Αποτελέσματα live αναζήτησης

1062505/1231/Α0012/22.6.2007 Υποχρεώσεις εκμεταλλευτή περιπτέρου.

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

1062505/1231/Α0012/22.6.2007
Υποχρεώσεις εκμεταλλευτή περιπτέρου.

1062505/1231/Α0012/22.6.2007 Υποχρεώσεις εκμεταλλευτή περιπτέρου.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα 22 Ιουνίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1062505/1231/Α0012

ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις εκμεταλλευτή περιπτέρου.


Σε απάντηση της αίτησής σας, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του Κ.Φ.Ε., εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις είναι το κέρδος που αποκτάται από ατομική ή εταιρική επιχείρηση, εμπορική βιομηχανική ή βιοτεχνική ή από την άσκηση οποιουδήποτε κερδοσκοπικού επαγγέλματος, το οποίο δεν υπάγεται στα ελευθέρια επαγγέλματα που αναφέρονται στο άρθρο 48.

2. Συνεπώς, η εκμετάλλευση περιπτέρου που γίνεται από φορολογούμενο που μισθώνει το περίπτερο από ανάπηρο, στον οποίο έχει χορηγηθεί η άδεια εκμετάλλευσης του, συνιστά εμπορική επιχείρηση σύμφωνα με τα όσα προαναφέραμε.

3. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992), ορίζεται ότι κάθε ημεδαπό ή αλλοδαπό, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινωνία του Αστικού Κώδικα, που ασκεί δραστηριότητα στην ελληνική επικράτεια και αποβλέπει στην απόκτηση εισοδήματος από εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική ή γεωργική
επιχείρηση ή από ελευθέριο επάγγελμα ή από οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση, καθώς και οι αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρείες, αναφερόμενο στο εξής με τον όρο «επιτηδευματίας», τηρεί, εκδίδει, παρέχει, ζητά, λαμβάνει, υποβάλλει, διαφυλάσσει τα βιβλία, τα στοιχεία τις καταστάσεις και κάθε άλλο μέσο σχετικό με την τήρηση βιβλίων και την έκδοση που ορίζονται από τον Κώδικα αυτό, κατά περίπτωση.

4. Περαιτέρω με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του Κ.Β.Σ. ορίζεται ότι ο εκμεταλλευτής περιπτέρου εντάσσεται στην πρώτη κατηγορία βιβλίων του Κ.Β.Σ. με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου, δηλαδή εφόσον δεν πρόκειται για Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. η οποία εντάσσεται στην τρίτη κατηγορία βιβλίων του Κ.Β.Σ..

5. Με βάση τις παραπάνω διατάξεις ο εκμεταλλευτής περιπτέρου θεωρείται επιτηδευματίας και υποχρεούται στην τήρηση βιβλίων Α΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., ανεξαρτήτως του ύψους των ακαθάριστων εσόδων του και περαιτέρω με βάση τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 12 (παρ.1) και 13 (παρ.1) του Κ.Β.Σ. καθώς και του άρθρου 1 του ν.1809/1988, ο εκμεταλλευτής περιπτέρου δεν εκδίδει αποδείξεις λιανικής πώλησης αγαθών ή αποδείξεις παροχής υπηρεσιών προς το κοινό, υποχρεούται όμως σε έκδοση Δ.Α. και Τιμολογίου Πώλησης ή Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο πώλησης (συνενωμένο φορολογικώς στοιχείο) καθώς και Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών όταν πουλάει αγαθά ή παρέχει υπηρεσίες αντίστοιχα σε άλλους επιτηδευματίες ή πρόσωπα των παρ. 3 και 4 του άρθρου 2 Κ.Β.Σ. (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α.).

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης