πραγματικά καταβάλλονται, μεταξύ άλλων, για αγορά ή χρονομεριστική ή χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων ή ανέγερση οικοδομών.

2. Όπως αναφέρετε στο έγγραφο σας, περιήλθε στην κυριότητά σας με την «...» δικαστική απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών το δικαίωμα της επικαρπίας επί υπογείου και ισογείου καταστήματος κατόπιν λύσεως του γάμου σας και εκ παραδρομής στην «...» συμβολαιογραφική πράξη αγοραπωλησίας του εν λόγω ακινήτου δεν έγινε καμία αναφορά στην προαναφερθείσα δικαστική απόφαση, με αποτέλεσμα να σας επιβληθεί φόρος λόγω προστιθέμενης διαφοράς τεκμηρίου. Στη συνέχεια προβήκατε στη διόρθωση της συμβολαιογραφικής πράξης με το «...» συμβόλαιο, στο οποίο διευκρινίζεται ότι η μεταβίβαση της επικαρπίας του καταστήματος μετά του υπογείου του προέκυψε κατόπιν δικαστικής απόφασης.

3. Με βάση τα παραπάνω προκύπτει ότι εφόσον αποδεχθεί ότι δεν καταβλήθηκαν χρήματα για την απόκτηση της εν λόγω επικαρπίας, θέμα το οποίο είναι πραγματικό και ανήκει στην εξελεγκτική αρμοδιότητα του προϊσταμένου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. να το διαπιστώσει, δεν υφίσταται θέμα τεκμηρίου.

Taxheaven.gr