Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1188/29.7.1994 Εκδοση θεωρημένων εισιτηρίων εισόδου από τα κέντρα διασκέδασης και λοιπά συναφή καταστήματα


Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-07-1994 ]
Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

ΠΟΛ.1188/29.7.1994
Εκδοση θεωρημένων εισιτηρίων εισόδου από τα κέντρα διασκέδασης και λοιπά συναφή καταστήματα


Αθήνα, 29 Ιουλίου 1994
Αρ.Πρωτ.: 1088860/627/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
Δ/ΝΣΕΙΣ 9η, 14η, 15η
ΤΜΗΜΑΤΑ: Α΄-Α΄, Β΄

ΠΟΛ 1188

ΘΕΜΑ: "Έκδοση θεωρημένων εισιτηρίων εισόδου από τα κέντρα διασκέδασης και λοιπά συναφή καταστήματα"

1088860/627/0015/

Σας κοινοποιούμε κατωτέρω την Α.Υ.Ο. 1072823/513/ (ΦΕΚ Β' 506) "έκδοση εισιτηρίων από κέντρα διασκέδασης και λοιπά συναφή καταστήματα" και σας παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή της.

Α. ΓΕΝΙΚΑ

Στα πλαίσια εφαρμογής της εξαγγελθείσας από το Υπουργείο Οικονομικών πολιτικής περιστολής της φοροδιαφυγής με εντατικοποίηση και διεύρυνση, εκτός των άλλων, των φορολογικών ελέγχων, καθιερώνεται, με την προαναφερόμενη Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών από 11 Ιουλίου 1994, υποχρέωση έκδοσης θεωρημένων
εισιτηρίων εισόδου, κατ' άτομο, από τα κέντρα διασκέδασης και λοιπά συναφή καταστήματα.
Σημειώνεται ότι, με το συγκεκριμένο μέτρο δεν επιβάλλεται φορολογία, ούτε επιβαρύνεται ο καταναλωτής, αφού η αξία του εισιτηρίου αποτελεί στην ουσία προκαταβολή, που συμψηφίζεται με το λογαριασμό κατανάλωσης ειδών κάθε πελάτη. Απλά, με το εισιτήριο εισόδου διευκολύνεται ο φορολογικός έλεγχος στα υπόψη καταστήματα.

Β. ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. Η υποχρέωση έκδοσης θεωρημένων εισιτηρίων καταλαμβάνει τα παρακάτω καταστήματα, ανεξάρτητα από το χώρο στον οποίο λειτουργούν (π.χ. εντός ξενοδοχείων κ.λπ.) και ανεξάρτητα από τον τυχόν χαρακτηρισμό τους στην άδεια λειτουργίας τους. Αρκεί, δηλαδή, από τις συνθήκες της πραγματικής λειτουργίας τους να μπορούν, κατά την κοινή πείρα, να χαρακτηρισθούν ως κάτωθι:

Ι. Καταστήματα με "ζωντανή" μουσική
α. Κέντρα διασκέδασης
β. Χορευτικά κέντρα
γ. Κοσμικές ταβέρνες
δ. Καμπαρέ
ε. Καφωδεία
στ. Μπουάτ
ζ. Λοιπά συναφή Σύμφωνα με την κοινοποιούμενη απόφαση, χαρακτηριστικό γνώρισμα των καταστημάτων αυτών είναι η παροχή ψυχαγωγίας με χορό ή ακρόαση και προσφορά φαγητού και ποτού ή μόνο ποτού και με την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιείται ορχήστρα με τρία (3) τουλάχιστον όργανα.

Διευκρινίζεται ότι η πιο πάνω προϋπόθεση αφορά αποκλειστικά και μόνο τον αριθμό των οργάνων και όχι τον αριθμό των καλλιτεχνών.

ΙΙ. Καταστήματα με στερεοφωνική ή ηλεκτρονική μουσική
α. Δισκοθήκες
β. Παμπ
γ. Μπαρ
δ. Λοιπά συναφή
Επίσης, κατά τις διατάξεις της ως άνω απόφασης, χαρακτηριστικό γνώρισμα των καταστημάτων αυτών είναι, ως και στην πιο πάνω κατηγορία (Ι), η παροχή ψυχαγωγίας με χορό ή ακρόαση και προσφορά φαγητού και ποτού ή μόνο ποτού και με την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιείται στερεοφωνική ή ηλεκτρονική μουσική, η οποία αποτελεί για τα συγκεκριμένα καταστήματα χαρακτηριστικό γνώρισμα της λειτουργίας τους.

ΙΙΙ. (Piano bar restaurant) Πιάνο μπαρ - εστιατόρια
Τα καταστήματα αυτά, εντάσσονται στην υπόψη υποχρέωση, εφόσον χρησιμοποιείται πιάνο, ανεξάρτητα από τη συνδρομή ή μη άλλων προϋποθέσεων, ως ειδική κατηγορία καταστημάτων, για την οποία η ύπαρξη και η χρησιμοποίηση του πιάνου θεωρείται εξ ορισμού χαρακτηριστικό γνώρισμα της λειτουργίας τους.

2. Εξ αντιδιαστολής προς τα ανωτέρω συνάγεται ότι δεν εμπίπτουν στην υποχρέωση έκδοσης εισιτηρίων οι εξής κατηγορίες:
α. Καταστήματα με "ζωντανή" μουσική που χρησιμοποιούν ορχήστρα με λιγότερα από τρία όργανα.
β. Καταστήματα με στερεοφωνική μουσική, η οποία δεν αποτελεί χαρακτηριστικό της λειτουργίας τους, αλλά χρησιμοποιείται επικουρικά και δευτερευόντως.

Συνεπώς, με βάση τα προαναφερόμενα, σημειώνουμε ενδεικτικά ότι είναι εκτός πεδίου εφαρμογής του υπόψη μέτρου οι εξής περιπτώσεις:

(1) Ταβέρνες, εστιατόρια κοινά, ψητοπωλεία κ.λπ. που χρησιμοποιούν "ζωντανή" μουσική με ορχήστρα μέχρι και δύο (2) όργανα ή στερεοφωνική μουσική.
(2) Ζαχαροπλαστεία, καφετέριες, καφενεία κ.λπ. που χρησιμοποιούν "ζωντανή" μουσική με ορχήστρα μέχρι και δύο (2) όργανα ή στερεοφωνική μουσική.

3. Μικτές επιχειρήσεις. Στην πράξη υπάρχουν επιχειρήσεις που έχουν μικτή λειτουργία, ειδικότερα:

α. Καταστήματα που τις πρωινές ώρες λειτουργούν ως καφετέριες ή εστιατόρια κοινά κ.λπ. και τις βραδυνές ώρες, ως μπαρ ή κέντρα διασκέδασης κ.λπ. Για τις περιπτώσεις αυτές δημιουργείται υποχρέωση έκδοσης εισιτηρίων μόνο κατά το χρόνο λειτουργίας τους ως καταστήματα των πιο πάνω περιπτώσεων Ι, ΙΙ ή ΙΙΙ.

β. Καταστήματα που ταυτόχρονα (στις ίδιες ώρες) λειτουργούν διάφορα τμήματα ή κλάδοι (π.χ. εστιατόρια & μπαρ).
Στις περιπτώσεις αυτές, εφόσον λειτουργικά δεν εξασφαλίζεται ο διαχωρισμός των χώρων και το προέχον στοιχείο της δραστηριότητας της επιχείρησης είναι ο κλάδος αυτής που συγκεντρώνει τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των παραπάνω κατηγοριών Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, τότε υφίσταται υποχρέωση έκδοσης εισιτηρίου για το σύνολο των εισερχομένων στην επιχείρηση.

4. Καταστήματα (τμήματα) ξενοδοχείων
Οπως προαναφέρθηκε, υποχρέωση έκδοσης εισιτηρίων έχουν τα καταστήματα που πληρούν τις προϋποθέσεις της απόφασης που τα προβλέπει, ανεξάρτητα από το χώρο που λειτουργούν και ανεξάρτητα από το γεγονός, αν λειτουργούν ως αυτοτελείς επιχειρήσεις ή ως τμήματα ή κλάδοι επιχειρήσεων. Με βάση τα προαναφερόμενα για
τις δισκοθήκες, τα μπαρ και γενικά χώρους σε ξενοδοχεία, που εμπίπτουν στις πιο πάνω αναφερόμενες κατηγορίες Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, υφίσταται υποχρέωση έκδοσης εισιτηρίων, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις.
Η υποχρέωση δε αυτή υφίσταται ανεξάρτητα από το αν οι πελάτες διαμένουν ή όχι στο ξενοδοχείο (ένοικοι ή τρίτοι).
Επισημαίνεται ότι, σε περιπτώσεις που υφίστανται αμφιβολίες ως προς την υποχρέωση υπαγωγής στο συγκεκριμένο μέτρο της κοινοποιουμένης απόφασης, προς άρσης των αμφισβητήσεων, αποφαίνεται ο αρμόδιος προϊστάμενος Δ.Ο.Υ.
Οπου όμως συντρέχει περίπτωση κατά την οποία η παροχή φαγητού και ποτού ή μόνο ποτού γίνεται περιστασιακά ή συστηματικά σε χώρους του ξενοδοχείου που λειτουργούν ως καταστήματα, αλλά οι παροχές αυτές αποτελούν μέρος της συνολικής προσφοράς (πακέτο) του ξενοδοχείου προς τους πελάτες του, χωρίς να καταβάλλεται γι' αυτές ιδιαίτερο τίμημα, τότε μπορεί να μην εκδίδεται εισιτήριο. Το ίδιο ισχύει και για τους λοιπούς ενοίκους του ξενοδοχείου όταν εισέρχονται σε χώρους που προσφέρονται είδη τα οποία περιλαμβάνονται σε υπηρεσίες ΥπακέτοΦ.
Διευκρινίζεται ακόμη ότι, για τα προσφερόμενα ποτά, κυρίως σε ενοίκους του ξενοδοχείου, σε χώρους παραμονής πελατών (π.χ. στην είσοδο, Reception), κ.λπ. οι οποίοι (χώροι) δεν έχουν συγκροτημένη οργάνωση μπαρ και αυτοτέλεια, αλλά λειτουργούν βασικά για την εξυπηρέτηση των πελατών - ενοίκων, η δε μουσική δεν αποτελεί το κυρίαρχο στοιχείο, μπορεί να μην εκδίδονται εισιτήρια εισόδου, αλλά μόνο τα προβλεπόμενα στοιχεία πώλησης.


Γ. ΤΥΠΟΣ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ

Το εισιτήριο εισόδου είναι θεωρημένο και εκδίδεται υποχρεωτικά ως τρίπτυχο.
Τρίπτυχο είναι το έντυπο που αποτελείται από τρία τμήματα διάστικτα, σε ένα φύλλο, κάθε δε τμήμα έχει το ίδιο περιεχόμενο (ενδείξεις).
Ειδικότερα σε κάθε τμήμα (απόκομμα) του εισιτηρίου πρέπει να απεικονίζονται:
α. Ο αύξων αριθμός του στοιχείου (ενιαία αρίθμηση αύξουσα κατά χρονολογική σειρά).
β. Ο τίτλος του στοιχείου (εισιτήριο ή εισιτήριο εισόδου).
γ. Τα πλήρη στοιχεία του εκδότη, κατά την έννοια του άρθρου 18 παρ. 5 του Κ.Β.Σ.
δ. Η ημερομηνία έκδοσης. Διευκρινίζεται ότι η ημερομηνία έκδοσης θα τίθεται κατά την ημέρα έκδοσης των εισιτηρίων με σφραγίδα ή και χειρογράφως.
ε. Η αξία. Για την ένδειξη αυτή διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
(1) Η αναγραφόμενη αξία ουσιαστικά αποτελεί προκαταβολή και συμψηφίζεται με την αξία των προσφερομένων ειδών.
(2) Στις περιπτώσεις που από το κατάστημα έχει ορισθεί ελάχιστη κατανάλωση αναγραφόμενη επί των τιμοκαταλόγων, στο εισιτήριο αναγράφεται σχετική ένδειξη με τη συγκεκριμένη αξία, ως εξής:
"ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΔΡΧ. .........."
Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί ελάχιστη κατανάλωση για τον πελάτη, κατά την προαναφερόμενη έννοια, για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης λογίζεται ως ελάχιστη κατανάλωση η αξία ενός από τα βασικά προσφερόμενα είδη ή η αξία που ανακοινώνεται δια του τύπου ως υποχρεωτική κατ' άτομο κατανάλωση.
Η αξία αυτή ορίζεται ως "βασική μονάδα κατανάλωσης" (ΒΑ.Μ.), ουσιαστικά επιλέγεται από τον υπόχρεο επιτηδευματία και γνωστοποιείται στη Δ.Ο.Υ. με το ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΩΡΗΣΗΣ, στο οποίο επισυνάπτεται και αντίγραφο της ανακοίνωσης που τυχόν έχει δοθεί στον τύπο ή του τιμοκαταλόγου. Στην περίπτωση αυτή επί του εισιτηρίου αναγράφεται σχετική ένδειξη ως εξής "ΒΑ.Μ. ΔΡΧ. .........".
Κατά τη θεώρηση των εισιτηρίων μπορεί να μην είναι αποτυπωμένη σ' αυτά η αξία της "ΒΑ.Μ.", όμως πριν τη χρησιμοποίηση πρέπει αυτή να συμπληρώνεται υποχρεωτικά εντύπως ή με σφραγίδα (όχι χειρόγραφα). Αν η αξία της "ΒΑ.Μ." αλλάξει ο υπόχρεος επιτηδευματίας πρέπει εγγράφως να γνωστοποιήσει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. τη νέα αξία "ΒΑ.Μ.", πριν από τη χρησιμοποίηση των εισιτηρίων με τη νέα αξία.
Με τον τρόπο αυτό διευκολύνονται οι επιτηδευματίες με την έννοια ότι δεν θα είναι αναγκασμένοι σε περίπτωση αλλαγής της αξίας να ακυρώνουν υπόλοιπα εισιτηρίων με την προηγούμενη (μη ισχύουσα) αξία.
Με τις ίδιες προϋποθέσεις τα προαναφερόμενα μπορεί να ισχύσουν για τις περιπτώσεις που έχει ορισθεί ελάχιστη κατανάλωση.

3. Εισιτήρια χωρίς αξία εκδίδονται στις εξής περιπτώσεις:
(1) Οταν στο κατάστημα εισέρχονται πρόσωπα χωρίς να καταβάλλεται τελικά απ' αυτά τίμημα για την αξία των διατιθέμενων ειδών (δωρεάν διάθεση). Στην περίπτωση αυτή εκδίδονται εισιτήρια από ιδιαίτερη σειρά με την ένδειξη "ΤΙΜΗΣ ΕΝΕΚΕΝ".
Διευκρινίζεται ότι για τις περιπτώσεις αυτές υφίσταται υποχρέωση απόδοσης του Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί στην κανονική αξία των προσφερομένων ειδών (αυτοπαράδοση) και όχι στην αξία κόστους αυτών (άρθρ. 15 παρ. 7 περ. γ' ν.1642/1986. Για την απόδοση του Φ.Π.Α. θα εκδίδεται για κάθε περίπτωση στοιχείο αυτοπαράδοσης ή απόδειξη λιανικής πώλησης (Α.Λ.Π.) από ιδιαίτερο αθροιστή της φορολογικής ταμειακής μηχανής (φ.τ.μ.) με την ένδειξη "αυτοπαράδοση" ή χειρόγραφη θεωρημένη Α.Λ.Π. κ.λπ. με την ένδειξη "απόδειξη αυτοπαράδοσης" και
με την κανονική αξία που τα προσφερθέντα αγαθά θα διετίθεντο για οποιονδήποτε τρίτο.
Ακόμη μπορεί, αν η αξία των προσφερομένων ειδών (αξία προσφοράς) είναι μέχρι 10.000 δρχ., να συντάσσεται αθεώρητη κατάσταση για όλες αυτές τις περιπτώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 3 του Κ.Β.Σ.
Η κατάσταση αυτή θα ενημερώνεται για κάθε περίπτωση το αργότερο με την αναχώρηση των προσώπων προς τα οποία διατέθηκαν δωρεάν είδη.
Τονίζεται ότι η δωρεάν διάθεση ειδών, με βάση τις κείμενες διατάξεις, αποτελεί αντικείμενο έρευνας και αξιολόγησης πραγματικών περιστατικών και δεδομένων από το φορολογικό έλεγχο, ιδίως, μάλιστα, όταν το πλήθος των περιπτώσεων αυτών φαίνεται υπερβολικό, σε σχέση με την κοινή πείρα και λογική.
(2) Οταν στο κατάστημα εισέρχονται πρόσωπα που μετέχουν σε δεξιώσεις, χορούς ή άλλες εκδηλώσεις που διοργανώνονται από συλλόγους, σωματεία, ιδρύματα, οργανώσεις κ.λπ., για τις οποίες (εκδηλώσεις) έχουν κατατεθεί τα οικεία συμφωνητικά στην αρμόδια για την επιχείρηση Δ.Ο.Υ. θα εκδίδονται εισιτήρια από ιδιαίτερη σειρά με την ένδειξη "ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ".
Διευκρινίζεται ότι, τα προαναφερόμενα μπορεί αναλόγως να ισχύσουν και στις περιπτώσεις τουριστικών γραφείων, που συμβάλλονται με κέντρα διασκέδασης κ.λπ., εφόσον έχει κατατεθεί το σχετικό συμφωνητικό στην αρμόδια για την επιχείρηση Δ.Ο.Υ.
Ομοίως, η συγκεκριμένη διαδικασία, μπορεί να εφαρμοσθεί και για περιπτώσεις καταστημάτων που συμβάλλονται με ιδιώτες προκειμένου να εξυπηρετηθούν διάφορες εκδηλώσεις (π.χ. γάμοι, βαπτίσεις κ.λπ.).
Εφόσον για τις περιπτώσεις των πελατών - τουριστικών γραφείων και ιδιωτών - πελατών (γάμοι κ.λπ.) δεν καταρτίζεται έγγραφη σύμβαση, παρέχεται η δυνατότητα να εκδίδονται εισιτήρια με την ένδειξη "ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ".


Δ. ΤΡΟΠΟΣ ΘΕΩΡΗΣΗΣ - ΧΡΩΜΑ - ΣΕΙΡΕΣ

Τα εισιτήρια μπορεί να τυπώνοναι στο μέγεθος που η επιχείρηση κρίνει ότι την εξυπηρετεί λειτουργικά. Δεν απαιτείται να γίνεται ιδιαίτερη διάτρηση (θεώρηση) ανά τμήμα (απόκομμα) του εισιτηρίου. Μπορεί δηλαδή να γίνεται μια διάτρηση, αρκεί αυτή να καταλαμβάνει όλα τα αποκόμματα.
Αν κάποιο τμήμα (απόκομμα) του εισιτηρίου δεν καταλαμβάνεται από τη διάτρητη παράσταση, θα γίνεται και δεύτερη, έτσι ώστε σίγουρα κάθε απόκομμα να έχει τουλάχιστον μέρος της διάτρητης παράστασης.
Το εισιτήριο είναι υποχρεωτικά δίχρωμο (μπλε και λευκό).
Ειδικότερα, το τμήμα που παραμένει ως στέλεχος είναι μπλε, το αμέσως επόμενο τμήμα είναι ομοίως μπλε και το τρίτο που παραδίδεται και παραμένει στον πελάτη είναι λευκό.
Περαιτέρω διευκρινίζονται τα εξής:
α) Μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε απόχρωση του μπλε.
β) Η διχρωμία αρκεί να είναι στη μία όψη του εντύπου, όπου είναι τυπωμένα και τα στοιχεία του εισιτηρίου.
γ) Δεν θεωρείται παρατυπία, αν η σειρά των χρωμάτων στα τμήματα του εισιτηρίου είναι μπλε - άσπρο - μπλε, δεδομένου ότι και μ' αυτή τη σειρά τα δύο μπλε αποκόμματα παραμένουν τελικά στο κατάστημα, ενώ το λευκό παραμένει στον πελάτη. δ) Δεν μπορεί τα εισιτήρια να είναι τριπλότυπα.

ΣΕΙΡΕΣ

Δεν επιτρέπεται η χρήση διαφορετικών σειρών εισιτηρίων με την ίδια αξία για τον ίδιο χώρο, κατά τη ρητή διατύπωση των διατάξεων της παραγράφου (2) της υπόψη απόφασης.
Ο λόγος της απαγόρευσης χρησιμοποίησης διαφορετικών σειρών κατά την προαναφερόμενη έννοια, είναι ο αποκλεισμός της δυνατότητας καταστρατηγήσεων κατά τη διάρκεια των προληπτικών φορολογικών ελέγχων.
Είναι όμως γεγονός ότι στην πράξη υφίστανται περιπτώσεις για τις οποίες είναι εμφανής η αναγκαιότητα ύπαρξης σειρών για την ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεων.
Ετσι επιτρέπεται η χρησιμοποίηση διαφορετικών σειρών εισιτηρίων στις εξής περιπτώσεις:

α. Οταν χρησιμοποιούνται στον ίδιο ή διαφορετικό χώρο εισιτήρια με διαφορετική αξία π.χ. επιχείρηση έχει καθορίσει ελάχιστη κατανάλωση για τις καθημερινές 2.000 δρχ. ενώ για το Σαββατοκύριακο 3.000 δρχ.
Στην περίπτωση αυτή του παραδείγματος θα θεωρηθούν δύο (2) σειρές εισιτήρια. Η μία με αξία 2.000 δρχ. και η άλλη με αξία 3.000 δρχ.
Διευκρινίζεται ότι στην προκειμένη περίπτωση οι διαφορετικές αξίες αποτελούν ένδειξη της κάθε σειράς και συνεπώς δεν απαιτείται διάκρισή τους με οποιοδήποτε άλλο λεκτικό ή ένδειξη.

β. Οταν στην ίδια επιχείρηση υφίστανται τμήματα, κλάδοι ή εκμεταλλεύσεις, που υπάγονται στο μέτρο, αλλά λειτουργούν σε διαφορετικούς - διακεκριμένους χώρους με ανεξάρτητη είσοδο στο χώρο.
π.χ. Σε ξενοδοχειακή επιχείρηση στο ισόγειο λειτουργεί δισκοθήκη και στον πρώτο όροφο μπαρ.
Στην περίπτωση αυτή θα θεωρηθούν δύο (2) σειρές εισιτηρίων, μια για τη δισκοθήκη και μια για το μπαρ.
Σε κάθε σειρά θα υπάρχει ένδειξη της σειράς π.χ. "ΣΕΙΡΑ Α", "ΜΠΑΡ", "ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ".

γ. Οταν υπάρχουν για τον ίδιο χώρο διαφορετικές είσοδοι, που χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα. Στην περίπτωση αυτή και δεδομένου ότι πρόκειται για πραγματικό γεγονός μπορεί να θεωρηθούν διαφορετικές σειρές, μια ανά είσοδο, εφόσον εγκρίνει ο αρμόδιος προϊστάμενος Δ.Ο.Υ.
Για την έγκριση αυτή δεν απαιτείται η έκδοση απόφασης, αλλά αρκεί σχετική σημείωση και υπογραφή του Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. επί του σημειώματος θεώρησης. Αντίγραφο του σημειώματος θα παραδίδεται στον ενδιαφερόμενο, ο οποίος υποχρεούται να το επιδεικνύει στο φορολογικό έλεγχο.

Ε. ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ

Τα εισιτήρια εκδίδονται σε κάθε πρόσωπο (άτομο) που εισέρχεται στο κατάστημα, κατά την ώρα της εισόδου.
Διευκρινίζεται ότι και στις περιπτώσεις δεξιώσεων, γάμων κ.λπ. εκδίδονται εισιτήρια κατ' άτομο, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι "πελάτης" είναι ο σύλλογος ή το σωματείο ή συγκεκριμένο πρόσωπο (π.χ. γαμπρός).
Το ίδιο ισχύει και για τα άτομα που ως πελάτες τουριστικών επιχειρήσεων συμμετέχουν σε εκδηλώσεις (π.χ. συνεστιάσεις κ.λπ.), για τις οποίες συμβάλλεται και πληρώνει το κατάστημα ή η τουριστική επιχείρηση.
Σε περιπτώσεις που υπαγόμενη στο μέτρο επιχείρηση έχει ανάπτυξη της δραστηριότητάς της και σε χώρους, στους οποίους δεν υπάρχει ελεγχόμενη είσοδος (π.χ. πλατεία, παραλία κ.λπ.), το εισιτήριο μπορεί να εκδίδεται και να
παραδίδεται στον πελάτη το αργότερο κατά τη λήψη της παραγγελίας και όχι αργότερα από το πρώτο σερβίρισμα.
Κατά την είσοδο στον πελάτη παραδίδονται δύο (2) αποκόμματα (μπλε και λευκό).
Ο πελάτης κατά το σερβίρισμα παραδίδει στο κατάστημα (σερβιτόρο) το μπλε, ενώ το λευκό το κρατά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής του στο κατάστημα και κατά την έξοδο απ' αυτό.
Το λευκό απόκομμα επιδεικνύεται στον φορολογικό έλεγχο, εφόσον ζητηθεί, σε περίπτωση δε που ο ιδιώτης - πελάτης δεν έχει λάβει εισιτήριο ή δεν επιδεικνύει το εισιτήριο στον φορολογικό έλεγχο, επιβάλλεται πρόστιμο και σε βάρος αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 2065/92 και των σχετικών αποφάσεων που εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότηση αυτού (1086945/5322/8.9.92 - ΦΕΚ Β 575 - και 1055538/3367/20.4.93 - ΦΕΚ Β' 331).
Τα παραλαμβανόμενα, κατά το σερβίρισμα μπλε αποκόμματα, διαφυλάσσονται από την επιχείρηση μέχρι την έναρξη λειτουργίας του καταστήματος κατά την επόμενη μέρα, δηλαδή μέχρι το επόμενο πρόγραμμα.
Τα στελέχη (μπλε αποκόμματα) διαφυλάσσονται σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 2 του Κ.Β.Σ. για έξι χρόνια από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου που αφορούν.
Χρόνος έκδοσης των εισιτηρίων είναι η ημέρα που αυτό χρησιμοποιείται.
Ο χρόνος αυτός τίθεται πριν από την έκδοση του εισιτηρίου με σφραγίδα ή και χειρόγραφα, χωρίς να απαιτείται να προϋπάρχει κατά τη θεώρηση. Μπορεί να συνεχίζεται η έκδοση των εισιτηρίων με την ίδια ημερομηνία, που εκδόθηκε το πρώτο εισιτήριο της ημέρας και μετά τα μεσάνυκτα (24.00).
π.χ. κέντρο διασκέδασης αρχίζει το πρόγραμμά τους στις 10.00 της 27.7.1994, εκδίδει δε το πρώτο εισιτήριο με ημερομηνία 27.7.94 και συνεχίζει φυσικά μέχρι την ώρα 24.00. Το κέντρο αυτό και για εισερχόμενα μετά τα μεσάνυκτα άτομα μπορεί μέχρι τη λήξη του προγράμματος της βραδυάς αυτής, να εκδίδει εισιτήρια με ημερομηνία 27.7.94, έστω και αν οι Α.Λ.Π. της φ.τ.μ. εκδίδονται με ημερομηνία της επόμενης.
Με τη λήξη του προγράμματος αυτονόητο είναι θα εκδόσει το ημερήσιο δελτίο "Ζ", το οποίο θα έχει ημερομηνία 28.7.1994.

ΣΤ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ - ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΤΙΣ Α.Λ.Π.

1. Τα εισιτήρια που έχουν αξία, καταχωρούνται στα τηρούμενα βιβλία, ως παραστατικά εσόδου. Στην αξία των εισιτηρίων (ελάχιστη κατανάλωση ή ΒΑ.Μ.) περιλαμβάνεται και ο Φ.Π.Α. Κατά την καταχώρησή τους διαχωρίζεται η αξία της συναλλαγής και ο Φ.Π.Α. με εσωτερική υφαίρεση.
Στις περιπτώσεις, που γίνονται συναλλαγές στο ίδιο κατάστημα, χώρο, τμήμα ή κλάδο με συντελεστές Φ.Π.Α. στο 8% και στο 18% τίθεται θέμα διαχωρισμού της αξίας στους προσήκοντες συντελεστές.
Διευκρινίζεται ότι, οι επιχειρήσεις που λειτουργούν ως κέντρα διασκέδασης όπως, χορευτικά κέντρα, κοσμικές ταβέρνες, καμπαρέ, Μπουάτ, Δισκοθήκες, Παμπ και λοιπές συναφείς επιχειρήσεις που λειτουργούν ή κατά το χρόνο που λειτουργούν ως τοιαύτα, ανεξάρτητα από τα προσφερόμενα είδη, υπάγονται, για το σύνολο των εσόδων τους, από τη δραστηριότητά τους αυτή, στον κανονικό συντελεστή Φ.Π.Α. (18%), σύμφωνα με την παράγραφο 6 του Παραρτήματος ΙΙΙ. "Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ" του ν.1642/1986, και επομένως δεν θα γίνεται διαχωρισμός των εσόδων τους κατά συντελεστή φορολογίας.
Ο διαχωρισμός αυτός μπορεί, μεταξύ άλλων, να γίνει και ως εξής:
- Να παρακολουθούνται οι συναλλαγές σε διαφορετικούς αθροιστές (τμήματα) της φ.τ.μ. π.χ. ξεχωριστά τα οινοπνευματώδη με συντελεστή 18% και ξεχωριστά τα αναψυκτικά με συντελεστή 8%.
- Στο τέλος της ημέρας από το δελτίο "Ζ" ή το δελτίο "Χ" προκύπτει ο τζίρος ανά τμήμα.
- Με βάση τη συναλλακτική κίνηση κάθε κατηγορίας συναλλαγών (όπως προκύπτουν από το "Ζ" ή το "Χ") θα καταχωρείται η αξία των εισιτηρίων ποσοστιαία και αναλογικά στους συντελεστές 8% και 18%.
π.χ. Εστω επιχείρηση που σερβίρει είδη με συντελεστή 8% (αναψυκτικά) και είδη με 18% (οινοπνευματώδη ποτά).

Διαχωρίζει τις πωλήσεις σε δύο αθροιστές (αναψυκτικά, αλκοολούχα).
Κάθε σερβίρισμα ανάλογα με τα σερβιριζόμενα είδη πληκτρολογείται στον οικείο αθροιστή. Στο τέλος της ημέρας προκύπτει ότι οι πωλήσεις των αναψυκτικών ήταν 50.000 δρχ. και των οινοπνευματωδών 150.000 δρχ.
Συνεπώς προκύπτει ότι το 25% του τζίρου ανήκει στο συντελεστή Φ.Π.Α. 8% και το 75% του τζίρου στο συντελεστή 18%.
Αν η επιχείρηση του παραδείγματός μας είχε εκδόσει 200 εισιτήρια των 500 δρχ. δηλαδή είχε έσοδα από εισιτήρια 100.000 δρχ. (200 Χ 500 = 100.000) θα καταχωρήσει την αξία αυτή, επιμεριστικά και αναλογικά, ήτοι, αξία 25.000 δρχ. στο 8% και αξία 75.000 δρχ. στο 18%.
Ο ανωτέρω τρόπος φυσικά προϋποθέτει αμιγή εκμετάλλευση.
Αν συνεπώς μια επιχείρηση λειτουργεί ως μικτή (το πρωί καφετέρια και το βράδυ μπαρ), ο ανωτέρω τρόπος θα εφαρμοσθεί μόνο στα έσοδα από το μπαρ.
Για να επιτευχθεί αυτό, είτε θα χρησιμοποιείται διαφορετική φ.τ.μ. το πρωί (καφετέρια) και διαφορετική το βράδυ (μπαρ) ή θα εξάγονται δύο (2) δελτία "Ζ" ή "Χ" (ένα την ώρα που λήγει η λειτουργία της καφετέριας και ένα την ώρα που λήγει η λειτουργία του μπαρ).
Επισημαίνεται όμως ότι, η έκδοση περισσοτέρων ημερησίων δελτίων "Ζ" ανά ημέρα, έχει ως αποτέλεσμα τη συντόμευση της διάρκειας χρήσης (ζωής) της φ.τ.μ.

2. Οπως ήδη έχει προαναφερθεί, η ελάχιστη κατανάλωση ή ΒΑ.Μ., αποτελεί προκαταβολή συμψηφιζόμενη με το λογαριασμό του πελάτη. Για την αποφυγή προστριβών και παρερμηνειών κρίνεται σκόπιμο, επί του εισιτηρίου να υπάρχει σχετική παρατήρηση. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, μπορεί να αναρτάται στο κατάστημα σχετική πινακίδα.
Επισημαίνεται ότι, κατά το σερβίρισμα εκδίδονται τα φορολογικά στοιχεία κατά τον προβλεπόμενο από τις κείμενες διατάξεις τρόπο και με την κανονική αξία, ανά μονάδα αγαθού που σερβίρεται, με τη διαφορά ότι θα ααφαιρείται η αξία των εισιτηρίων εμφανιζόμενη ως δραχμική "έκπτωση" με την ένδειξη "αξία εισιτηρίου". Η ένδειξη αυτή απαιτεί προσαρμογή του προγράμματος (αλλαγή λεκτικού) της φ.τ.μ., για την οποία (προσαρμογή) παρέχεται η δυνατότητα τακτοποίησης μέχρι 31.8.1994.
Ετσι η τυπική εμφάνιση συναλλαγής στην Α.Λ.Π. θα είναι ως το κάτωθι παράδειγμα.

Α.Λ.Π.
Ορεκτικά 5.000 Γ
Ψητά ώρας 15.000 Γ
Μπύρες 6.000 Γ
26.000
Αξία εισ/ρίων - 6.000
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 20.000

Η αξία των 20.000 δρχ. θα ενταμιευθεί στη μνήμη της φ.τ.μ. και θα εμφανισθεί για καταχώρηση στα βιβλία στο ημερήσιο δελτίο "Ζ".
Η αξία των εισιτηρίων θα καταχωρηθεί ως προαναφέρθηκε με βάση τα εκδοθέντα εισιτήρια.
Συνοψίζοντας, επισημαίνουμε:
Για κάθε ημέρα συναλλαγής θα γίνουν στα βιβλία τουλάχιστον δύο εγγραφές, μια από τα εισιτήρια (στελέχη) και μια από τις Α.Λ.Π. ("Ζ" φ.τ.μ.).

ΤΕΛΙΚΑ

Στα πλαίσια διαμόρφωσης κλίματος συνεργασίας και καλών σχέσεων φορολογούσας αρχής και φορολογουμένων εφιστάται η προσοχή των φοροτεχνικών οργάνων, κατά το πρώτο διάστημα εφαρμογής του μέτρου, θα πρέπει να επιδεικνύεται πνεύμα επιείκιας και ευρύτητας, ώστε να μην επιβάλλονται πρόστιμα Κ.Β.Σ. για μικροπαρατυπίες ή για παραλείψεις που οφείλονται σε συγγνωστή πλάνη.
Στις περιπτώσεις αυτές θα γίνονται έγγραφες συστάσεις.
Ειδικότερα μέχρι 31.7.1994 δεν θα επιβάλλονται πρόστιμα για μη έκδοση εισιτηρίων, εφόσον έχουν εκδοθεί κανονικά τα υπόλοιπα φορολογικά στοιχεία, κατά το σερβίρισμα.
Επίσης μέχρι 31.8.1994 δεν θα καταλογίζονται παραβάσεις στις περιπτώσεις που χρησιμοποιούνται εισιτήρια τριπλότυπα, αντί τρίπτυπα ή εισιτήρια που δεν είναι δίχρωμα (μπλε - λευκό).


 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης