1115980/2390/0005/12.10.1994

Οι πρόσθετες αμοιβές να συμπεριλαμβάνονται στις ετήσιες βεβαιώσεις αποδοχών των υπαλλήλωνΣχόλια:


12 Οκτ 1994

Taxheaven.gr


Οι πρόσθετες αμοιβές να συμπεριλαμβάνονται στις ετήσιες βεβαιώσεις αποδοχών των υπαλλήλων
1115980/2390/0005/12.10.1994

Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας θυμίζουμε την υποχρέωση των Προέδρων και των Γραμματέων των Επιτροπών, των Συμβουλίων, των ευκαιριακών επιτροπών και των ομάδων εργασίας που αμοίβονται, να στέλνουν στο τέλος κάθε έτους στο ΚΕ.Π.Υ.Ο. το (ροζ) έντυπο με τα απαραίτητα ποσά για τη μηχανογραφική κατάρτιση των ετήσιων βεβαιώσεων αποδοχών των υπαλλήλων που συμμετείχαν σε επιτροπές κ.λπ. και αμοίφθηκαν.

Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι προϊστάμενοι των Ειδικών Συνεργείων Ελέγχου που συστήθηκαν με τις διατάξεις του αρ. 39 του Ν. 1943/90, καθώς και κάθε επιτροπή που συστήθηκε σε έδρα Νομαρχίας ή Επιθεώρησης.

Η βεβαίωση αποδοχών πρέπει να είναι μία και μοναδική σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 70 του Ν.Δ. 3323/55, συνεπώς χειρόγραφες βεβαιώσεις πρόσθετων αμοιβών απαγορεύονται.

Επιτρέπεται μόνο όταν μέλη των επιτροπών κ.λπ. είναι ιδιώτες ή υπάλληλοι διαφόρων άλλων Υπηρεσιών και δεν μισθοδοτούνται από το μηχανογραφικό σύστημα του ΚΕ.Π.Υ.Ο.

Στην περίπτωση αυτή της έκδοσης χειρόγραφης βεβαίωσης πρόσθετων αμοιβών να υποβάλλονται δύο αντίγραφα στην 5η Δ/νση Οικονομικού - Τμήμα Α! - Γραφείο ΙΙ από τα οποία το ένα θα στέλνεται στο ΚΕ.Π.Υ.Ο. και το άλλο αντίγραφο στον εκκαθαριστή της υπηρεσίας από την οποία μισθοδοτείται το μέλος της επιτροπής.


Taxheaven.gr