ΙΚΑ Αριθμ. Πρωτ. Ε40/113/23.4.2008

Εκ νέου παράταση των προθεσμιών υποβολής Συμπληρωματικών (04) Α.Π.Δ. και καταβολής εισφορών για τις καθαρίστριες - καθαριστές του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που κατέχουν θέσεις με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνουΣχόλια:


23 Απρ 2008

Taxheaven.gr
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 242 - 6 : 210 52 15 248 - 51
FAX : 210 52 23 228
E – mail : [email protected]
Αθήνα 23/4/2008
Αριθμ. Πρωτ. Ε40/113

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΠΡΟΣ:
Όλα τα Υποκαταστήματα & Παραρτήματα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. (Τμ. Εσόδων)


ΘΕΜΑ : «Εκ νέου παράταση των προθεσμιών υποβολής Συμπληρωματικών (04) Α.Π.Δ. και καταβολής εισφορών για τις καθαρίστριες - καθαριστές του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που κατέχουν θέσεις με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου»

ΣΧΕΤ. : Τα υπ΄ αριθμ. Ε40/165/31-7-07 και Ε40/275/27-12-07 Γεν. Έγγραφά μας.

Με τα ανωτέρω Γενικά Έγγραφά μας, σας κοινοποιήθηκαν οδηγίες για την ασφαλιστική τακτοποίηση των αναφερόμενων στο θέμα εργαζομένων και παρατάθηκαν έως 30/4/2008 οι προθεσμίες υποβολής των απαιτούμενων για την ασφάλισή τους Συμπληρωματικών (04) Α.Π.Δ. καθώς και καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών.

Λόγω των δυσκολιών που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι εμπλεκόμενοι φορείς (Σχολικές Επιτροπές – Υπουργείο Εθν. Παιδείας και Θρησκευμάτων) στην υποβολή Δελτίων Μεταβολής Ασφάλισης Α.Π.Δ., Συμπληρωματικών Α.Π.Δ. (04), καταβολή εισφορών κ.λ.π., η Διοίκηση του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. αποφασίζει την εκ νέου παράταση των εν λόγω προθεσμιών (υποβολής των Συμπληρωματικών Α.Π.Δ. εκ μέρους των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών) έως 31/7/2008 χωρίς την επιβολή κυρώσεων.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ


Taxheaven.gr