1019391/111/0015/14.2.2008

Θεώρηση φορολογικών στοιχείων για τις συναλλαγές πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης κατά την 15η Φεβρουαρίου 2008, ημέρα Παρασκευή.

14 Φεβ 2008

Taxheaven.gr
ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓIKΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                    
Αθήνα, 14  Φεβρουαρίου 2008
Αρ.Πρωτ.:1019391/111/0015
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                             
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ    
ΤΜΗΜΑTA: Α' -  Β'
                                                                   
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10          
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ                        
Πληροφορίες :                                     
Τηλέφωνο      : 210 3610030- 3610065
                        2103638878- 3638389        

 ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ            

Θέμα: Θεώρηση φορολογικών στοιχείων για τις συναλλαγές πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης κατά την 15η Φεβρουαρίου 2008, ημέρα Παρασκευή.

    Ενόψει της νέας υποχρέωσης των επιτηδευματιών ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. να εκδίδουν όλα τα παραστατικά αξίας, διακίνησης κ.λπ. για τις συναλλαγές πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης που διενεργούν από την 15η Φεβρουαρίου 2008 και εφεξής από ειδικά στελέχη (σχετική Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1018/30.1.2008 - ΦΕΚ ΒΆ 161) και για τη διευκόλυνση εκπλήρωσης της υποχρέωσης αυτής στα πρώτα στάδια εφαρμογής, με ευθύνη των Προϊσταμένων των Δ.Ο.Υ.:
-    Το Τμήμα Κ.Β.Σ. των Δ.Ο.Υ. θα λειτουργήσει για τη θεώρηση τόσο των εν λόγω παραστατικών όσο και των φορολογικών βιβλίων των επιτηδευματιών ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ.  την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2008 και πέραν του κανονικού ωραρίου λειτουργίας, εφόσον συνεχίζεται η προσέλευση των ως άνω επιτηδευματιών προς εξυπηρέτηση.
-    Επιπλέον θα αναρτηθεί, σε εμφανές σημείο των Δ.Ο.Υ. σχετική ανακοίνωση για το κατά τα ανωτέρω διευρυμένο ωράριο λειτουργίας.
 
 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ    
 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές  Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας α.α.
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΑΛΟΠΗΤΑ


Taxheaven.gr