1050716/897/Α0012/24.6.2008

Η κοινή δήλωση των συζύγων υποβάλλεται αναλόγως των εισοδημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτή και του ΑΦΜ του συζύγου.Σχόλια:


24 Ιούν 2008

Taxheaven.gr
Αθήνα 24/06/2008
Αρ. Πρωτ.: 1050716/897/Α0012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ.ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α'
Ταχ.Δ/νση : Καρ.Σερβίας 10
Ταχ.Κώδικας: 10184 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο : 210 3375315,6
FAX: 210 3375001


ΘΕΜΑ: Η κοινή δήλωση των συζύγων υποβάλλεται αναλόγως των εισοδημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτή και του ΑΦΜ του συζύγου.

ΣΧΕΤ.: Το από 7.5.2008 ερώτημα σας.

Σε απάντηση του σχετικού ερωτήματος σας αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 61 και την παρ. 1 του άρθρου 62 του ΚΦΕ, προκύπτει ότι η προθεσμία μέχρι την οποία μπορεί να υποβληθεί η κοινή δήλωση των συζύγων καθορίζεται ανάλογα με την κατηγορία (πηγή) των εισοδημάτων που περιλαμβάνονται σ'αυτή (ανεξάρτητα από το σύζυγο στον οποίο ανήκουν) και με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του συζύγου, στο όνομα του οποίου υποβάλλεται η δήλωση. (σχετ.1031942/566/Α0012/23.3.2001 έγγραφο).

Ακριβές αντίγραφο
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Η προϊσταμένη της Γραμματείας
Ι.ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Taxheaven.gr