1051647/337/0015/23.10.2007

Καταχώρηση ή μη των λογαριασμών διοδίων στις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών-προμηθευτών της περ. ΑΆ της παρ. 1 του άρθρου 20 του π.δ. 186/1992Σχόλια:


23 Οκτ 2007

Taxheaven.gr
Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2007
Αρ.πρωτ. : 1051647/337/0015
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ : Β - Γ

Ταχ.Δ/νση        :  Καρ.Σερβίας 10
Ταχ.Κώδικας    :  10184 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες    :  Σ. Παππά
Τηλέφωνο        :   2103610065

ΘΕΜΑ : Καταχώρηση ή μη των λογαριασμών διοδίων στις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών-προμηθευτών της περ. ΑΆ της παρ. 1 του άρθρου 20 του π.δ. 186/1992.

  
Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. Α  της παρ. 1 του άρθρου 20 του π.δ. 186/1992  (Κ.Β.Σ.), ο επιτηδευματίας και τα πρόσωπα των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 του Κώδικα αυτού υποβάλλουν κάθε έτος συγκεντρωτικές καταστάσεις με τις συναλλαγές που πραγματοποίησαν για την επαγγελματική τους εξυπηρέτηση ή την εκπλήρωση του σκοπού τους, από αγορές αγαθών και λήψη υπηρεσιών, από χονδρικές πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών και από καταβολή ή είσπραξη αμοιβών, αποζημιώσεων, οικονομικών ενισχύσεων και άλλων δικαιωμάτων.

Περαιτέρω στην παράγραφο ε  της εγκυκλίου 1076242/524/0015/ΠΟΛ.1163/30.6.1994 προβλέπονται ορισμένες περιπτώσεις οι οποίες κατ' εξαίρεση δεν περιλαμβάνονται στις ανωτέρω συγκεντρωτικές καταστάσεις, μεταξύ δε αυτών είναι και τα διόδια και κατά συνέπεια οι λογαριασμοί διοδίων  δεν περιλαμβάνονται στις καταστάσεις πελατών προμηθευτών του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ.


Ακριβές Αντίγραφο                    Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΣΗΣ
                                
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας            ΜΑΡΙΑ ΓΥΦΤΑΚΗ


Taxheaven.gr