Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1009/23.1.2003 Τροποποίηση της 1048281/2583/529/Α0014/ΠΟΛ.1174 /4-6-2002 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ως προς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τον ορισμό φορολογικού εκπροσώπου. (Α.Υ.Ο. 1006441/23.1.2003/ΠΟΛ. 1009)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1009/23.1.2003
Τροποποίηση της 1048281/2583/529/Α0014/ΠΟΛ.1174 /4-6-2002 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ως προς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τον ορισμό φορολογικού εκπροσώπου. (Α.Υ.Ο. 1006441/23.1.2003/ΠΟΛ. 1009)


ΠΟΛ.1009/23.1.2003 Τροποποίηση της 1048281/2583/529/Α0014/ΠΟΛ.1174 /4-6-2002 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Τροποποίηση της 1048281/2583/529/Α0014/ απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ως προς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τον ορισμό φορολογικού εκπροσώπου.
(Α.Υ.Ο. 1006441/23.1.2003/ΠΟΛ.1009)

ΠΟΛ 1009

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις των άρθρων 13, 14, 35, 36, 59, παράγραφος 2 και της παραγράφου 3 του άρθρου 64 του ΚΩΔΙΚΑ Φ.Π.Α. ( ν.2859/2000 - ΦΕΚ 248 Α/7.11.2000), όπως ισχύει μετά την τελευταία τροποποίηση του με το άρθρο 18 του ν.2992/2002 (ΦΕΚ 54 Α/20.3.2002).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν.2515/1997 (ΦΕΚ 154 Α).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 38 του Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 της 6ης Οδηγίας Φ.Π.Α. (Οδηγία 77/388/ΕΟΚ), που αφορούν τον προσδιορισμό του προσώπου; το οποίο είναι υπόχρεο για την καταβολή του φόρου, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2000/65/ΕΚ/17 Οκτωβρίου 2000.

5. Την 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 1485/Β) "περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών".

6. Την περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 2 της 1048281/2583/529/Α0014/ ΑΥΟ με την οποία ορίζεται ότι δεν πρέπει να εκκρεμεί σε βάρος του φορολογικού εκπροσώπου, ποινική δίωξη από οποιαδήποτε αιτία.

7. Το γεγονός ότι τέτοια υποχρέωση δεν υφίσταται κατά την έναρξη εργασιών άλλων επιτηδευματιών.

8. Την ανάγκη απλοποίησης της διαδικασίας ορισμού φορολογικού εκπροσώπου.

9. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν συνεπάγεται δαπάνη για τον Προϋπολογισμό του Κράτους, δεδομένου ότι αφορά διαδικασία εφαρμογής διατάξεων του ΚΩΔΙΚΑ Φ.Π.Α. ( ν.2859/2000 ).

Αποφασίζουμε

1. Την κατάργηση της περίπτωσης β', της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της 1048281/2583/529/Α0014/ Α.Υ.Ο.

 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης