Αρθρα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟ 18/7/2008 Σ.Σ.Ε. ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΚΛΑΔΩΝ

8 Αύγ 2008

Taxheaven.gr
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟ 18/7/2008
Σ.Σ.Ε. ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΚΛΑΔΩΝ

Από 1/1/2008-31/12/2008


  ΑΓΑΜΟΙ ΕΓΓΑΜΟΙ
  ΤΕΧΝΙΤΕΣ
Χωρίς προϋπηρεσία 59,26€ 65,19€
Με 1 τριετία 62,22€ 68,15€
Με 2 τριετίες 65,19€ 71,11€
Με 3 τριετίες 68,15€ 74,08€
Με 4 τριετίες 71,11€ 77,04€
Με 5 τριετίες 74,08€ 80,00€
Με 6 τριετίες 77,04€ 82,96€
Με 7 τριετίες 80,00€ 85,93€
  ΒΟΗΘΟΙ ΤΕΧΝΙΤΩΝ & ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
Χωρίς προϋπηρεσία 52,98€ 58,28€
Με 1 τριετία 55,63€ 60,93€
Με 2 τριετίες 58,28€ 63,58€
Με 3 τριετίες 60,93€ 66,23€
Με 4 τριετίες 63,58€ 68,87€
Με 5 τριετίες 66,23€ 71,52€
Με 6 τριετίες 68,87€ 74,17€
Με 7 τριετίες 71,52€ 76,82€
  ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
Χωρίς προϋπηρεσία 50,10€ 55,11€
Με 1 τριετία 52,61€ 57,62€
Με 2 τριετίες 55,11€ 60,12€
Με 3 τριετίες 57,62€ 62,63€
Με 4 τριετίες 60,12€ 65,13€
Με 5 τριετίες 62,63€ 67,64€
Με 6 τριετίες 65,13€ 70,14€
Με 7 τριετίες 67,64€ 72,65€


  Επιπλέον χορηγούνται επιδόματα επί του βασικού ημερομισθίου:
  • 5% στους εργατοτεχνίτες που έχουν αποφοιτήσει από Γυμνάσιο.
  • 7% στους εργατοτεχνίτες που έχουν αποφοιτήσει από Λύκειο.
  • 10% στους εργατοτεχνίτες που έχουν αποφοιτήσει από επαγγελματική εκπαίδευση, επιμορφωτικά προγράμματα και προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης του ΟΑΕΔ ή εργοληπτικών ή εργατικών οργανώσεων, υπό την επίβλεψη του ΟΑΕΔ διάρκειας 120 ωρών τουλάχιστον.
  • 15% στους εργαζόμενους που απασχολούνται σε σκαλωσιές (κτιρίων-καμινάδων κλπ.) ύψους άνω των 30 μέτρων.
  • 10% στους εργαζόμενους που απασχολούνται σε υπόγεια τεχνικά έργα (σήραγγες, στοές κλπ), και
  • 5% στους Οικοδόμους και εργαζόμενους σε έργα ή τμήματα έργων που κατασκευάζονται στη θάλασσα, περιβάλλονται από θάλασσα, η δε πρόσβαση σε αυτά γίνεται αποκλειστικά με πλωτά μέσα.

Taxheaven.gr