Αποτελέσματα live αναζήτησης

1054573/1054/Α0012/29.6.2007 Τρόπος υπολογισμού της υπεραξίας I.X. αυτοκινήτου παγίου ατομικής επιχείρησης το οποίο μεταβιβάζεται μαζί με αυτή στη σύζυγο και το τέκνο λόγω συνταξιοδότησης.

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

1054573/1054/Α0012/29.6.2007
Τρόπος υπολογισμού της υπεραξίας I.X. αυτοκινήτου παγίου ατομικής επιχείρησης το οποίο μεταβιβάζεται μαζί με αυτή στη σύζυγο και το τέκνο λόγω συνταξιοδότησης.


1054573/1054/Α0012/29.6.2007 Τρόπος υπολογισμού της υπεραξίας I.X. αυτοκινήτου παγίου ατομικής επιχείρησης το

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
 Αθήνα, 29 Ιουνίου 2007
Αρ. Πρωτ.: 1054573/1054/Α0012

ΘΕΜΑ: Τρόπος υπολογισμού της υπεραξίας I.X. αυτοκινήτου παγίου ατομικής επιχείρησης το οποίο μεταβιβάζεται μαζί με αυτή στη σύζυγο και το τέκνο λόγω συνταξιοδότησης.


Απαντώντας στην αίτησή σας, σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις των δύο τελευταίων εδαφίων της περίπτωσης α' της παρ.1 του άρθρου 13 του ν.2238/1994, μεταβίβαση από επαχθή αιτία ατομικής επιχείρησης ή μεριδίου ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρίας, από γονέα προς τα τέκνα του ή από σύζυγο σε σύζυγο, λόγω συνταξιοδότησης του μεταβιβάζοντος δεν υπόκειται από 1 Ιανουαρίου 2001 και μετά σε φόρο υπεραξίας.

2. Με την 94/2002 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ., η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομικών και κοινοποιήθηκε με την 1029272/567/Α0012/ΠΟΛ.1112/28.3.2002 διαταγή μας, η προαναφερόμενη απαλλαγή από το φόρο υπεραξίας εφαρμόζεται, από την ημερομηνία αποδοχής της γνωμοδότησης αυτής (από 26.3.2002 και μετά), χωρίς να υπάρχει η προϋπόθεση οι αγοραστές της επιχείρησης (σύζυγος ή τέκνα) να είναι νέοι ή παλαιοί επιχειρηματίες.
Κατά συνέπεια, εφόσον ο γονέας, λόγω συνταξιοδότησης, μεταβιβάζει με επαχθή αιτία (πουλάει) την επιχείρησή του είτε απευθείας στα τέκνα και την σύζυγο, είτε στο όνομα της ομόρρυθμης εταιρίας που συστήθηκε, προκειμένου ή επιχείρηση του να παραμείνει οικογενειακή και μετά τη συνταξιοδότησή του, θεωρείται ότι μεταβιβάζεται στα φυσικά πρόσωπα και δεν επιβάλλεται φόρος υπεραξίας σύμφωνα με την περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν.2238/1994.

3. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της 1090770/2281/Α0012/ΠΟΛ.1118/4.11.2004 (ΦΕΚ 1734) με την οποία τροποποιήθηκε η παρ.2 του άρθρου 1 του κεφαλαίου Α' του πρώτου μέρους της 1030366/10307/Β0012/ΠΟΛ.1053/1.4.2003 Α.Υ.Ο.Ο., κατά τη μεταβίβαση από επαχθή αιτία ατομικής επιχείρησης η οποία διαθέτει στο πάγιο εξοπλισμό της και αυτοκίνητα IX για τις ανάγκες λειτουργίας της, η ελάχιστη αξία μεταβίβασης της προσδιορίζεται από το άθροισμα της άυλης αξίας και της καθαρής θέσης στο οποίο άθροισμα της άυλης αξίας και της καθαρής θέσης προστίθεται και το υπερτίμημα του αυτοκίνητου το οποίο έχει προσδιορισθεί με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 7 του ν.1160/81.
Ο πωλητής λαμβάνει αντίγραφο της δήλωσης της περίπτ. γ' της παρ.1 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε. στο οποίο έχει συνυπολογισθεί και το υπερτίμημα του αυτοκινήτου και έχει καταβάλει το φόρο εφάπαξ. Επίσης λαμβάνει αντίγραφο της δήλωσης του άρθρου 7 του ν.1160/81 με την ένδειξη «Σύμφωνα με τις διατάξεις της ΑΥΟ ΠΟΛ 1118/4.11.04» στην οποία έχει υπολογισθεί μόνο το υπερτίμημα, ένα από τα αντίγραφα της δήλωσης αυτής εξυπηρετεί τη μεταβίβαση του αυτοκινήτου στο Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών.

4. Τέλος, από τα πιο πάνω προκύπτει ότι στη περίπτωση που αναφέρεται στην αίτησή σας, εφόσον ολόκληρη η ατομική επιχείρηση μεταβιβάζεται για λόγους συνταξιοδότησης του φορέα της σε Ο.Ε. της οποίας μέλη είναι ο υιός και η σύζυγός του, στη σύζυγο και τα τέκνα του, απαλλάσσεται και από το φόρο υπεραξίας του φορτηγού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης που μεταβιβάζεται μαζί με αυτή, σύμφωνα με το συνδυασμό των διατάξεων του δευτέρου εδαφίου της περίπτωσης ββ' της παρ.1 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε. και της Α.Υ.Ο.Ο. 1090770/2281/Α0012/ΠΟΛ 1118/4.11.2004 (ΦΕΚ 1734).
Ανεξάρτητα με τα παραπάνω οι σχετικές δηλώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις θα υποβληθούν στον αρμόδιο για τη φορολογία εισοδήματος της ατομικής επιχείρησης προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παρ.4 της παρούσας, έστω και αν απαλλάσσονται από το φόρο.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης