1089723/1748/Α0012/8.10.2007

Έκπτωση από το εισόδημα των ασφαλιστικών εισφορών για αναγνώριση του χρόνου της στρατιωτικής θητείας ως συντάξιμου.

8 Οκτ 2007

Taxheaven.gr
Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2007
Αρ. Πρωτ.: 1089723/1748/Α0012

ΘΕΜΑ: Έκπτωση από το εισόδημα των ασφαλιστικών εισφορών για αναγνώριση του χρόνου της στρατιωτικής θητείας ως συντάξιμου.

Σε απάντηση της από 21.9.2007 αίτησής σας αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τη διάταξη της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994) από το συνολικό εισόδημα του φορολογούμενου αφαιρείται το συνολικό ποσό των εισφορών που καταβάλλονται από αυτόν σε ταμεία ασφάλισής του, εφόσον η καταβολή τους είναι υποχρεωτική από το νόμο, καθώς και το ποσό των καταβαλλόμενων εισφορών στις περιπτώσεις προαιρετικής ασφάλισής του σε ταμεία που έχουν συσταθεί με νόμο.

2. Από τη Διοίκηση έχει γίνει δεκτό (σχετ. 1023744/672/Α0012/23.3.2004 έγγραφό της), ότι το συνολικό ποσό εισφορών που καταβάλλεται εφάπαξ για αναγνώριση του χρόνου της στρατιωτικής θητείας ως συντάξιμου δηλαδή είτε να βελτιωθεί η δικαιούμενη σύνταξη γήρατος είτε να συμπληρωθούν οι απαιτούμενες ημέρες ασφάλισης για τη λήψη σύνταξης γήρατος, δηλώνεται στη φορολογική δήλωση του έτους καταβολής και εκπίπτει από το συνολικό εισόδημα του φορολογουμένου.

Taxheaven.gr