Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1258/15.11.1994 Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1258/15.11.1994
Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων


ΠΟΛ.1258/15.11.1994 Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 1994
Αρ. Πρωτ.:1110180/872/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ , Β΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄

ΠΟΛ 1258

ΘΕΜΑ: Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων

1110180/872/0015/

Σας κοινοποιούμε την με αριθμό Β2/14971/2649/9.5.1994 Απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά με την ίδρυση, λειτουργία και έλεγχο των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων (ΣΕΚΑΜ) και παρακαλούμε για την θεώρηση των "καταστάσεων υποψηφίων οδικών μεταφορέων" και την παραλαβή του ενός
αντιτύπου των καταστάσεων αυτών όπως προβλέπεται στην παρ. 6 του κεφαλαίου Β' της απόφασης αυτής. Το αντίτυπο της κατάστασης να τίθεται στο φάκελο του επιτηδευματία που διατηρεί την συγκεκριμένη σχολή.
Τη θεώρηση και παραλαβή των καταστάσεων αυτών την κρίνουμε ως απαραίτητη δεδομένου ότι τα στοιχεία που αναφέρονται σ' αυτές, προσφέρονται για ελεγκτικές επαληθεύσεις και είναι δυνατόν εξ' αυτών να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα. Επιπλέον, όσον αφορά τις φορολογικές υποχρεώσεις, για την τήρηση βιβλίων και
στοιχείων, των σχολών αυτών, σημειώνουμε, προς ενημέρωσή σας, τα εξής:

α. Οι εκμεταλλευτές Εκπαιδευτηρίων κάθε μορφής, άρα και οι σχολές επαγγελματικής κατάρτισης μεταφορέων υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίου Εσόδων - Εξόδων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 4 του Κ.Β.Σ., εκτός αν λειτουργούν με τη μορφή Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. οπότε τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας.

β. Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. Β' της παρ. 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ., οι σχολές αυτές υποχρεούνται σε τήρηση μητρώου μαθητών στο οποίο καταχωρούν το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση των μαθητών που φοιτούν, τη χρονολογία έναρξης της φοίτησης, το ποσό που συμφωνείται, χωριστά των διδάκτρων, τροφείων, των μεταφορικών και των λοιπών δικαιωμάτων και τη χρονολογία διακοπής της φοίτησης.

Το μητρώο μαθητών που υποχρεούνται να τηρούν οι σχολές αυτές με βάση τις διατάξεις της κοινοποιούμενης απόφασης, μπορεί να αναπληρώσει το πιο πάνω πρόσθετο βιβλίο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 10, του Κ.Β.Σ., εφόσον τηρείται θεωρημένο, από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και αναγράφονται σ' αυτό και τα οριζόμενα από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ.

γ. Τέλος, οι σχολές αυτές υποχρεούνται σε έκδοση θεωρημένων αποδείξεων παροχής υπηρεσιών ανεξάρτητα αν ο καταρτιζόμενος οδηγός είναι επιτηδευματίας ή ιδιώτης. Στην απόδειξη αυτή αναγράφουν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 13 του Κ.Β.Σ., το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του πελάτη, το ποσό της αμοιβής αριθμητικώς όταν η απόδειξη εκδίδεται από Η/Υ ή αριθμητικώς και ολογράφως όταν εκδίδεται χειρόγραφα.

Στην περίπτωση που ο πελάτης (μαθητής) έχει την ιδιότητα του επιτηδευματία και παρακολουθεί μαθήματα για την επαγγελματική του εξυπηρέτηση, στην απόδειξη αναγράφεται επιπλέον το επάγγελμα και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του, υποβάλλονται δε για τις περιπτώσεις αυτές συγκεντρωτικές καταστάσεις σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης