Αποτελέσματα live αναζήτησης

10502417106/0013/25.5.2007 Δήλωση στοιχείων ακινήτων στο Έντυπο Ε9 διαζευγμένου ή παιδιού που ενηλικιώνεται.

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

10502417106/0013/25.5.2007
Δήλωση στοιχείων ακινήτων στο Έντυπο Ε9 διαζευγμένου ή παιδιού που ενηλικιώνεται.

10502417106/0013/25.5.2007 Δήλωση στοιχείων ακινήτων στο Έντυπο Ε9 διαζευγμένου ή παιδιού που ενηλικιώνεται.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 25 Μαΐου 2007
Αρ. Πρωτ.: 10502417106/0013

ΘΕΜΑ: Δήλωση στοιχείων ακινήτων στο Έντυπο Ε9 διαζευγμένου ή παιδιού που ενηλικιώνεται.

ΣΧEΤ.: Το από 8/5/07 e-mail σας

Σε απάντηση του σχετικού ερωτήματός σας, αναφορικά με το θέμα σας, σας γνωρίζουμε τα εξής για θέματα αρμοδιότητάς μας:

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν.3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α΄/27- 12-2005) θεσπίστηκε υποχρέωση υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων (νέο έντυπο Ε9), τόσο για τα φυσικά όσο και για τα νομικά πρόσωπα.

2. Για την εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων, εκδόθηκε η υπουργική απόφαση για τον τύπο και το περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2007, ΠΟΛ.1044/2.3.2007. Ως προς τη συμπλήρωση του εντύπου Ε9 έτους 2007, εξακολουθούν να ισχύουν οι οδηγίες που δόθηκαν με τις ΠΟΛ.1150/14.6.2004, ΠΟΛ.1001/4.1.2005, ΠΟΛ.1047/10.3.2005 και ΠΟΛ.1160/30/12.2005 και επιπλέον εκείνες του με αρ. πρωτ. 1034466/160/0013/4-4-06 εγγράφου μας. Επίσης, οδηγίες για τη συμπλήρωση του Ε9 έτους 2007, συμπεριλαμβάνονται στο φυλλάδιο οδηγιών για τη συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

3. Ειδικότερα, για το συγκεκριμένο θέμα που μας θέσατε, σας πληροφορούμε ότι η δήλωση στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) ακολουθεί τις διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος. Έτσι, υπόχρεος σε δήλωση είναι ο σύζυγος, στη δήλωση του οποίου συμπεριλαμβάνονται και η σύζυγος καθώς και τα προστατευόμενα τέκνα. Συνεπώς, ο σύζυγος θα πρέπει να υποβάλει κοινή δήλωση.
Σε περίπτωση διακοπής σχέσης των συζύγων, η σύζυγος εφόσον επήλθε οποιαδήποτε μεταβολή στα ακίνητά της, οφείλει να υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος και να συνυποβάλλει έντυπο Ε9 τρέχοντος έτους, με το οποίο να δηλώνει μόνο τις μεταβολές των ακινήτων της, εάν όμως δεν υπάρχει μεταβολή στα ακίνητά της δεν υποχρεούται να συνυποβάλει έντυπο Ε9 με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.
Όσον αφορά την χορήγηση επικυρωμένου αντιγράφου του εντύπου Ε9, δεν μπορεί να χορηγηθεί στην σύζυγο όταν έχει χωρίσει ή βρίσκεται σε διάσταση.
Μπορεί όμως να της χορηγηθεί βεβαίωση από την υποβληθείσα κοινή με τον πρώην σύζυγο της δήλωση φορολογίας εισοδήματος, στην οποία να αναφέρονται μόνο τα δικά της ακίνητα.
Από αυτά που ήδη αναφέρθηκαν δεν μπορείτε να αναγράψετε περιουσιακά στοιχεία σας που ήδη έχουν δηλωθεί στην κοινή με τον πρώην σύζυγό σας δήλωση Ε9, εκτός εάν έχει μεταβληθεί η κατάστασή τους (αλλαγή εμπράγματου δικαιώματος, πώληση κλπ).
Μπορείτε όμως να επιδεικνύετε το πρωτότυπο της βεβαίωσης των περιουσιακών σας στοιχείων στις συναλλαγές σας αντί του εντύπου Ε9 του πρώην συζύγου σας.
Τα ανωτέρω ισχύουν αναλογικά και για το ενήλικο τέκνο, δηλαδή ακίνητα τα οποία έχουν ήδη αναγραφεί στις δηλώσεις των γονέων δεν αναγράφονται σε επόμενο έτος εκτός εάν έχει μεταβληθεί η κατάστασή τους.
Το τέκνο μπορεί να κάνει χρήση της βεβαίωσης, στην οποία αναγράφονται μόνο τα δικά του ακίνητα.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης