ΙΚΑ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 62/29.7.2008

Αντιμετώπιση θεμάτων που ανακύπτουν με την ένταξη του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Ηλεκτροτεχνιτών Ελλάδος (Τ.Ε.Α.Η.Ε) στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. - Υπαγωγή στην Ασφάλιση. - Υποβολή Α.Π.Δ. - Καταβολή εισφορών - Έλεγχος εργοδοτών τ. Τ.Ε.Α.Η.Ε.

29 Ιούλ 2008

Taxheaven.gr
Αθήνα 29/7/2008
Αριθμ. Πρωτ. Τ01/681/2
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. : 62

Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ : ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
                                            : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 237 - 239
                           : 210 52 15 248 - 251
                           : 210 52 15 242 - 246
FAX : 210 52 23 228
E – mail : [email protected]ΘΕΜΑ : Αντιμετώπιση θεμάτων που ανακύπτουν με την ένταξη του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Ηλεκτροτεχνιτών Ελλάδος (Τ.Ε.Α.Η.Ε) στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ.
- Υπαγωγή στην Ασφάλιση.
- Υποβολή Α.Π.Δ.
- Καταβολή εισφορών
- Έλεγχος εργοδοτών τ. Τ.Ε.Α.Η.Ε.
Taxheaven.gr