Αποτελέσματα live αναζήτησης

1019961/118/0015/15.2.2008 Ανεύρεση και επιβεβαίωση κωδικών ηλεκτρονικής πληρωμής λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος από το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης κ.λ.π. για την προμήθεια πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) θέρμανσης

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

1019961/118/0015/15.2.2008
Ανεύρεση και επιβεβαίωση κωδικών ηλεκτρονικής πληρωμής λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος από το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης κ.λ.π. για την προμήθεια πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) θέρμανσης

1019961/118/0015/15.2.2008 Ανεύρεση και επιβεβαίωση κωδικών ηλεκτρονικής πληρωμής λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύμα

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου  2008
Αρ. Πρωτ.: 1019961/118/0015
ΓΕΝΙΚΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ             
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ 15Η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β'
Ταχ. Δ/νση      : Καρ. Σερβίας 10            
Ταχ. Κώδικας  : 101 84 Αθήνα                            
Πληροφορίες   :
Τηλέφωνο       : 210 3610065                             

ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ

ΘΕΜΑ: Ανεύρεση και επιβεβαίωση κωδικών ηλεκτρονικής πληρωμής λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος από το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης κ.λ.π. για την προμήθεια πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) θέρμανσης

Θέτουμε υπόψη σας ότι σύμφωνα με τις Α.Υ.Ο.Ο. 1011787/65/0015/ΠΟΛ.1018/30.1.2008 και 1019446/113/0015/ΠΟΛ.1034/14.2.2008 από 15.2.2008 για την πώληση πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) θέρμανσης στον τελικό καταναλωτή απαιτείται η αναγραφή επί των παραστατικών πώλησης του είδους αυτού μεταξύ άλλων, και του κωδικού ηλεκτρονικής πληρωμής λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος του κτηρίου του οποίου η δεξαμενή εφοδιάζεται με το είδος αυτό.

Δεδομένου ότι το Δημόσιο, τα ν.π.δ.δ., οι Ο.Τ.Α. και άλλοι φορείς του δημόσιου τομέα λαμβάνουν ημερολόγιο έκδοσης λογαριασμών ρεύματος στο οποίο δεν αναγράφεται ο κωδικός ηλεκτρονικής πληρωμής αλλά μόνο ο αριθμός παροχής Δ.Ε.Η., ο κωδικός ηλεκτρονικής πληρωμής που αντιστοιχεί στον αριθμό παροχής της Δ.Ε.Η. του τροφοδοτούμενου κτηρίου θα αναζητηθεί από τα παραπάνω πρόσωπα μέσω του δικτυακού τόπου www.ifestos.mnec.gr («ενημερωτικό υλικό/ βοηθήματα και εργαλεία/ εργαλείο υπολογισμού και επιβεβαίωσης κωδικών πληρωμής Δ.Ε.Η.» σύμφωνα με την ισχύουσα διαμόρφωση του δικτυακού τόπου), προκειμένου να ενημερώσουν σχετικά τους προμηθευτές τους.

    Ακριβές Αντίγραφο                                                Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας                                                  ΜΑΡΙΑ ΓΥΦΤΑΚΗ    

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης