Αποτελέσματα live αναζήτησης

Τ.4005/25/Γ0019/21.8.2008 Διαδικασία αναγνώρισης των δεξαμενοπλοίων - σλεπίων ως αποθηκών αποταμίευσης, ως φορολογικών αποθηκών και ως μεταφορικών -εφοδιαστικών μέσων

Σχόλια:


Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Τ.4005/25/Γ0019/21.8.2008
Διαδικασία αναγνώρισης των δεξαμενοπλοίων - σλεπίων ως αποθηκών αποταμίευσης, ως φορολογικών αποθηκών και ως μεταφορικών -εφοδιαστικών μέσων


Τ.4005/25/Γ0019/21.8.2008 Διαδικασία αναγνώρισης των δεξαμενοπλοίων - σλεπίων ως αποθηκών αποταμίευ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


Αθήνα,  21  Αυγούστου    2008
Αριθ. Πρωτ.: Τ.4005/25/Γ0019   

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ   & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
Δ/ΝΣΗ: 19Η ΤΕΛ/ΚΩΝ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ: Γ΄
Δ/ΝΣΗ: 33Η ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: Γ΄  
Δ/ΝΣΗ: ΕΦΚ
ΤΜΗΜΑ: Α΄

Ταχ. Δ/νση       :  Καρ. Σερβίας 10   
Ταχ. Κωδ.        :  101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες   :  X. Μπραουδάκης
              
Τηλέφωνο       :   210 - 33 12 037
FAX                :   210 - 32 25 731
E-mail             :   [email protected]   

ΘΕΜΑ:Διαδικασία  αναγνώρισης  των  δεξαμενοπλοίων    -  σλεπίων  ως  αποθηκών  αποταμίευσης,  ως  φορολογικών  αποθηκών  και  ως  μεταφορικών  -εφοδιαστικών  μέσων

ΣΧΕΤ: Η  αριθμ.  Τ.3473/31/Γ0019/14.8.2002  ΑΥΟ

Με  αφορμή   τα  προβλήματα  που  έχουν  ανακύψει,  από  τον  εφοδιασμό  των  πλοίων,  με  καύσιμο  ναυτιλίας,  από  τα  δεξαμενόπλοια  -  σλέπια,  που  λειτουργούν,  ως  μεταφορικά   -  εφοδιαστικά  και  για  τον  αποτελεσματικότερο  έλεγχο  των  εφοδιασμών,  τροποποιούμε  την  Τ.3473/31/Γ0019/14.8.2002  ΔΥΟ  με  την  προσθήκη  εδαφίων,  στο  κεφ. Β  παρ.Ι.  ως  ακολούθως:


ζ')  Τα  δεξαμενόπλοια  - σλέπια,   ανεξαρτήτως χωρητικότητας και διαστάσεων,  που  μεταφέρουν  αφορολόγητα  καύσιμα,  για  να  εγκριθούν,  ως  μεταφορικά  -  εφοδιαστικά,  πρέπει  να  έχουν  εγκαταστήσει  αυτόματο  σύστημα  προσδιορισμού  ταυτότητας  πλοίων (AUTOMATIC  IDENTIFICATION  SYSTEM -A.I.S.).  Τα  ήδη  εγκεκριμένα  μεταφορικά  -  εφοδιαστικά  θα  πρέπει  να  έχουν  εγκαταστήσει  το  ανωτέρω  σύστημα  μέχρι  την  30-9-2008.


η')  Να  φέρουν  εμφανώς  το  σήμα  και  την  επωνυμία,  της  εφοδιάστριας  εταιρείας  και  όταν  τα  δεξαμενόπλοια  -  σλέπια  δεν  είναι  ιδιόκτητα,  αλλά  είναι  χρονοναυλομένα,  θα  πρέπει  η  εφοδιάστρια  εταιρεία  να  προσκομίζει  και  το  χρονοναυλοσύμφωνο,  για  τη  χρονική  διάρκεια  του  οποίου  θα  εγκρίνεται  το  συγκεκριμένο  σλέπι.


θ')  Επιπλέον,  τα  ανωτέρω  σλέπια,  θα  πρέπει  να  φέρουν  εμφανώς  και  στις  δύο  πλευρές  τους,  ένα  ειδικό  σήμα  τετραγώνου  σχήματος,  με  κίτρινο  χρώμα  στο  εσωτερικό  και  με  κόκκινο  χρώμα  στο  περίγραμμα  του,  διαστάσεων   ενός  τετραγωνικού  μέτρου (1mX1m),  ενδεικτικό  του   ότι  μεταφέρουν  αφορολόγητο  καύσιμο.


Ι')  Οι  ιδιοκτήτες των  παραπάνω  πλοίων,  θα  πρέπει να υποβάλουν  έως  30.9.08  αίτηση, εις τριπλούν, στα Τελωνεία Ζ' Πειραιά και ΣΤ' Θεσσαλονίκης, για τη χορήγηση αριθμού μητρώου Διακινητή Πετρελαίου Ναυτιλίας και Αφορολογήτων Καυσίμων (ΔΙΠΕΝΑΚ), κατά  τα  οριζόμενα  στην  αρίθμ. T.4006/68/B0019/21-8-2008 Α.Υ.Ο.Ο,  '' Έκδοση  πιστοποιητικού  καταλληλότητας  για  τελωνειακή  σφράγιση  βυτιοφόρων  και  χορήγηση  αριθμού  μητρώου  "Διακινητή  Πετρελαίου  Ναυτιλίας  και  Αφορολογήτων  Καυσίμων"     (τύπος αίτησης για τη χορήγηση μητρώου ΔΙΠΕΝΑΚ επισυνάπτεται). Τα ανωτέρω τελωνεία θα συστήσουν Επιτροπή για τον έλεγχο της εγκατάστασης και λειτουργίας του συστήματος AIS του αιτούντος, προκειμένου στη συνέχεια να χορηγηθεί αριθμός  μητρώου ΔΙΠΕΝΑΚ σύμφωνα με το παράρτημα 1 της ανωτέρω Α.Υ.Ο.Ο και εφόσον ελέγξουν την ύπαρξη των λοιπών δικαιολογητικών και προϋποθέσεων της παρούσας παραγράφου.  Μετά τη χορήγηση του αριθμού μητρώου ΔΙΠΕΝΑΚ το πρώτο αντίτυπο της αίτησης  θα παραμένει στο αρμόδιο τελωνείο, το δεύτερο θα υποβάλλεται στην 33η   Δ/νση Ελέγχου Τελωνείων, για τη δημιουργία σχετικού μηχανογραφικού αρχείου βάσης δεδομένων για αξιοποίηση κάθε πληροφορίας και το τρίτο αντίτυπο αφού σφραγισθεί θα παραδίδεται στον αιτούντα ο οποίος υποχρεούται να το φυλάσσει και να το επιδεικνύει σε οποιοδήποτε έλεγχο εάν του ζητηθεί.

O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Α. ΜΠΕΖΑΣ

 

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΙΠΕΝΑΚ ΠΛΟΙΩΝ

                        Ημ/νια:

                        Αρ. Πρωτ [1]:

            Αρ. ΔΙ.ΠΕ.Ν.Α.Κ [2]:      

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΚΑΦΟΥΣ

ΟΝΟΜΑ ΣΚΑΦΟΥΣ:

 

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ:

 

ΠΛΗΘΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ:

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ:

 

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΑΡΧΗΣ:

 

ΜΗΤΡΩΟ  ΑΙS:

 

ΜΗΤΡΩΟ ΥΕΝ:

 

ΘΕΣΗ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟΥ:

 

ΙΜΟ:

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ - ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

 

ΑΔΤ:

 

ΑΦΜ:

 

ΤΗΛ. ΣΤΑΘΕΡΟ:

 

ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ:

 

FAX:

 

Ε-mail:

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΟΔΙΑΣΤΗ/ ΔΙΑΚΙΝΗΤΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ

 

ΑΔΤ:

 

ΑΦΜ:

 

ΤΗΛ. ΣΤΑΘΕΡΟ:

 

ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ:

 

FAX:

 

E-mail:

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

 

ΑΔΤ:

 

ΑΦΜ:

 

ΤΗΛ. ΣΤΑΘΕΡΟ:

 

ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ:

 

FAX:

 

E-mail:

 

 [1]Συμπληρώνεται από το Τελωνείο

[2] Συμπληρώνεται από το Τελωνείο

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης