1060071/1176/Α0012/6.2007

Μείωση προκαταβολής λόγω ηλεκτρον. υποβολής της δήλωσης.Σχόλια:


1 Ιούν 2007

Taxheaven.gr
Αθήνα, Ιουνίου 2007
Αρ. Πρωτ.: 1060071/1176/Α0012

ΘΕΜΑ: Μείωση προκαταβολής λόγω ηλεκτρον. υποβολής της δήλωσης.


Απαντώντας στο από 10.6.2007 ηλεκτρονικό σας μήνυμα, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Η έκπτωση 2.5%, στις περιπτώσεις που προκύπτει χρεωστικό ποσό ως αποτέλεσμα της εκκαθάρισης για τις δηλώσεις που υποβλήθηκαν μέσω INTERNET αντιμετωπίζεται ως μείωση φόρου και το προς βεβαίωση ποσό είναι αυτό που προκύπτει μετά την αφαίρεση της πιο πάνω μείωσης .
Στην περίπτωσή σας, η προκαταβολή διαμορφώνεται, ύστερα από τον επιμερισμό της μείωσης, ώστε το ποσό που συμψηφίζεται (επιστρέφεται) να ανταποκρίνεται στο πραγματικό καταβαλλόμενο ποσό για να μην επιστραφούν χρήματα που δεν έχετε καταβάλει.

Taxheaven.gr