Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αρθρα ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ - ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΘΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) ΑΠΟ 1/1/2008 - 30/6/2011

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αρθρα
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ - ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΘΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) ΑΠΟ 1/1/2008 - 30/6/2011

Αρθρα ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ - ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΘΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
(ΕΘΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)
ΑΠΟ 1/1/2008 - 30/6/2011


Κατηγορία εργαζομένων και
χρόνια υπηρεσίας
ΑΓΑΜΟΙ ΕΓΓΑΜΟΙ
1. Χωρίς προϋπηρεσία


Από 1/1/2008 30,40 Ευρώ 33,45 Ευρώ

Από 1/9/2008 31,32 Ευρώ 34,45 Ευρώ

Από 1/5/2009-30/6/2011 33,04 Ευρώ 36,34 Ευρώ
2. Με 1 τριετία


Από 1/1/2008 31,52 Ευρώ 34,56 Ευρώ

Από 1/9/2008 32,47 Ευρώ 35,60 Ευρώ

Από 1/5/2009-30/6/2011 34,25 Ευρώ 37,56 Ευρώ
3. Με 2 τριετίες


Από 1/1/2008 33,03 Ευρώ 36,07 Ευρώ

Από 1/9/2008 34,02 Ευρώ 37,16 Ευρώ

Από 1/5/2009-30/6/2011 35,89 Ευρώ 39,20 Ευρώ
4. Με 3 τριετίες


Από 1/1/2008 34,52 Ευρώ 37,56 Ευρώ

Από 1/9/2008 35,56 Ευρώ 38,69 Ευρώ

Από 1/5/2009-30/6/2011 37,51 Ευρώ 40,82 Ευρώ
5. Με 4 τριετίες


Από 1/1/2008 36,03 Ευρώ 39,07 Ευρώ

Από 1/9/2008 37,11 Ευρώ 40,25 Ευρώ

Από 1/5/2009-30/6/2011 39,15 Ευρώ 42,46 Ευρώ
6. Με 5 τριετίες


Από 1/1/2008 37,53 Ευρώ 40,57 Ευρώ

Από 1/9/2008 38,66 Ευρώ 41,79 Ευρώ

Από 1/5/2009-30/6/2011 40,78 Ευρώ 44,09 Ευρώ
7. Με 6 τριετίες


Από 1/1/2008 39,05 Ευρώ 42,09 Ευρώ

Από 1/9/2008 40,22 Ευρώ 43,35 Ευρώ

Από 1/5/2009-30/6/2011 42,43 Ευρώ 45,74 Ευρώ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
(ΕΘΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)
ΑΠΟ 1/1/2008 - 31/12/2009


Κατηγορία εργαζομένων και
χρόνια υπηρεσίας
ΑΓΑΜΟΙ ΕΓΓΑΜΟΙ
1. Χωρίς προϋπηρεσία


Από 1/1/2008 680,59 Ευρώ 748,65 Ευρώ

Από 1/9/2008 701,00 Ευρώ 771,11 Ευρώ

Από 1/5/2009-30/6/2011 739,56 Ευρώ 813,52 Ευρώ
2. Με 1 τριετία


Από 1/1/2008 737,29 Ευρώ 805,35 Ευρώ

Από 1/9/2008 759,41 Ευρώ 829,51 Ευρώ

Από 1/5/2009-30/6/2011 801,17 Ευρώ 875,13 Ευρώ
3. Με 2 τριετίες


Από 1/1/2008 804,31 Ευρώ 872,37 Ευρώ

Από 1/9/2008 828,44 Ευρώ 898,54 Ευρώ

Από 1/5/2009-30/6/2011 874,01 Ευρώ 947,96 Ευρώ
4. Από 3 τριετίες και άνω


Από 1/1/2008 871,34 Ευρώ 939,40 Ευρώ

Από 1/9/2008 897,48 Ευρώ 967,58 Ευρώ

Από 1/5/2009-30/6/2011 946,84 Ευρώ 1020,80 Ευρώ
Οι διαφορές των εισφορών, που προκύπτουν από την αναδρομική αύξηση (από 1/1/2008) των αποδοχών, όσων εργαζομένων αμείβονται σύμφωνα με την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, πρέπει να καταχωρηθούν, το αργότερο, στην Α.Π.Δ. που περιλαμβάνει την μισθολογική περίοδο του Ιουλίου 2008 (γ' τρίμηνο 2008).
Η καταχώρηση των διαφορών πρέπει να γίνει σε ιδιαίτερη στήλη της Α.Π.Δ. με τύπο αποδοχών «09» (αναδρομικές αποδοχές), ενώ η καταβολή των αντίστοιχων εισφορών θα θεωρηθεί εμπρόθεσμη εάν πραγματοποιηθεί μέχρι 29/8/2008.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
(ΕΘΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)
ΑΠΟ 1/1/2008 - 31/12/2009


Κατηγορία εργαζομένων και
χρόνια υπηρεσίας
ΑΓΑΜΟΙ ΕΓΓΑΜΟΙ
1. Χωρίς προϋπηρεσία


Από 1/1/2008 680,59 Ευρώ 748,65 Ευρώ

Από 1/9/2008 701,00 Ευρώ 771,11 Ευρώ

Από 1/5/2009-30/6/2011 739,56 Ευρώ 813,52 Ευρώ
2. Με 1 τριετία


Από 1/1/2008 737,29 Ευρώ 805,35 Ευρώ

Από 1/9/2008 759,41 Ευρώ 829,51 Ευρώ

Από 1/5/2009-30/6/2011 801,17 Ευρώ 875,13 Ευρώ
3. Με 2 τριετίες


Από 1/1/2008 804,31 Ευρώ 872,37 Ευρώ

Από 1/9/2008 828,44 Ευρώ 898,54 Ευρώ

Από 1/5/2009-30/6/2011 874,01 Ευρώ 947,96 Ευρώ
4. Από 3 τριετίες και άνω


Από 1/1/2008 871,34 Ευρώ 939,40 Ευρώ

Από 1/9/2008 897,48 Ευρώ 967,58 Ευρώ

Από 1/5/2009-30/6/2011 946,84 Ευρώ 1020,80 Ευρώ
Οι διαφορές των εισφορών, που προκύπτουν από την αναδρομική αύξηση (από 1/1/2008) των αποδοχών, όσων εργαζομένων αμείβονται σύμφωνα με την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, πρέπει να καταχωρηθούν, το αργότερο, στην Α.Π.Δ. που περιλαμβάνει την μισθολογική περίοδο του Ιουλίου 2008 (γ' τρίμηνο 2008).
Η καταχώρηση των διαφορών πρέπει να γίνει σε ιδιαίτερη στήλη της Α.Π.Δ. με τύπο αποδοχών «09» (αναδρομικές αποδοχές), ενώ η καταβολή των αντίστοιχων εισφορών θα θεωρηθεί εμπρόθεσμη εάν πραγματοποιηθεί μέχρι 29/8/2008.
Σύμφωνα με την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ετών 2010-2012 τα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων των εργαζομένων εως 30/6/2011 παραμένουν όπως είχαν διαμορφωθεί στις 31/12/2009 (σχετ. Γεν. Εγ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: Α41/2/8-9-2010).

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης