Αποτελέσματα live αναζήτησης

1086580/1664/Α0012/4.10.2007 Φορολογία ωφέλειας από μεταβίβαση αγροτικού αυτοκινήτου.

Σχόλια:Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

1086580/1664/Α0012/4.10.2007
Φορολογία ωφέλειας από μεταβίβαση αγροτικού αυτοκινήτου.

1086580/1664/Α0012/4.10.2007 Φορολογία ωφέλειας από μεταβίβαση αγροτικού αυτοκινήτου.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2007
Αριθμ. Πρωτ.:1086580/1664/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολογία ωφέλειας από μεταβίβαση αγροτικού αυτοκινήτου.


Απαντώντας στην από 11.09.2007 αίτησή σας, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με το προτελευταίο εδάφιο της παρ.2 του άρθρου 5 του ν.δ.1146/1972, που προστέθηκε με τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 6 του ν.1473/1984, εξαιρείται από την αυτοτελή φορολογία η ωφέλεια η οποία προκύπτει από τη μεταβίβαση αγροτικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης, το οποίο ανήκει κατά κυριότητα σε φυσικό πρόσωπο που ασκεί γεωργική επιχείρηση.

2. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι δύο προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν για την εφαρμογή της πιο πάνω διάταξης:
α) Το μεταβιβαζόμενο αυτοκίνητο από το οποίο προκύπτει η ωφέλεια πρέπει να έχει χαρακτηριστεί ως αγροτικό.
β) Το υπόψη αυτοκίνητο να ανήκει κατά κυριότητα σε φυσικό πρόσωπο που ασκεί γεωργική επιχείρηση, χωρίς να απαιτείται να ασκεί την επιχείρηση αυτή κατά κύριο επάγγελμα (σχετ. 1025097/443/Α0012/23.3.2000, 106926/1471/Α0012/23.7.2003 έγγραφα).

3. Όπως αναφέρετε στο αίτημά σας, φορολογούμενος ο οποίος έχει συνταξιοδοτηθεί από τον ΟΓΑ επιθυμεί να πουλήσει αγροτικό φορτηγό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης.

4. Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή οι φορολογικές διατάξεις ερμηνεύονται στενά, εφόσον ο φορολογούμενος κατά το χρόνο μεταβίβασης του αγροτικού αυτοκινήτου δεν ασκεί γεωργική επιχείρηση, δεδομένου ότι έχει συνταξιοδοτηθεί, η ωφέλεια που προκύπτει από τη μεταβίβαση του αυτοκινήτου αυτού δεν εξαιρείται από την αυτοτελή φορολογία (σχετ.1013222/286/Α0012/17.2.2000 έγγραφο).

5. Επίσης, αναφορικά με τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν για την καταβολή του φόρου υπεραξίας, αν δεν υπάρχει υποχρέωση έκδοση στοιχείου ούτε από τον πωλητή ούτε από τον αγοραστή είναι, εκτός από τη δήλωση φορολογίας υπεραξίας αυτοκινήτων και της άδειας κυκλοφορίας μία υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρονται ο αγοραστής, ο πωλητής, ο αριθ.κυκλ. του αυτ/του και το ποσό.

6. Το παρόν κοινοποιείται στη Δ/νση Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων για τυχόν δικές της ενέργειες.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης