Αποτελέσματα live αναζήτησης

1045981/898/Α0012/6.6.2007 Το εισόδημα από περιουσιακό στοιχείο που περιήλθε στο ανήλικο άγαμο τέκνο με χαριστική παροχή γονέα του, φορολογείται στο όνομα του γονέα που του το παραχώρησε. Τρόπος συμπλήρωσης της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

1045981/898/Α0012/6.6.2007
Το εισόδημα από περιουσιακό στοιχείο που περιήλθε στο ανήλικο άγαμο τέκνο με χαριστική παροχή γονέα του, φορολογείται στο όνομα του γονέα που του το παραχώρησε. Τρόπος συμπλήρωσης της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

1045981/898/Α0012/6.6.2007 Το εισόδημα από περιουσιακό στοιχείο που περιήλθε στο ανήλικο άγαμο τέκνο με χαριστ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 6 Ιουνίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1045981/898/Α0012

ΘΕΜΑ: Το εισόδημα από περιουσιακό στοιχείο που περιήλθε στο ανήλικο άγαμο τέκνο με χαριστική παροχή γονέα του, φορολογείται στο όνομα του γονέα που του το παραχώρησε. Τρόπος συμπλήρωσης της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.


  Σε απάντηση της από 10.5.07 επιστολής σας, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του προτελευταίου εδαφίου της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.2238/1994), το εισόδημα από περιουσιακό στοιχείο που περιήλθε στο ανήλικο από χαριστική παροχή γονέα του, φορολογείται στο όνομα του γονέα που του το παραχώρησε.

2. Επομένως, εφόσον, από άλλη διάταξη του Κ.Φ.Ε, το ανήλικο άγαμο τέκνο σας δεν έχει υποχρέωση να υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος στο όνομά του, το εισόδημα που αποκτά από ακίνητο που περιήλθε σ' αυτό, κατά πλήρη κυριότητα, με δική σας γονική παροχή, θα φορολογηθεί στο όνομά σας.

3. Με τη δήλωση φορολογίας του εισοδήματος σας, θα συνυποβάλλετε δύο (2) ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2007 (Ε2). Μία στο όνομά σας, μέχρι την ημερομηνία της γονικής παροχής και η άλλη στο όνομα του ανήλικου τέκνου σας, για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα. Στον πίνακα II, εσείς θα δηλώσετε τη μεταβίβαση και το ανήλικο τέκνο σας την απόκτηση του συγκεκριμένου ακινήτου.
Ακολούθως, το εισόδημα και των δυο προαναφερομένων καταστάσεων Ε2 (δηλαδή το δικό σας και του ανήλικου τέκνου σας) θα προστεθεί στα λοιπά εισοδήματα σας από ακίνητα και θα μεταφερθεί στους αντίστοιχους κωδικούς αριθμούς του ΠΙΝΑΚΑ Ε΄ της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1), προκειμένου να φορολογηθεί στο όνομα σας.

4. Η Δ/νση Φορολογίας Κεφαλαίου στην οποία κοινοποιείται η παρούσα με αντίγραφο της αίτησής σας, παρακαλείται να σας απαντήσει, λόγω αρμοδιότητας, για τον τρόπο συμπλήρωσης της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9), γνωρίζοντας σχετικά και στη Δ/νσή μας.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης