Αποτελέσματα live αναζήτησης

Γεν. Εγγρ. Α22/405/29.2.2008 Διευκρινήσεις σχετικά με την θεώρηση των δελτίων παροχής υπηρεσιών (ΔΠΥ) που εκδίδουν τα λοιπά κατ΄ οίκον απασχολούμενα πρόσωπα σε δύο ή περισσότερους εργοδότες.

Σχόλια:


Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Γεν. Εγγρ. Α22/405/29.2.2008
Διευκρινήσεις σχετικά με την θεώρηση των δελτίων παροχής υπηρεσιών (ΔΠΥ) που εκδίδουν τα λοιπά κατ΄ οίκον απασχολούμενα πρόσωπα σε δύο ή περισσότερους εργοδότες.


Γεν. Εγγρ. Α22/405/29.2.2008 Διευκρινήσεις σχετικά με την θεώρηση των δελτίων παροχής υπηρεσιών (ΔΠΥ) που εκδ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ -ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Ζωή Κρύου
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 262
FAX : 210 52 23 228
E – mail : [email protected]
Αθήνα, 29/2/2008
Αριθμ. Πρωτ. Α22/405
ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
ΠΡΟΣ:
Όλα τα Υποκαταστήματα και Παραρτήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΘΕΜΑ :Διευκρινήσεις σχετικά με την θεώρηση των δελτίων παροχής υπηρεσιών (ΔΠΥ) που εκδίδουν τα λοιπά κατ' οίκον απασχολούμενα πρόσωπα σε δύο ή περισσότερους εργοδότες.

Ως γνωστόν, στην παρ.2 του άρθρου 26 του ν.2639/1998, αναφέρεται ότι στα λοιπά κατ΄ οίκον του εργοδότη απασχολούμενα πρόσωπα που παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες σε δύο ή περισσότερους εργοδότες μέσα στην εβδομάδα ή το μήνα, οι αποδοχές και ο αριθμός των ημερών απασχόλησης σε κάθε περίπτωση προκύπτουν από τα θεωρημένα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. δελτία παροχής υπηρεσιών που προσκομίζει υποχρεωτικά στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ο ασφαλισμένος.

Στην εγκύκλιο που ακολούθησε (84/98), αναφέρεται ότι «τα πρόσωπα αυτής της κατηγορίας θα απευθύνονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την απόκτηση θεωρημένων δελτίων παροχής υπηρεσιών, ώστε να αρχίσουν την εργασία τους και επομένως την ασφάλισή τους όσο το δυνατόν συντομότερα».
Στη συνέχεια, επειδή, με το άρθρο 9 παρ.23 του ν.2703/99 (Γεν. Εγγρ. Α22/405/4.2.2000) καταργήθηκε η θεώρηση από τις Δ.Ο.Υ. διαφόρων μη φορολογικών παραστατικών μεταξύ δε αυτών και των Δ.Π.Υ. της παραπάνω κατηγορίας κρίθηκε σκόπιμο η θεώρηση να γίνεται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Όμως, παρά την αλλαγή της Υπηρεσίας η οποία είναι αρμόδια ως προς την θεώρηση των Δ.Π.Υ., προκύπτει ευθέως από την εγκύκλιο ότι δεκτά γίνονται μόνον τα δελτία που έχουν εκδοθεί μετά την θεώρηση από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Επειδή, παρουσιάστηκαν περιπτώσεις ασφαλισμένων να έχουν κόψει δελτία από μη θεωρημένα μπλοκ και να ζητούν την εκ των υστέρων θεώρησή τους, ώστε να γίνει δεκτή η ασφάλισή τους για αναδρομικό χρονικό διάστημα, σας εφιστούμε την προσοχή για την ορθή αντιμετώπισή τους, εν προκειμένω, την ακύρωση των δελτίων.

Προς αποφυγήν τέτοιων φαινομένων, θα πρέπει τα πρόσωπα της κατηγορίας αυτής να ενημερώνονται για την έγκαιρη προσέλευσή τους στα αρμόδια Υποκαταστήματα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με σκοπό την θεώρηση κάθε επόμενου μπλοκ μετά τη λήξη του προηγούμενου.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΔΙΕΚ/ΣΗΣ & ΠΡΩΤ/ΛΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Φ. ΡΟΥΜΠΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης