ΠΟΛ.1256/15.11.1994

Εντατικοποίηση ενεργειών στον τομέα της βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων

15 Νοέ 1994

Taxheaven.gr
Εντατικοποίηση ενεργειών στον τομέα της βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων

4942/ΠΟΛ. 1256/15.11.1994

ΠΟΛ 1256

Διανύουμε το τελευταίο δίμηνο του τρέχοντος οικονομικού έτους, που όπως είναι γνωστό έχει καθοριστική σημασία τόσο για τη βεβαίωση όσο και για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων, δεδομένου ότι με εντατικοποίηση των προσπαθειών των εργαζομένων στις Δ.Ο.Υ. κατά το δίμηνο αυτό είναι δυνατό να επιτευχθούν πλήρως οι στόχοι που τέθηκαν με την αριθ. 1014830/1034-26/0016/ΠΟΛ.1038/4.2.1994 διαταγή μας.

Τα μέχρι σήμερα επιτευχθέντα αποτελέσματα, μας υπαγορεύουν να ζητήσουμε από όλους τους εργαζόμενους στις Δ.Ο.Υ. φοροτεχνικούς υπαλλήλους, από του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. μέχρι και του επιμελητή αυτών, την περαιτέρω συνέχιση καταβολής εκ μέρους τους προσπαθειών στο έπακρο έτσι ώστε να ανταποκριθούν με
επιτυχία στην κύρια αποστολή τους, δηλαδή στη βεβαίωση και είσπραξη των δημοσίων εσόδων.

Με την προαναφερθείσα διαταγή μας παρασχέθηκαν οι κατευθυντήριες γραμμές για την επιδίωξη της είσπραξης των ληξιπροθέσμων χρεών και για το λόγο αυτό ζητάμε την πιστή εκτέλεση των αναφερομένων σ' αυτή. Επιβάλλεται να προσέλθετε στον μεσο εντοπισμό των οφειλετών σημαντικών ποσών και όσων αποφεύγουν συστηματικά την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων και να λάβετε άμεσα σε βάρος τους τα ενδεικνυόμενα κατά περίπτωση μέτρα.

Σε ό,τι αφορά τη βεβαίωση των δημοσίων εσόδων προέχει η έγκαιρη βεβαίωση των οικείων χρηματικών καταλόγων. Εχει αναφερθεί ότι σε αρκετές Δ.Ο.Υ. η βεβαίωση των εσόδων γίνεται με σχετική βραδύτητα, γι' αυτό παρακαλούμε να προβείτε στην άμεση βεβαίωση των χρηματικών καταλόγων που εκκρεμούν στο αρμόδιο γραφείο, για να καταστεί δυνατή η είσπραξη των δόσεων των χρεών που περιλαμβάνονται σ' αυτούς και εμπίπτουν στο οικον. έτος 1994.

Επίσης να επισπεύσετε την κατάρτιση των χρηματικών καταλόγων που είναι στο τελευταίο στάδιο από πλευράς βεβαίωσης, με την ευρεία του όρου έννοια, για όλες τις περιπτώσεις που έχουν περαιωθεί οι προβλεπόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις ενέργειες.

Γνωρίζουμε ότι η βεβαίωση και η είσπραξη των προς το Δημόσιο χρεών δεν είναι εύκολη υπόθεση. Φρονούμε όμως ότι με τον συντονισμό των ενδεικνυομένων ενεργειών σας και την ομαλή συνεργασία των προϊσταμένων με τους υφισταμένους και τανάπαλιν σε συνδυασμό με την υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή κατά Δ.Ο.Υ. είναι δυνατόν να επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα και στους δύο τομείς μέχρι τέλους του έτους. Αισιοδοξούμε λοιπόν επί του προκειμένου για την ακριβή εκτέλεση του προϋπολογισμού.

Μετά το πέρας του οικονομικού έτους θα γίνει αποτίμηση του όλου έργου σας και των προσπαθειών σας στον τομέα της βεβαίωσης και είσπραξης των δημοσίων εσόδων και ευελπιστούμε ότι θα βρεθούμε στην ευχάριστη θέση να σας εκφράσουμε την πλήρη ευαρέσκειά μας και όχι στη δυσάρεστη για όλους μας θέση να ζητήσουμε
καταλογισμό ευθυνών, όπου πρέπει.

Τέλος, να είστε βέβαιοι ότι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου εκτιμά όλους σας και λαμβάνει σοβαρά υπόψη της το επιτελούμενο έργο σας και για το λόγο αυτό αντιμετωπίζει τα προβλήματά σας με πνεύμα κατανόησης και ικανοποίησής τους μέσα στα επιτρεπόμενα όρια.

Της παρούσας να λάβουν γνώση ενυπόγραφα όλοι οι υπάλληλοι των Δ.Ο.Υ. με την παράκληση να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, αναλογιζόμενοι το μέγεθος της ευθύνης τους στην επίτευξη των τεθέντων στόχων στη βεβαίωση και είσπραξη των δημοσίων εσόδων.

Οι κ.κ. επιθεωρητές προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα παρακαλούνται να βρίσκονται κοντά στις Δ.Ο.Υ. που εποπτεύουν και να συντονίζουν με τις κατάλληλες οδηγίες το όλο έργο της βεβαίωσης και είσπραξης των χρεών προς το Δημόσιο.


Taxheaven.gr