Αποτελέσματα live αναζήτησης

1113441/2222/Α0012/18.12.2007 Στην περίπτωση λύσης Ο.Ε. και ίδρυσης υποκαταστήματος Ε.Π.Ε. στον ίδιο χώρο στην οποία συμμετέχουν τα πρώην μέλη της Ο.Ε. με διαφορετικά ποσοστά συμμετοχής, οφείλεται φόρος υπεραξίας.

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

1113441/2222/Α0012/18.12.2007
Στην περίπτωση λύσης Ο.Ε. και ίδρυσης υποκαταστήματος Ε.Π.Ε. στον ίδιο χώρο στην οποία συμμετέχουν τα πρώην μέλη της Ο.Ε. με διαφορετικά ποσοστά συμμετοχής, οφείλεται φόρος υπεραξίας.


1113441/2222/Α0012/18.12.2007 Στην περίπτωση λύσης Ο.Ε. και ίδρυσης υποκαταστήματος Ε.Π.Ε. στον ίδιο χώρο στην

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.:1113441/2222/Α0012

ΘΕΜΑ: Στην περίπτωση λύσης Ο.Ε. και ίδρυσης υποκαταστήματος Ε.Π.Ε. στον ίδιο χώρο στην οποία συμμετέχουν τα πρώην μέλη της Ο.Ε. με διαφορετικά ποσοστά συμμετοχής, οφείλεται φόρος υπεραξίας.


Απαντώντας στην από 26.11.2007 αίτησή σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με το 1056384/1198/Α0012/4.7.2003 έγγραφό μας, στην περίπτωση λύσης ομόρρυθμης εταιρείας και ίδρυσης και λειτουργίας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης στον ίδιο χώρο με το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας, στο κεφάλαιο της οποίας συμμετέχει πρώην μέλος της Ο.Ε., από το συνολικό ποσό της υπεραξίας που προκύπτει με βάση τα δεδομένα της ομόρρυθμης εταιρείας, δεν λαμβάνεται υπόψη το ποσό που αντιστοιχεί στο ποσοστό συμμετοχής του πιο πάνω προσώπου στο κεφάλαιο της Ε.Π.Ε., κατ' επέκταση όσων έχουν γίνει δεκτά με την 1052699/1082/Α0012/30.5.2003 διαταγή μας.

2. Τα πιο πάνω έχουν εφαρμογή και στην περίπτωση λύσης ομόρρυθμης εταιρείας και ίδρυσης υποκαταστήματος εταιρείας περιορισμένης ευθύνης στην οποία συμμετέχουν τα πρώην μέλη της Ο.Ε. (1098479/2489/Α0012/4.1.2005 έγγραφο).

3. Επισημαίνεται, ότι τα πιο πάνω γενόμενα δεκτά ισχύουν εφόσον τα μέλη της λυθείσας εταιρείας συμμετέχουν στην εταιρεία που κάνει έναρξη δραστηριότητας στον ίδιο χώρο, με τα ίδια ποσοστά συμμετοχής.
Στην αντίθετη περίπτωση, που τα εν λόγω πρόσωπα δεν συμμετέχουν με τα ίδια ποσοστά οφείλεται φόρος υπεραξίας για το ποσοστό συμμετοχής που μεταβιβάζεται (1004691/141/Α0012/18.6.2003, 1036680/800/Α0012/24.5.2006 έγγραφά μας).

4. Από τα στοιχεία που μας θέσατε υπόψη με τη σχετική αίτησή σας προκύπτει, ότι στην εταιρεία σας συμμετέχει ο εταίρος «Α» με ποσοστό 90% και ο εταίρος «Β» με ποσοστό 10% οι οποίοι είναι αδέλφια.
Επίσης, πρόκειται να διακόψετε τη λειτουργία σας και στον ίδιο χώρο θα κάνει έναρξη εργασιών υποκατάστημα λειτουργούσας Ε.Π.Ε. στην οποία συμμετέχει ο εταίρος «Α» με ποσοστό 10% και ο εταίρος «Β» με ποσοστό 90%.

5. Από τα ανωτέρω συνάγεται, ότι στην πιο πάνω περίπτωση λαμβάνει χώρα έμμεση μεταβίβαση εταιρικών μερίδων (ποσοστό 80%) από τον εταίρο «Α» στον εταίρο «Β». Επομένως, από το συνολικό ποσό υπεραξίας που προκύπτει με βάση τα δεδομένα της ομόρρυθμης εταιρείας, δεν λαμβάνεται υπόψη το ποσό που αντιστοιχεί στο ποσοστό 20% των μελών «Α» και «Β» το οποίο δεν μεταβιβάζεται.
Για το υπόλοιπο ποσοστό 80% οφείλεται φόρος υπεραξίας ο οποίος υπολογίζεται με συντελεστή 2,4%, στην πραγματική αξία πώλησής τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπ.ββ΄ της περ.α΄ της παρ.1 του άρθρου 13 του ν.2238/1994.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης