Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1268/25.11.1994 Συμπλήρωση της αριθ. 2048300/6844/0016/19.7.90 απόφασης του Υπ.Οικ. Περί αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο

Κατηγορία: Είσπραξη Δημοσίων Εσόδων - Ρυθμίσεις οφειλών

ΠΟΛ.1268/25.11.1994
Συμπλήρωση της αριθ. 2048300/6844/0016/19.7.90 απόφασης του Υπ.Οικ. Περί αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο


ΠΟΛ.1268/25.11.1994 Συμπλήρωση της αριθ. 2048300/6844/0016/19.7.90 απόφασης του Υπ.Οικ. Περί αποδεικτικού ενημ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
 Αθήνα 25 Νοεμβρίου 1994
Αρ.Πρωτ. 1133056/10043-11/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16η (ΕΙΣΠΡ. ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ)
ΤΜΗΜΑ Α΄

ΠΟΛ 1268

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της αριθ. 2048300/6844/0016/19-7-90 απόφασης του Υπ. Οικ. περί αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο.

1133056/10043-11/0016/ΠΟΛ. 1268/25.11.1994

Σας κοινοποιούμε, ως έχει, την αριθ. 1097543/7667-11/0016/26.10.94 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 848 Β' 15.11.1994 και ισχύει από 1 Δεκεμβρίου 1994, με την οποία συμπληρώθηκαν ορισμένες διατάξεις της αριθ. 2048300/6844-11/0016/19.7.90 (ΦΕΚ 508 Β'1990) απόφασής του, περί αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο.
Συγκεκριμένα στο άρθρο 1 της αρχικής απόφασης προστίθεται νέα παράγραφος με αριθμό 12, σύμφωνα με την οποία από 1.12.1994 απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας για τη μεταφορά συναλλάγματος το ισότιμο του οποίου υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες (10.000) ECU.
Επίσης στο άρθρο 2 της παραπάνω απόφασης προστίθεται νέα παράγραφος με αριθμό 11, σύμφωνα με την οποία το προαναφερθέν αποδεικτικό ενημερότητας προσκομίζεται, μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά που συνοδεύουν τη δήλωση - αίτηση του ενδιαφερομένου, στην Τράπεζα μέσω της οποίας θα διενεργηθεί η συναλλαγή με το εξωτερικό.

Σημειώνουμε ότι, όπως σας έχουμε ενημερώσει και με την αριθ. 1061070/4904-11/0016/ΠΟΛ.1136/27.5.1994 εγκύκλιο διαταγή, στην περίπτωση που πρόκειται να χορηγηθεί αποδεικτικό ενημερότητας για την παραπάνω αιτία, ύστερα από διευκόλυνση τμηματικής καταβολής των χρεών του ενδιαφερομένου, δεν υφίσταται πάντοτε λόγος οικονομικής αδυναμίας αυτού και ότι για το λόγο αυτό οι χορηγούμενες διευκολύνσεις πρέπει να είναι βραχυχρόνιες (μέχρι 4 μηνιαίες δόσεις κατ' ανώτατο όριο) και να καλύπτουν το σύνολο της ληξιπρόθεσμης οφειλής
και όχι μέρος αυτής.
Διευκρινίζουμε ότι η διάρκεια ισχύος του αποδεικτικού ενημερότητας που εκδίδεται για την αιτία αυτή είναι δίμηνη.
Συμπλήρωση της αριθ. 2048300/6844-11/0016/19.7.90 απόφασης Υπουργού Οικονομικών περί αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο Αριθ. 1097543/7667-11/0016

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.1882/1990 (ΦΕΚ 43Α'90), σύμφωνα με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να επιβάλλει με αποφάσεις του περιορισμούς κατά οφειλετών που δεν έχουν εκπληρώσει τις από οποιαδήποτε αιτία οφειλές τους προς το Δημόσιο, που ανάγονται στις συναλλαγές τους ή στις πράξεις τους.

2. Την απόφασή μας αριθ. 2048300/6844-11/0016/19.7.90 (ΦΕΚ 508 Β'90) Υπερί αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη προς το ΔημόσιοΦ, όπως ισχύει σήμερα.

3. Το γεγονός ότι, μετά την πλήρη απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων και την κατάργηση του ελέγχου της αυθεντικότητας των συναλλαγών, η Τράπεζα της Ελλάδος επανακαθόρισε το πλαίσιο πληρωμών για τις τρέχουσες συναλλαγές με το εξωτερικό για τις ανάγκες του διεθνούς εμπορίου αγαθών και σχετικών με αυτό συναλλαγών και τις αγορές - εισαγωγές ειδών για κάλυψη προσωπικών αναγκών.

4. Την αριθ. 1026431/268/0006Α/23.94 (ΦΕΚ 154 Β'94) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκχωρούνται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών, αποφασίζουμε:

1. Στο άρθρο 1 της απόφασής μας αριθ. 2048300/6844-11/0016/19.7.90 (ΦΕΚ 508 Β'90), όπως ισχύει σήμερα, προστίθεται παράγραφος με αριθμό 12, που έχει ως εξής:
"12. Για τη μεταφορά συναλλάγματος το ισότιμο του οποίου υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες (10.000) ECU".

2. Στο άρθρο 2 της απόφασής μας αριθ. 2048300/6844-11/0016/19.7.90 (ΦΕΚ 508 Β'90), όπως ισχύει σήμερα, προστίθεται παράγραφος με αριθμό 11, που έχει ως εξής:
"11. Στην περίπτωση 12, στην Τράπεζα, μέσω της οποίας θα διενεργηθεί η συναλλαγή με το εξωτερικό, μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά που συνοδεύουν τη δήλωση - αίτηση του ενδιαφερομένου".

Η απόφασή μας αυτή που δεν προκαλεί δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει από την πρώτη ημέρα του επόμενου μήνα από τη δημοσίευσή της.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης