1067404/1337/Α0012/17.7.2007

Έκπτωση παρακρατηθέντος φόρου όταν το εισόδημα συγγραφέα κατανέμεται σε περισσότερα έτη.

17 Ιούλ 2007

Taxheaven.gr
Αθήνα, 17 Ιουλίου/2007
Αριθ. Πρωτ.:1067404/1337/Α0012

ΘΕΜΑ: Έκπτωση παρακρατηθέντος φόρου όταν το εισόδημα συγγραφέα κατανέμεται σε περισσότερα έτη.


Σε απάντηση του 12086/11.6.07 εγγράφου σας σχετικά με το παραπάνω θέμα σας γνωρίζουμε τα εξής:
Όπως έχει γίνει δεκτό από την Διοίκηση, σε περίπτωση κατά την οποία το εισόδημα του ελεύθερου επαγγελματία κατανέμεται, για να φορολογηθεί σε περισσότερα έτη, θα πρέπει και ο φόρος που έχει παρακρατηθεί από αυτό, προκειμένου να εκπέσει από τον αναλογούντα φόρο, να κατανεμηθεί ανάλογα με τα έτη κατανομής του εισοδήματος αυτού, (σχετ.1114592/1859/Α0012/17.12.2001 έγγραφο). Έτσι και για τους συγγραφείς που αποκτούν εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα εφόσον το εισόδημά τους κατανεμηθεί σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 48 του Κ.Φ.Ε, σε περισσότερα έτη, με τον ίδιο τρόπο θα κατανεμηθεί και ο παρακρατηθείς φόρος προκειμένου να εκπέσει.


Taxheaven.gr