Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΙΚΑ Αριθ. Πρωτ.Γ32/ 172 Πληρωμή Φίλτρων Αιμοκάθαρσης

Σχόλια:


Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

ΙΚΑ Αριθ. Πρωτ.Γ32/ 172
Πληρωμή Φίλτρων Αιμοκάθαρσης


ΙΚΑ Αριθ. Πρωτ.Γ32/ 172 Πληρωμή Φίλτρων Αιμοκάθαρσης

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΘΗΝΑ 14-02-2008
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αριθ. Πρωτ.Γ32/ 172
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ANOIKTHΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 - TK 10241, Αθήνα
Tηλέφωνο : 210-5215227-5-4 ΠΡΟΣ
FAX : 210-5228509
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α΄


ΘΕΜΑ : « Πληρωμή Φίλτρων Αιμοκάθαρσης »

Σχετικά με την πληρωμή Φίλτρων Αιμοκάθαρσης που χρησιμοποιούνται σε νεφροπαθείς ασφαλισμένους μας, κατά τη διάρκεια συνεδριών αιμοκάθαρσης σε Μονάδες Τεχνητού Νεφρού που λειτουργούν εντός Νοσοκομείων και Κλινικών και Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

1. Το ΙΚΑ ΕΤΑΜ συνάπτει συμβάσεις με Μονάδες Τεχνητού Νεφρού που λειτουργούν εντός Νοσοκομείων και Κλινικών και με Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης που λειτουργούν εκτός Νοσοκομείων και Κλινικών, για διενέργεια συνεδριών Αιμοκάθαρσης σε νεφροπαθείς ασφαλισμένους μας.

Οι συμβάσεις αυτές συνάπτονται αποκλειστικά μόνο μεταξύ του Ιδρύματος και των φορέων που διαθέτουν τις Μονάδες αυτές.

2. Με τις Υπουργικές αποφάσεις Υ3β/Γ.Π./οικ.37564/27-03-2007 και Υ4ε/οικ.60730/22-05-2007 Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις καθορίστηκε κλειστό νοσήλιο αιμοκάθαρσης, από το οποίο εξαιρούνται τα φίλτρα, οι βελόνες και οι γραμμές που πληρώνονται βάσει τιμολογίου και αποτελούν τα μέσα, άρα και αναπόσπαστο μέρος, της διαδικασίας της συγκεκριμένης πράξης.

3. Οι ανώτατες αποδιδόμενες τιμές για φίλτρα αιμοκάθαρσης έχουν καθοριστεί με την ΔΥ6α/Γ.Π./οικ.60677/07-06-2006 Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 697/2006 (που έχει παραταθεί) και την οποία οφείλουν οι Οικονομικές Υπηρεσίες του ΙΚΑ ΕΤΑΜ να εφαρμόζουν κατά την εκκαθάριση των Λογαριασμών που υποβάλλονται για εκκαθάριση.

4. Μεταξύ του ΙΚΑ ΕΤΑΜ και των Χορηγητών Φίλτρων Αιμοκάθαρσης, ουδεμία συμβατική σχέση υφίσταται.

5. Κατά συνέπεια, η εξόφληση των σχετικών τιμολογίων για φίλτρα αιμοκάθαρσης απευθείας των προμηθευτριών εταιρειών δεν νομιμοποιείται, καθώς στερείται συμβατικού πλαισίου.

Κατόπιν των ανωτέρω στο εξής, η υποβολή των τιμολογίων των φίλτρων αιμοκάθαρσης θα πρέπει να γίνεται από τους συμβεβλημένους φορείς, που στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι τα Νοσοκομεία, οι Κλινικές ( για τις Μονάδες Τεχνητού Νεφρού ) και οι Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης, μαζί με την υποβολή των Λογαριασμών για την πληρωμή των συνεδριών αιμοκάθαρσης.

Οι Οικονομικές Υπηρεσίες του Ιδρύματος είναι αρμόδιες για την παροχή οδηγιών σχετικά με την διαδικασία έκδοσης τιμολογίων των Χορηγητών Φίλτρων Αιμοκάθαρσης, την συνυποβολή αυτών με τους Λογαριασμούς για τις συνεδρίες αιμοκάθαρσης και την απόδοση συνολικά της δαπάνης στους συμβεβλημένους φορείς (Κλινικές – Νοσοκομεία – Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης).

Παρακαλούνται οι σχετικές με το θέμα Υπηρεσίες να μην παραπέμπουν τους Προμηθευτές Φίλτρων Αιμοκάθαρσης στην Διοίκηση ΙΚΑ για διευκρινήσεις, δεδομένου ότι η διαδικασία είναι σαφής και εφαρμόζεται ήδη σε Αθήνα και Πειραιά.

Να ενημερωθούν με ευθύνη των Διευθυντών όλοι οι ενδιαφερόμενοι.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης