Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1208/5.9.1994 Βιβλίο παραγωγής - κοστολογίου, επιχειρήσεων τύπου

Σχόλια:


Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

ΠΟΛ.1208/5.9.1994
Βιβλίο παραγωγής - κοστολογίου, επιχειρήσεων τύπου


ΠΟΛ.1208/5.9.1994 Βιβλίο παραγωγής - κοστολογίου, επιχειρήσεων τύπου

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 1994
Αρ.Πρωτ.:1099691/763/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
Δ/ΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: Α΄

ΠΟΛ 1208

ΘΕΜΑ: "Βιβλίο παραγωγής - κοστολογίου, επιχειρήσεων τύπου"

1099691/763/0015/ΠΟΛ.1208/5.9.1994

Με αφορμή ερωτήματα από τις επιχειρήσεις τύπου, αναφορικά με την τήρηση βιβλίου παραγωγής - κοστολογίου, κατ' εφαρμογή της Ε.7181/Εγκ. 30/21.4.1970, μετά την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 2214/1994, διευκρινίζονται τα εξής:

1. Με την Εγκ. Ε7181/30/1970, δόθηκε η ευχέρεια στις επιχειρήσεις τύπου τις ασχολούμενες με την έκδοση εφημερίδων ή περιοδικών να τηρούν το βιβλίο αποθήκης κατ' ειδικό τρόπο. Δεδομένης της ιδιομορφίας των επιχειρήσεων αυτών, με την ίδια εγκύκλιο δόθηκε η ευχέρεια καθορισμού του κόστους κατά ειδικό τρόπο, με
αναπλήρωση του βιβλίου παραγωγής - κοστολογίου από το βιβλίο αποθήκης και απαλλαγή από την τήρηση τεχνικών προδιαγραφών. 2. Με την παράγραφο 8.6.2 της Εγκ. 3/1992 αριθ. πρωτ. 1118148/936/0015/24.11.1992, με την οποία ερμηνεύτηκαν και κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του π.δ. 186/1992, (Κ.Β.Σ.), έγινε δεκτό ότι η παραπάνω εγκύκλιος (Ε.7181/1970), σε ότι αφορά τον τρόπο τήρησης του βιβλίου αποθήκης, εξακολουθεί να ισχύει και μετά την εφαρμογή του π.δ. 186/1992. Σημειώνεται ότι δεν περιλήφθηκε στην παράγραφο αυτή το βιβλίο παραγωγής - κοστολογίου επειδή στο μεταξύ είχε καταργηθεί η υποχρέωση τήρησής του, με τις διατάξεις του π.δ. 186/1992.

3. Με τις διατάξεις της νέας παραγράφου 12 του άρθρου 8 του π.δ. 186/1992, όπως προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 43 ν. 2214/1994 επαναφέρεται από 1.1.1995 η υποχρέωση τήρησης βιβλίου παραγωγής - κοστολογίου, το οποίο είχε καταργηθεί από 1.7.1992 με τις διατάξεις του π.δ. 186/1992.

Με τις νέες διατάξεις οι επιτηδευματίες με βιβλία τρίτης κατηγορίας, που τηρούν υποχρεωτικά βιβλίο αποθήκης και πωλούν δικά τους αγαθά μετά από προηγούμενη επεξεργασία, υποχρεούνται από 1.1.1995 στην τήρηση εξωλογιστικού βιβλίου παραγωγής - κοστολογίου, όπως ειδικότερα ορίζεται στις διατάξεις αυτές. Ειδικά, για τις επιχειρήσεις που τηρούν υποχρεωτικά ή προαιρετικά πλήρως τους ογαριασμούς (και ομάδα 9) του Π.Δ. 1123/1980, εξαντλείται η υποχρέωσή τους  αυτή στη τήρηση τεχνικών προδιαγραφών και ο προσδιορισμός του κόστους γίνεται
μέσα από την αναλυτική λογιστική.

4. Ενόψει των ανωτέρω η Εγκύκλιός μας Ε.7181/30/1970 η οποία ρυθμίζει κατ' ειδικό τρόπο τα θέματα βιβλίου αποθήκης κ.λπ. των επιχειρήεων του τύπου, εξακολουθεί να ισχύει για τους ίδιους λόγους και μετά την επαναφορά της υποχρέωσης τήρησης βιβλίου παραγωγής - κοστολογίου, η οποία είναι παρεπόμενη υποχρέωση του βιβλίου αποθήκης.

Σημειώνεται η εφαρμογή της εγκυκλίου αυτής δεν θίγει τις διατάξεις του Π.Δ. 1123/1980 "ΕΓΛΣ".

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης