Αποτελέσματα live αναζήτησης

1077420/1536/Α0012/20.9.2007 Τεκμήριο ανέγερσης οικοδομής.

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

1077420/1536/Α0012/20.9.2007
Τεκμήριο ανέγερσης οικοδομής.


1077420/1536/Α0012/20.9.2007 Τεκμήριο ανέγερσης οικοδομής.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
 Αθήνα 20 Σεπτεμβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1077420/1536/Α0012

ΘΕΜΑ: Τεκμήριο ανέγερσης οικοδομής.


Σε απάντηση της από 6.8.2007 αίτησής σας, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ' του άρθρου 17 του Κ.Φ.Ε., ως ετήσια δαπάνη του φορολογούμενου, της συζύγου του και των προσώπων που τους βαρύνουν λογίζονται και τα χρηματικά ποσά που πραγματικά καταβάλλονται για ανέγερση οικοδομών ή αγορά ακινήτων.

2. Από τη διοίκηση έχει γίνει δεκτό (σχετ. τα 1035043/1082/Α0012/14.7.2004 και 1070408/1932/Α0012/15.9.2004 έγγραφα) ότι, κατά την εφαρμογή της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Κ.Φ.Ε., επειδή ο μισθωτής ο οποίος αναλαμβάνει την ανέγερση οικοδομής σε έδαφος κυριότητας του εκμισθωτή, είναι αυτός ο οποίος πραγματικά καταβάλλει τα χρηματικά ποσά των δαπανών, αυτός (ο μισθωτής) βαρύνεται με το τεκμήριο ανέγερσης της οικοδομής.

3. Στην αίτησή σας ρωτάτε αφενός ποιος βαρύνεται με το τεκμήριο ανέγερσης οικοδομής όταν ανεγείρει ο μισθωτής με δικές του δαπάνες σε έδαφος ιδιοκτησίας τρίτου, καθώς και αν εφαρμόζεται το τεκμήριο του άρθρου 17 του Κ.Φ.Ε. στην περίπτωση που ο οικοπεδούχος καταβάλλει ένα ποσό ως αντάλλαγμα στο μισθωτή όταν αυτός αποχωρεί, για την απόκτηση της οικοδομής.

4. Ύστερα από τα παραπάνω, εφόσον οι δαπάνες ανέγερσης της οικοδομής βαρύνουν το μισθωτή, αυτός θα επιβαρυνθεί και με το τεκμήριο ανέγερσής της.
Επίσης, τεκμήριο θα αποτελέσει και για τον οικοπεδούχο η όποια καταβολή ποσού συμφωνηθεί, κατά το χρόνο αποχώρησης του μισθωτή, προκειμένου να περιέλθει η οικοδομή στον οικοπεδούχο.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης