1059356/627/0006Δ/3.6.2008

Περί του κύρους των αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων, χωρών για τις οποίες η Ελλάδα έχει εκφράσει επιφυλάξεις για την προσχώρησή τους στη Σύμβαση της Χάγης, τα οποία προσκομίζονται σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και ΟικονομικώνΣχόλια:


3 Ιούν 2008

Taxheaven.gr
Αθήνα, 3 Ιουνίου 2008
Αριθ. Πρωτ.: 1059356/627/0006Δ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ'
Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Μ. Ντασκαγιάννης
Τηλέφωνο : 210 - 32.22.516
FAX : 210 - 32.30.829
E-mail : [email protected] ky.ypoik.gr


ΘΕΜΑ: «Περί του κύρους των αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων, χωρών για τις οποίες η Ελλάδα έχει εκφράσει επιφυλάξεις για την προσχώρησή τους στη Σύμβαση της Χάγης, τα οποία προσκομίζονται σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών».

Στέλνουμε συνημμένα για ενημέρωσή σας και εφαρμογή, φωτοαντίγραφο του αριθ. Α.Π.Φ.044/9/ΑΣ 1136/21.5.2008 εγγράφου της Γενικής Επιθεώρησης του Υπουργείου Εξωτερικών, σύμφωνα με το οποίο:

1.- Η Ελλάδα έχει διατυπώσεις αντιρρήσεις (objections) στην προσχώρηση της Αλβανίας και της Γεωργίας στη Σύμβαση της Χάγης του 1961. Συνεπώς, για τα έγγραφα των χωρών αυτών «.........και για όσο διάστημα δεν έχουν αρθεί οι επιφυλάξεις αυτές, η επικύρωση θα γίνεται μόνο από την οικεία ελληνική προξενική αρχή», σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου γ' της παρ. 2 του άρθρου 22 του Ν. 3566/2007 (ΦΕΚ 117 Α').

2.- Η έννοια της επικύρωσης, στο προαναφερθέν εδάφιο και άρθρο του Ν. 3566/2007, αφορά στη βεβαίωση της γνησιότητας της υπογραφής των οργάνων του κράτους και όχι στο περιεχόμενο των εγγράφων.

Συνημμένα: Τα αναφερθέντα στο κείμενο

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
Ακριβές Αντίγραφο ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΕΓΑΚΗ, ΠΕ3/Α΄
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Taxheaven.gr