Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1191/2.8.1994 Διενέργεια προσωρινού ελέγχου σε υποκείμενους οι οποίοι έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2198/94

Κατηγορία: Είσπραξη Δημοσίων Εσόδων - Ρυθμίσεις οφειλών

ΠΟΛ.1191/2.8.1994
Διενέργεια προσωρινού ελέγχου σε υποκείμενους οι οποίοι έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2198/94


ΠΟΛ.1191/2.8.1994 Διενέργεια προσωρινού ελέγχου σε υποκείμενους οι οποίοι έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Διενέργεια προσωρινού ελέγχου σε υποκείμενους οι οποίοι έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.2198/1994 1089691/7762/1520/Α0014/

ΠΟΛ 1191

Από πληροφορίες που περιήλθαν στην Υπηρεσία μας, έχει διαπιστωθεί από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. ότι, πολλοί υπόχρεοι που υπήχθησαν στις διατάξεις του άρθρου 13 του νόμου 2198/1994, συστηματικά δεν αποδίδουν στο Δημόσιο τις οφειλές τους (από Φ.Π.Α. κ.τ.λ.) με την προσδοκία την έκδοση, κάθε φορά, σχετικής Απόφασης για ευνοϊκή ρύθμιση των οφειλών τους αυτών. Υστερα από τις διαπιστώσεις αυτές, παρακαλούμε να ενεργήσετε, κατ' απόλυτη προτεραιότητα, προσωρινό έλεγχο των υποκειμένων οι οποίοι υπέβαλλαν δηλώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου, από 22.3.94 έως 22.4.94 προκειμένου να διαπιστωθεί η υποβολή των δηλώσεων του άρθρου 31 του ν.1642/1986 και η απόδοση ή μη του Φ.Π.Α. για φορολογικές περιόδους 1994, για τις οποίες η προθεσμία υποβολής των σχετικών δηλώσεων έχει λήξει.

Περαιτέρω τονίζουμε την ανάγκη, να γίνεται συστηματική παρακολούθηση των ως άνω υποκειμένων, καθώς και σε κάθε άλλη παρόμοια περίπτωση, για τη διαπίστωση τηςεμπρόθεσμης εκπλήρωσης των φορολογικών τους υποχρεώσεων Φ.Π.Α. και λοιπών φορολογιών.

Οι κ.κ. επιθεωρητές, στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται για την παρακολούθηση της πιστής εφαρμογής της, γνωστοποιώντας τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών στην 14η Δ/νση Φ.Π.Α. και Ε.Φ. Τμήμα Γ' Σίνα 2-4, και στην Δ9 Δ/νση Ελέγχων, Τμήμα Α, Κ. Σερβίας 10, Αθήνα.


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης