Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1080/18.4.2008 Υποβολή πληροφοριακών στοιχείων από συνδεδεμένες εταιρείες στα έντυπα Φ.01.010 και Φ .01.013 ενόψει προώθησης της Ενιαίας και Ενοποιημένης Φορολογητέας Βάσης από την Ε.Ε.

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1080/18.4.2008
Υποβολή πληροφοριακών στοιχείων από συνδεδεμένες εταιρείες στα έντυπα Φ.01.010 και Φ .01.013 ενόψει προώθησης της Ενιαίας και Ενοποιημένης Φορολογητέας Βάσης από την Ε.Ε.


ΠΟΛ.1080/18.4.2008 Υποβολή πληροφοριακών στοιχείων από συνδεδεμένες εταιρείες στα έντυπα Φ.01.010 και Φ .01.01

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

Αθήνα, 18 Απριλίου 2008
Αρ.Πρωτ.: 1046623/10602/Β0012
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ    
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
   
ΤΜΗΜΑ Β΄
  
ΠΟΛ. 1080


ΘΕΜΑ: " Υποβολή πληροφοριακών στοιχείων από συνδεδεμένες εταιρείες στα έντυπα Φ.01.010 και Φ. 01.013 ενόψει προώθησης της Ενιαίας και Ενοποιημένης Φορολογητέας Βάσης από την Ε.Ε." .Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται μέχρι το τέλος του 2008 να καταρτίσει πρόταση Οδηγίας, για την υιοθέτηση κανόνων με βάση τους οποίους θα υπολογίζεται Ενιαία και Ενοποιημένη Φορολογητέα Βάση (Ε.Ε.Φ.Β.) για συνδεδεμένες εταιρείες με έδρα σε χώρες της Ε.Ε. Ειδικότερα, θα εφαρμόζονται κοινοί κανόνες σε όλα τα κράτη μέλη για τον υπολογισμό των φορολογητέων κερδών των συνδεδεμένων εταιρειών, των οποίων τα αποτελέσματα θα ενοποιούνται, υπό προϋποθέσεις, προκειμένου να εξάγεται κοινό (ενοποιημένο) φορολογητέο κέρδος.

Ενόψει της πιο πάνω πρότασης και προκειμένου να συγκεντρωθούν, κατ'  επιταγή της Ε.Ε., τα στοιχεία εκείνα που θα χρησιμοποιηθούν στον υπολογισμό των οικονομικών επιπτώσεων σε επίπεδο εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό, συμπεριλήφθησαν στα έντυπα οι πίνακες VII και VIII για τη συμπλήρωση των οποίων σας παρέχουμε διευκρινίσεις και ερμηνευτικές οδηγίες:

1. Η συμπλήρωση του πίνακα VII των εντύπων Φ.01.010 και Φ.01.013 είναι υποχρεωτική από όλες τις ανώνυμες εταιρείες ή Ε.Π.Ε. οι οποίες συμμετέχουν στο κεφάλαιο ημεδαπών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων που έχουν έδρα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα στοιχεία που απαιτούνται είναι η χώρα και η πόλη στην οποία εδρεύει η συνδεδεμένη επιχείρηση, το Α.Φ.Μ. αυτής ή οποιοσδήποτε άλλος κωδικός της έχει χορηγηθεί στην αλλοδαπή, η ακριβής και πλήρης επωνυμία της, ο διακριτικός τίτλος που φέρει (αν υπάρχει) καθώς και το ποσοστό συμμετοχής της ημεδαπής υπόχρεης σε δήλωση επιχείρησης στην ημεδαπή ή αλλοδαπή επιχείρηση. Επισημαίνεται ότι τα παραπάνω στοιχεία υποβάλλονται μόνο όταν η συμμετοχή της υπόχρεης σε δήλωση επιχείρησης είναι 10% και άνω. Επιπλέον, στον ίδιο πίνακα πρέπει να δηλωθούν και τα υποκαταστήματα που διατηρεί η υπόχρεη εντός της Ε.Ε.

2. Η συμπλήρωση του πίνακα VIIΙ των εντύπων Φ.01.010 και Φ.01.013 είναι υποχρεωτική από όλες τις ανώνυμες εταιρείες ή Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης στο κεφάλαιο των οποίων συμμετέχει ημεδαπή ή αλλοδαπή εταιρεία που έχει έδρα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα στοιχεία που απαιτούνται είναι η χώρα και η πόλη που εδρεύει η συνδεδεμένη εταιρεία, το Α.Φ.Μ. αυτής ή οποιοσδήποτε άλλος κωδικός της έχει χορηγηθεί στην αλλοδαπή, η ακριβής και πλήρης επωνυμία της, ο διακριτικός τίτλος που τυχόν φέρει, καθώς και το ποσοστό με το οποίο η ημεδαπή ή αλλοδαπή επιχείρηση συμμετέχει στο κεφάλαιο της υπόχρεης σε δήλωση εταιρείας. Επισημαίνεται ότι τέτοια στοιχεία υποβάλλονται μόνο όταν αλλοδαπή ή ημεδαπή συμμετέχει στο κεφάλαιο της υπόχρεης με ποσοστό 10% και άνω.

3. Διευκρινίζεται ότι κρίσιμος χρόνος για τα πιο πάνω πληροφοριακά στοιχεία είναι ο χρόνος υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

4. Τέλος, οι Δ.Ο.Υ., αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, πρέπει (σε πρώτη φάση) να μας γνωρίσουν τα πιο πάνω στοιχεία, αποστέλλοντάς τα με φαξ στον αριθμό 210-3375001, όταν η συμμετοχή ανέρχεται σε ποσοστό 50% και άνω, δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει ως καταληκτική προθεσμία το τέλος του μηνός Μαΐου για την υποβολή ειδικά αυτών των στοιχείων.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης