Αποτελέσματα live αναζήτησης

OAEE Ασφαλιστικές εισφορές ΟΑΕΕ από 1-1-2007

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

OAEE
Ασφαλιστικές εισφορές ΟΑΕΕ από 1-1-2007

OAEE Ασφαλιστικές εισφορές ΟΑΕΕ από 1-1-2007

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 1/1/07 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 1/1/1993 ΠΑΛΑΙΟI) ΣΕ ΕΥΡΩ.

ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΚΛΑΔΟΥ

ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

Π01

134,40

75,00

209,40

Π02

164,15

75,00

239,15

Π03

195,95

75,00

270,95

Π04

213,92

75,00

288,92

Π05

246,75

75,00

321,75

Π06

278,29

75,00

353,29

Π07

297,58

75,00

372,58

Π08

321,78

75,00

396,78

Π09

343,52

75,00

418,52

Π10

365,27

75,00

440,27

Π11

387,01

75,00

462,01

Π12

408,75

75,00

483,75

Π13

430,50

75,00

505,50

Π14

452,25

75,00

527,25

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 1/1/07 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1/1/1993 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑΕ-ΤΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ.

ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ

προερχόμενοι από πρώην ΤΑΕ-ΤΣΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

001

134,40

51,41

185,81

002

164,15

62,79

226,94

003

195,95

74,95

270,90

004

213,92

81,82

295,74

005

246,75

94,38

341,13

006

278,29

106,45

384,74

007

297,58

113,82

411,40

008

321,78

123,08

444,86

009

343,52

131,40

474,92

010

365,27

139,72

504,99

011

387,01

148,03

535,04

012

408,75

156,35

565,10

013

430,50

164,67

595,17

014

452,25

172,98

625,23

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 1/1/07 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1/1/1993 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΝΕΟI) ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΕΒΕ ΣΕ ΕΥΡΩ.

ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ

προερχόμενοι από πρώην ΤΕΒΕ (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5/2007)

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

101

94,08

51,41

145,49

102

114,90

62,79

177,69

003

195,95

74,95

270,90

004

213,92

81,82

295,74

005

246,75

94,38

341,13

006

278,29

106,45

384,74

007

297,58

113,82

411,40

008

321,78

123,08

444,86

009

343,52

131,40

474,92

010

365,27

139,72

504,99

011

387,01

148,03

535,04

012

408,75

156,35

565,10

013

430,50

164,67

595,17

014

452,25

172,98

625,23

ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1/1/93 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ (ΝΕΟΙ), ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΠΕΡΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΕ ΕΝΑ ΦΟΡΕΑ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΕΛΕΞΑΝ ΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΟΑΕΕ (ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 1/1/07.)

ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ*

(ΤΕΒΕ-ΤΑΕ-ΤΣΑ)

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

031

201,60

76,94

278,54

032

246,22

93,97

340,19

033

293,92

112,18

406,10

034

320,88

122,47

443,35

035

370,12

141,26

511,38

036

417,44

159,32

576,76

037

446,37

170,36

616,73

038

482,67

184,22

666,89

039

515,28

196,66

711,94

040

547,91

209,12

757,03

041

580,52

221,56

802,08

042

613,13

234,01

847,14

043

645,76

246,46

892,22

044

678,37

258,91

937,28

ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 1/1/1993 (ΠΑΛΑΙΩΝ) ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 40% (Ν 2676/99) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007:

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ

(ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 40%)

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

Π51

188,16

105,00

293,16

Π52

229,81

105,00

334,81

Π53

274,33

105,00

379,33

Π54

299,49

105,00

404,49

Π55

345,45

105,00

450,45

Π56

389,61

105,00

494,61

Π57

416,61

105,00

521,61

Π58

450,49

105,00

555,49

Π59

480,93

105,00

585,93

Π60

511,38

105,00

616,38

Π61

541,81

105,00

646,81

Π62

572,25

105,00

677,25

Π63

602,70

105,00

707,70

Π64

633,15

105,00

738,15

ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1/1/1993 ΝΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑΕ-ΤΣΑ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ KOIN. ΑΣΦ/ΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007:

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ

προερχόμενοι από πρώην ΤΑΕ-ΤΣΑ

(ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 40%)

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

051

188,16

71,97

260,13

052

229,81

87,91

317,72

053

274,33

104,93

379,26

054

299,49

114,55

414,04

055

345,45

132,13

477,58

056

389,61

149,03

538,64

057

416,61

159,35

575,96

058

450,49

172,31

622,80

059

480,93

183,96

664,89

060

511,38

195,61

706,99

061

541,81

207,24

749,05

062

572,25

218,89

791,14

063

602,70

230,54

833,24

064

633,15

242,17

875,32

ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1/1/1993 ΝΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΕΒΕ. ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007:

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ

προερχόμενοι από πρώην ΤΕΒΕ

(ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 40%)

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

151

131,71

71,97

203,68

152

160,86

87,91

248,77

053

274,33

104,93

379,26

054

299,49

114,55

414,04

055

345,45

132,13

477,58

056

389,61

149,03

538,64

057

416,61

159,35

575,96

058

450,49

172,31

622,80

059

480,93

183,96

664,89

060

511,38

195,61

706,99

061

541,81

207,24

749,05

062

572,25

218,89

791,14

063

602,70

230,54

833,24

064

633,15

242,17

875,32

Οι απασχολούμενοι συνταξιούχοι εφόσον το επιθυμούν έχουν δικαίωμα απαλλαγής από τον Κλάδο Ασθενείας.

ΕισφορΕς για τους μετΑ την 1-1-93 ασφαλισμΕνους (νΕους) οι οποΙοι ασφαλΙζονται προαιρετικΑ μετΑ την διακοπΗ του επαγγΕλματΟς τους (αυτασφΑλιση).

Ασφ. Κατηγορίες

Κλ. Σύνταξης 30%

Κλ. Ασθένειας 11,45%

Σύνολο

71

197,99

75,56

273,55

72

243,48

92,92

336,40

73

288,65

110,17

398,82

74

333,70

127,36

461,06

75

376,82

143,82

520,64

76

409,96

156,46

566,42

77

441,98

168,69

610,67

78

474,01

180,91

654,92

79

506,04

193,13

699,17

80

538,08

205,36

743,44

81

570,11

217,59

787,70

82

602,13

229,81

831,94

83

634,16

242,04

876,20

84

666,20

254,26

920,46

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης