ΙΚΑ Αριθ. Πρωτ. Α41/1/22.4.2008

Κατώτατα όρια και µισθών και ηµεροµισθίων από 1/1/2008 έως 31/12/2009

22 Απρ 2008

Taxheaven.gr
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Ε. Καραµουσουλή
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 244
FAX : 210 52 23 228
E – mail : [email protected]

Αθήνα 22/4/2008
Αριθµ. Πρωτ.A41/1
ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ


ΘΕΜΑ : «Κατώτατα όρια και µισθών και ηµεροµισθίων από 1/1/2008 έως 31/12/2009»

Σύμφωνα με την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ετών 2008 και 2009 (Πράξη κατάθεσης 13/18-4-2008), τα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων αυξάνονται από 1/1/2008 κατά ποσοστό 3,45%, από 1/9/2008 κατά ποσοστό 3,00% και από 1/5/2009 κατά ποσοστό 5,50% (παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 1 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.).
Μετά τα ανωτέρω σας κοινοποιούμε πίνακες, με τα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων, καθώς και αυτούς με την Επιδότηση Εργατικής Εισφοράς (Ν.2837/00, ΦΕΚ 178/Α΄/00) από 1/1/08 έως 31/12/09.


Ολόκληρη η απόφαση μαζί με τους πίνακες μισθών και ημερομισθίων :


Taxheaven.gr