ΠΟΛ.1242/31.10.1994

Χαρακτηρισμός του εισοδήματος των ξεναγώνΣχόλια:

Βλέπε και ΠΟΛ.188/1988 «Υποβολή δήλωσης έναρξης άσκησης ελευθέριου επαγγέλματος από ξεναγούς κατά τη θεώρηση δελτίων παροχής υπηρεσιών»31 Οκτ 1994

Taxheaven.gr
Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 1994
Αρ. Πρωτ.:1076024/1466/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η.Π.3.11.94/Ε.Μ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
Δ/ΝΣΗ 12η ΦΟΡ/ΓΙΑΣ ΕΙΣ/ΤΟΣ
14η Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑΤΑ: Α-ΑΙΙ

ΠΟΛ 1242

ΘΕΜΑ: Χαρακτηρισμός του εισοδήματος των ξεναγών.

1076024/1466/Α0012/ΠΟΛ. 1242/31.10.1994

Σας κοινοποιούμε την 319/29.6.1994 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σχετικά με το αναφερόμενο θέμα, η οποία έγινε δεκτή από τον Υφυπουργό των Οικονομικών.

1. Με τη γνωμοδότηση αυτή έγινε δεκτό ότι για τα εισοδήματα των ξεναγών που αποκτήθηκαν, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν.1545/1985, μέχρι και το οικον. έτος 1994 (χρήση 1993), προκειμένου να προσδιορισθεί η κατηγορία στην οποία υπάγονται, θα πρέπει σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση να εξετάζεται από τις αρμόδιες ΔΟΥ αν τα εισοδήματα αυτά προέρχονται από παροχή εξαρτημένης εργασίας ή από παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών.

Για τα ίδια πιο πάνω εισοδήματα, που αποκτώνται από το οικον. έτος 1995 (χρήση 1994) και μετά, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 19 του ν. 2214/1994, σύμφωνα με τις οποίες θεωρούνται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες.

2. Αναφορικά με τα θέματα του Φ.Π.Α. έγινε δεκτό ότι για τα εισοδήματα των ξεναγών που αποκτήθηκαν μέχρι και το οικον. έτος 1994 (χρήση 1993), θα εξετάζεται από τις αρμόδιες ΔΟΥ, αν αυτά τα εισοδήματα προέρχονται από παροχή υπηρεσιών με εξαρτημένη εργασία, οπότε δεν οφείλεται ΦΠΑ αλλά χαρτόσημο 1% (πλέον εισφορά ΟΓΑ 20%) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 παραγρ. 18 του Κ.Ν.Τ.Χ., ή από παροχή ανεξαρτήτων υπηρεσιών, οπότε οφείλεται ΦΠΑ. Από το οικον. έτος 1995 (χρήση 1994) τα πιο πάνω εισοδήματα θεωρούνται εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες και δεν υπάγονται σε ΦΠΑ αλλά σε χαρτόσημο 1% (πλέον εισφορά ΟΓΑ 20%) σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις της παραγρ. 18 του άρθρου 15 του ΚΝΤΧ.


Taxheaven.gr