Αποτελέσματα live αναζήτησης

1077654/1516/Α0012/7.12.2007 Ωφέλεια σε περίπτωση διακοπής της δραστηριότητας επιχείρησης και εγκατάσταση στον ίδιο χώρο νέας επιχείρησης με το ίδιο αντικείμενο.

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

1077654/1516/Α0012/7.12.2007
Ωφέλεια σε περίπτωση διακοπής της δραστηριότητας επιχείρησης και εγκατάσταση στον ίδιο χώρο νέας επιχείρησης με το ίδιο αντικείμενο.

1077654/1516/Α0012/7.12.2007 Ωφέλεια σε περίπτωση διακοπής της δραστηριότητας επιχείρησης και εγκατάσταση στον

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1077654/1516/Α0012

ΘΕΜΑ: Ωφέλεια σε περίπτωση διακοπής της δραστηριότητας επιχείρησης και εγκατάσταση στον ίδιο χώρο νέας επιχείρησης με το ίδιο αντικείμενο.


Απαντώντας στην αίτησή σας, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση για την εφαρμογή της περίπτ.α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν.2238/1994 σε περίπτωση που επιχείρηση κάνει έναρξη εργασιών, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα π.χ. έξι (6) μηνών, στον ίδιο χώρο και με το ίδιο ή συναφές αντικείμενο με αυτό που είχε άλλη επιχείρηση που λειτουργούσε στο χώρο αυτό και η οποία διέκοψε τις εργασίες της, τότε, καταρχάς, πρέπει να διερευνηθεί το θέμα της φορολογίας, τυχόν, υπεραξίας από την έμμεση αυτή μεταβίβαση.

2. Επίσης, όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση, δεν τίθεται θέμα εφαρμογής των διατάξεων της περ. α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν.2238/1994 εφόσον:
α) Η επιχείρηση που ασκούσε το ίδιο επάγγελμα προηγουμένως στο χώρο αυτό, δεν διέκοψε τις εργασίες της αλλά τις μετέφερε αλλού,
β) η διακοπή εργασιών της επιχείρησης έγινε με απόφαση δικαστηρίου (έξωση), ή με απόφαση άλλων αρμοδίων οργάνων (π.χ. Νομαρχίας, Αγρονομίας κ.λπ.)
Τα θέματα αυτά όμως είναι πραγματικά και αρμόδιος να κρίνει εάν υποκρύπτεται μεταβίβαση επιχείρησης είναι ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. της φορολογίας εισοδήματος της επιχείρησης.

4. Στις πιο πάνω περιπτώσεις όμως είναι αυτονόητο ότι έχουν εφαρμογή οι διατάξεις τις περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε.. Σύμφωνα με τις οποίες εάν καταβληθούν ποσά πέρα από τα μισθώματα (αέρας) από το νέο μισθωτή προς τον εκμισθωτή θα φορολογηθούν κατ' αρχάς με συντελεστή 20% ο φόρος των παραγράφων αυτών καταβάλλεται από τον δικαιούχο του κέρδους και τις ωφέλειας, ο οποίος είναι για μεν την περ.α΄ ο επιχειρηματίας για δε την περ.γ΄ ο ιδιοκτήτης του ακινήτου.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης