1073715/1463/Α0012/31.8.2007

Τεκμήριο διαβίωσης αεροσκάφους το οποίο είναι ακινητοποιημένο λόγω έλλειψης πιστοποιητικού αξιοπλοΐας.

31 Αύγ 2007

Taxheaven.gr
 Αθήνα, 31 Αυγούστου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1073715/1463/Α0012

ΘΕΜΑ: Τεκμήριο διαβίωσης αεροσκάφους το οποίο είναι ακινητοποιημένο λόγω έλλειψης πιστοποιητικού αξιοπλοΐας.

ΣΧΕΤ: Το 8634/17.7.2007 έγγραφό σας.


Αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν.2238/1994, για τον περιορισμό της συνολικής ετήσιας δαπάνης διαβίωσης του φορολογούμενου, της συζύγου του και των προσώπων που συνοικούν και τους βαρύνουν λαμβάνεται υπόψη, μεταξύ άλλων, η ετήσια τεκμαρτή δαπάνη σκαφών αναψυχής ιδιωτικής χρήσης κυριότητας ή κατοχής του φορολογούμενου, της συζύγου του ή των προσώπων που τους βαρύνουν.

2. Περαιτέρω από τη διοίκηση έχει γίνει δεκτό ότι η ετήσια τεκμαρτή δαπάνη των σκαφών αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, βαρύνει εξ ολοκλήρου όχι μόνο τον κύριο αλλά και κάθε κάτοχο - χρήστη του σκάφους. (Σχετικά τα 1042758/841/Α0012/21.5.2007 και 1050769/1079/Α0012/31.5.2000 έγγραφα της Διεύθυνσης Φορολογίας Εισοδήματος).

3. Στο έγγραφό σας ρωτάτε αν η κατοχή αεροσκάφους, το οποίο έχει παραχωρηθεί με χρησιδάνειο στην Αερολέσχη Σύρου και είναι ακινητοποιημένο στον Κρατικό Αερολιμένα Σύρου λόγω έλλειψης πιστοποιητικού πλοϊμότητας και αξιοπλοΐας, βαρύνεται με το τεκμήριο διαβίωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν.2238/1994.

4. Σύμφωνα με το ΥΠΑ/Δ13/Α/1700/17.8.07 έγγραφο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, το οποίο σας επισυνάπτουμε, το πιστοποιητικό αξιοπλοΐας πρέπει να συνοδεύει κάθε αεροσκάφος προκειμένου να μπορεί να διενεργήσει οποιαδήποτε πτήση. Άρα η έλλειψη του εν λόγω πιστοποιητικού απαγορεύει την όποια πτητική λειτουργία του αεροσκάφους.

5. Ενόψει των ανωτέρω και σε συνδυασμό με άλλα στοιχεία, όπως η καταβολή τελών χρήσης αερολιμένα, η δήλωση (declaration) και η κατάθεση σχεδίου πτήσης που απαιτούνται πριν και για την πραγματοποίηση κάθε πτήσης και αποτελούν στοιχεία πραγματικά και ελέγξιμα από τον Κρατικό Αερολιμένα Σύρου γίνεται δεκτό ότι το εν λόγω αεροσκάφος μπορεί να θεωρηθεί ακινητοποιημένο και να μην ληφθεί υπόψη για τον προσδιορισμό της συνολικής ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης, τόσο για τον κύριο όσο για τον κάτοχο - χρήστη.
Η διαπίστωση όμως των παραπάνω, ως θέματα πραγματικά, ανάγεται στην εξελεγκτική εξουσία του αρμόδιου Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ..

Taxheaven.gr