Αποτελέσματα live αναζήτησης

1109334/2583πε/Α0012/17.4.2007 Συστατικό έγγραφο ομόρρυθμης εταιρείας στην περίπτωση εισφοράς ακινήτων από τα μέλη της.

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

1109334/2583πε/Α0012/17.4.2007
Συστατικό έγγραφο ομόρρυθμης εταιρείας στην περίπτωση εισφοράς ακινήτων από τα μέλη της.

1109334/2583πε/Α0012/17.4.2007 Συστατικό έγγραφο ομόρρυθμης εταιρείας στην περίπτωση εισφοράς ακινήτων από τα

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα 17 Απριλίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1109334/2583πε/Α0012

ΘΕΜΑ: Συστατικό έγγραφο ομόρρυθμης εταιρείας στην περίπτωση εισφοράς ακινήτων από τα μέλη της.


Απαντώντας σε σχετική αίτησή σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε θέματα δικής μας αρμοδιότητας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.3296/2004 παρέχονται φορολογικά κίνητρα στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις προκειμένου να συγχωνευθούν μεταξύ τους και να ιδρύσουν νέα προσωπική εταιρεία.

2. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 39-46 του εμπορικού Νόμου για την απόδειξη της ύπαρξης ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρίας απέναντι στους τρίτους, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και το Δημόσιο κατά την επιδίωξη των αξιώσεών του από φόρους, απαιτείται η σύνταξη έγκυρου συστατικού εγγράφου (δημόσιου ή ιδιωτικού) και η τήρηση των διατυπώσεων της δημοσιότητας αυτού (Ν.2223/ΠΟΛ.72 /5.6.1978 εγκύκλιος).

3. Εξάλλου, με τις διατάξεις του άρθρου 369 του Αστικού Κώδικα ορίζεται ότι οι συμβάσεις οι οποίες έχουν ως αντικείμενο τη σύσταση, μετάθεση, αλλοίωση ή κατάργηση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων απαιτείται να γίνονται ενώπιον συμβολαιογράφου.

4. Από τα ανωτέρω συνάγεται, ότι στην περίπτωση που δύο ατομικές επιχειρήσεις συγχωνευθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.3296/2004 προκειμένου να ιδρύσουν ομόρρυθμη εταιρεία και εισφέρουν σε αυτή ακίνητα που κατέχουν (οικόπεδα, βιοτεχνικά κτήρια), το έγγραφο σύστασης της εν λόγω εταιρείας απαιτείται να συντάσσεται ενώπιον συμβολαιογράφου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 369 του Αστικού Κώδικα.

5. Η Διεύθυνση Φορολογίας Κεφαλαίου στην οποία κοινοποιείται το παρόν μαζί με τη σχετική αίτηση, παρακαλείται να απαντήσει σε θέματα δικής της αρμοδιότητας.
 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης