Αποτελέσματα live αναζήτησης

1060811/1207/Α0012/3.10.2007 Επιβολή φόρου υπεραξίας κατά τη μεταβίβαση Φ.Ι.Χ. πάγιου στοιχείου επιχείρησης, το οποίο μεταβιβάζεται μετά τη διακοπή των εργασιών της.

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

1060811/1207/Α0012/3.10.2007
Επιβολή φόρου υπεραξίας κατά τη μεταβίβαση Φ.Ι.Χ. πάγιου στοιχείου επιχείρησης, το οποίο μεταβιβάζεται μετά τη διακοπή των εργασιών της.

1060811/1207/Α0012/3.10.2007 Επιβολή φόρου υπεραξίας κατά τη μεταβίβαση Φ.Ι.Χ. πάγιου στοιχείου επιχείρησης, τ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2007
Αριθμ. Πρωτ.: 1060811/1207/Α0012

ΘΕΜΑ: Επιβολή φόρου υπεραξίας κατά τη μεταβίβαση Φ.Ι.Χ. πάγιου στοιχείου επιχείρησης, το οποίο μεταβιβάζεται μετά τη διακοπή των εργασιών της.

Απαντώντας στο έγγραφό σας, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του ν.2238/1994 και του δεύτερου και επομένων αυτού εδαφίων της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν.δ.1146/1976, όπως έχει τροποποιηθεί με την παράγραφο 3 του άρθρου 7 του ν.1160/1981 και με μεταγενέστερους νόμους, θέμα επιβολής φόρου υπεραξίας κατά τη μεταβίβαση αυτοκινήτων οχημάτων που ανήκουν σε επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής προκύπτει μόνο στην περίπτωση που τα αυτοκίνητα αποτελούν πάγια στοιχεία των επιχειρήσεων αυτών.
Δηλαδή, για την επιβολή του φόρου αυτού δεν εξετάζεται εάν το αυτοκίνητο που μεταβιβάζεται είναι ιδιωτικής ή δημόσιας χρήσης, έχει πινακίδες ή όχι, αλλά ο χαρακτηρισμός αυτού ως πάγιου στοιχείου της επιχείρησης.

2. Με βάση τα όσα αναφέρετε στο έγγραφο σας προκύπτει ότι το συγκεκριμένο Φ.Ι.Χ. ήταν πάγιο στοιχείο ατομικής επιχείρησης, το οποίο παρέμεινε στο φορέα της και μετά την διακοπή των εργασιών αυτής, μέχρι ευρέσεως αγοραστή.
Κατά συνέπεια, εφόσον το συγκεκριμένο Φ.I.X. το οποίο ήταν πάγιο στοιχείο ατομικής επιχείρησης και κατά τη διακοπή των εργασιών της, δεν προέκυψε η μεταβίβαση του και δεν καταβλήθηκε φόρος υπεραξίας, κατά τη μεταβίβαση του τώρα σε τρίτο πρόσωπο (σε αγρότη ειδικού καθεστώτος) υπόκειται στον φόρο αυτό, ανεξάρτητα εάν ο φορέας της ατομικής τη στιγμή της μεταβίβασης του συγκεκριμένου Ι.Χ.Φ. δεν είναι πλέον επιτηδευματίας.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης