1061652/1220/Α0012/28.6.2007

Διευκρινίσεις σχετικά με την εκκαθάριση φόρου.

28 Ιούν 2007

Taxheaven.gr
Αθήνα, 28 Ιουνίου 2007
Αριθ. Πρωτ.:1061652/1220/Α0012

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με την εκκαθάριση φόρου.

Απαντώντας στο από 20.6.2007 τηλετύπημά σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με την 1106485/6220/ΠΟΛ.1275/0016/27.11.2001 απόφαση, ποσό μέχρι 3 ευρώ δεν επιστρέφεται. Από 1.1.07 του ποσό των 3 ευρώ αναπροσαρμόστηκε σε 5 ευρώ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.3522/2006. Επομένως τα 0,83 ευρώ δεν επιστρέφονται.

2. Η παράγραφος 3 εδάφιο δεύτερο του άρθρου 74 του ν.2238/1994 αναφέρεται σε εισόδημα συνταξιούχου όπως και ο κωδ. 013 στη δήλωση αναφέρει «είστε συνταξιούχος και γεννηθήκατε πριν το 1942;». Η συγκεκριμένη φορολογούμενη δεν είναι συνταξιούχος, έχει εισοδήματα από ακίνητα. Με το άρθρο 5 του ν.3522/2006 η παρούσα διάταξη από 1.1.2007 καταργείται.

3. Επίσης, με το άρθρο 1 του ν.3522/2006 καταργείται από 1.1.2007 η έκπτωση 1,5% επί του φόρου στην εφάπαξ καταβολή. Επομένως η διαφορά κατά τον συμψηφισμό χρεωστικού και πιστωτικού ποσού έπαψε να ισχύει όπως προκύπτει και από το εκκαθαριστικό που επισυνάπτετε. Υπάρχει χρεωστικό ποσό 10.135,92 ευρώ και πιστωτικό 1869,77 ευρώ = 8266,15 ευρώ, μείον το ποσό των 118,00 ευρώ της υποβολής της δήλωσης μέσω Internet, τελικό ποσό πληρωμής 8148,15 ευρώ.

4. Τέλος, για την εκκαθάριση του ιπτάμενου δεν μπορώ να σας διευκρινίσω τον τρόπο φορολόγησης, διότι δεν μου στείλατε τα στοιχεία που σας ζήτησα τηλεφωνικά.

Taxheaven.gr