Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1236/27.10.1994 Ποσοστό τόκου υπερημερίας

Κατηγορία: Λοιπά

ΠΟΛ.1236/27.10.1994
Ποσοστό τόκου υπερημερίας


ΠΟΛ.1236/27.10.1994 Ποσοστό τόκου υπερημερίας

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 1994
Αρ. Πρωτ.: 1121294/9260-13/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
Δ/ΝΣΗ 16η (Εισ. Δημ. Εσόδων)
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ 1236

ΘΕΜΑ: Ποσοστό τόκου υπερημερίας.
ΣΧΕΤ: Η αριθ. 1106470/8298-13/0016/ΠΟΛ/1216/21-9-94 διαταγή μας.

Στη συνέχεια της παραπάνω σχετικής διαταγής μας, που αναφέρεται στο ποσοστό του τόκου υπερημερίας, σας πληροφορούμε ότι με την αριθ. 2331/27.9.94 (ΦΕΚ 159Α' 94) πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος μειώθηκε το επιτόκιο των χρεωστικών υπολοίπων στους τρεχούμενους λογαριασμούς καταθέσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος από ποσοστό 33% σε ποσοστό 30% ετησίως, με συνέπεια να μειωθεί και το ποσοστό του νομίμου και εξ υπερημερίας τόκου από οσοστό 37% σε ποσοστό 34% ετησίως από την ίδια ημερομηνία 27 Σεπτεμβρίου 1994.

Επομένως από 27 Σεπτεμβρίου 1994 πρέπει να υπολογίζετε ποσοστό τόκου υπερημερίας 34% ετησίως για τους καταλογισμούς από απαιτήσεις του Δημοσίου, λόγω αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, για ποσά φόρων ή τελών που εισπράχθηκαν από τις Τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή τα Ελληνικά

Ταχυδρομεία, και δεν αποδόθηκαν εμπρόθεσμα, καθώς επίσης και για τις λοιπές οφειλές που επιβαρύνονται με τόκο υπερημερίας. Οι μεταβολές στο ποσοστό του τόκου υπερημερίας από 21.8.1946 μέχρι σήμερα έχουν ως ακολούθως:

1. Από 21. 8.1946 μέχρι .... 31. 8.1979 .. ποσοστό 12% (ΒΔ 21/21-8-46)
2. Από 1. 9.1979 μέχρι .....10.10.1979 . ποσοστό 21% (ΦΕΚ 203 Α' 79)
3. Από 11.10.1979 μέχρι .... 29.10.1990 ποσοστό 25% (ΦΕΚ 233 & 287 Α' 79)
4. Από 30.10.1990 μέχρι .. 17. 9.1992 .. ποσοστό 34% (ΦΕΚ 89 Α' 90)
5. Από 18. 9.1992 μέχρι .... 20.10.1992 . ποσοστό 44% (ΦΕΚ 162 Α' 92)
6. Από 21.10.1992 μέχρι ... 15. 6.1993 .. ποσοστό 39% (ΦΕΚ 174 Α' 92)
7. Από 16. 6.1993 μέχρι ..... 30. 9.1993 .. ποσοστό 33% (ΦΕΚ 111 Α' 93)
8. Από 1.10.1993 μέχρι ...... 25.10.1993 . ποσοστό 36% (ΦΕΚ 170 Α' 93)
9. Από 26.10.1993 μέχρι ..... 15. 5.1994 .. ποσοστό 34% (ΦΕΚ 191 Α' 93)
10. Από 16. 5.1994 μέχρι ....... 26. 9.1994 . ποσοστό 37% (ΦΕΚ 80 Α' 94)
11. Από 27. 9.1994 μέχρι ........ - ... ποσοστό 34% (ΦΕΚ 159 Α' 94)


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης