Αποτελέσματα live αναζήτησης

1031605/592/Α0012/14.5.2007 Ανέγερση οικοδομής από προστατευόμενα τέκνα.

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

1031605/592/Α0012/14.5.2007
Ανέγερση οικοδομής από προστατευόμενα τέκνα.


1031605/592/Α0012/14.5.2007 Ανέγερση οικοδομής από προστατευόμενα τέκνα.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 14 Μαΐου 2007
Αριθ. Πρωτ.:1031605/592/Α0012

ΘΕΜΑ: Ανέγερση οικοδομής από προστατευόμενα τέκνα.


ΣΧΕΤ: Το 6912/27.3.07 ερώτημά σας.

Σε απάντηση του σχετικού ερωτήματός σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Όπως προκύπτει από τον συνδυασμό των διατάξεων της περ.γ΄ του άρθρου 17 και της περ.ε΄ της παρ.1 του άρθρου 61 του ν.2238/94 σε περίπτωση ανέγερσης οικοδομής από ενήλικο τέκνο του φορολογούμενου η τεκμαρτή δαπάνη ανέγερσης της οικοδομής βαρύνει το ενήλικο τέκνο, το οποίο έχει γι' αυτό το λόγο δική του υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης (σχετ. 1026163/517/Α0012/31.5.2005 έγγραφο).

2. Με τις διατάξεις της περ.γ΄ της παρ.1 και της παρ.2 του άρθρου 7 του ν.2238/1994 ορίζεται ότι βαρύνουν τον φορολογούμενο τα ενήλικα τέκνα του που δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους και σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή του εξωτερικού καθώς και εκείνα που παρακολουθούν δημόσια ή ιδιωτικά ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης στο εσωτερικό, συνοικούν με αυτόν και το ετήσιο φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 1.200 ευρώ ετησίως, (από 1.1.2006 - οικ. έτος 2007 - 2 ).

3. Περαιτέρω, με το 1027904/602/Α0012/18.7.96 έγγραφό μας έγινε δεκτό ότι στην περίπτωση φοιτητή ηλικίας 20 ετών που βαρύνεται με τεκμαρτή δαπάνη συντήρησης Ε.Ι.Χ. και ανέγερσης οικοδομής, εφόσον το ποσό της τεκμαρτής δαπάνης του κατά το μέρος που δεν καλύπτεται (και αποτελεί εισόδημα της παρ.3 του άρθρου 48 του Κ.Φ.Ε.) υπερβαίνει τις 300.000 δρχ. (τότε), δεν έχει δικαίωμα ο πατέρας του να τον συμπεριλάβει και προστατευόμενο τέκνο του.

4. Από το έγγραφό σας προκύπτει ότι ενήλικος φοιτητής υπέβαλε δήλωση φορολογίας εισοδήματος δηλώνονται δαπάνες ανέγερσης οικοδομής 8873,24 - καλύπτοντας αυτές από πώληση οικοπέδου 29487,52 - και ρωτάτε αν μπορεί να θεωρηθεί προστατευόμενο μέλος του γονέα του.

5. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, προκύπτει ότι ο εν λόγω φορολογούμενος υποχρεούται μεν σε υποβολή δήλωσης (αναλαμβάνοντας το τεκμήριο ανέγερσης της οικοδομής με την πώληση οικοπέδου), ωστόσο εξακολουθεί να θεωρείται προστατευόμενο μέλος του γονέα του εφόσον πληρούνται οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 7 του Κ.Φ.Ε..
 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης