IKA Αριθμ. Πρωτ.Ε33/4011.02.2008

Παράταση προθεσμιών για την εξόφληση των οφειλών από καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και υπαγωγή στις ρυθμίσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρ. 5 του ν.3491/06 και των αστικών εταιριών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα στις οποίες μετέχουν Δήμοι και ΚοινότητεςΣχόλια:


11 Φεβ 2008

Taxheaven.gr
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Β. Οικονόμου
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 265
FAX : 210 52 23 228
E – mail : [email protected]
Αθήνα 11/2/2008
Αριθμ. Πρωτ.Ε33/40
ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΠΡΟΣ:
1. Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τατου Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.
2. Τα Ταμεία ΕίσπραξηςΕσόδων Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.


ΘΕΜΑ : «Παράταση προθεσμιών για την εξόφληση των οφειλών από καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και υπαγωγή στις ρυθμίσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρ. 5 του ν.3491/06 και των αστικών εταιριών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα στις οποίες μετέχουν Δήμοι και Κοινότητες »

ΣΧΕΤ. : Το Ε33/494/4-12-2006 έγγραφό μας
Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 2α΄ και 2β΄ του ν.3613/07 (ΦΕΚ 263/τ.Α΄/23-11-07 : «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» γνωρίζοντάς σας τα ακόλουθα για την εφαρμογή τους.

1. ¶ρθρο 26 παρ. 2 α΄ ν. 3613/07 :
Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, παρατείνονται μέχρι 30/4/08 οι προθεσμίες των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρ. 5 του άρθρου 17 του ν.3491/06 (ΦΕΚ 207 Α΄) που έληξαν την 31/8/2007 για την εξόφληση των καθυστερούμενων ασφ/κών εισφορών προς το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ., συνδέσμων και αμιγών επιχ/σεων αυτών, συμπεριλαμβανομένων των ΔΕΥΑ, αλλά και των αστικών εταιριών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στις οποίες μετέχουν δήμοι και κοινότητες και οι οποίες εντάσσονται πλέον στο πεδίο εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων, χωρίς τον υπολογισμό οίκοθεν και αυτοτελών προσθέτων τελών, προσαυξήσεων, λοιπών επιβαρύνσεων, δικαστικών εξόδων, εξόδων και δικαιωμάτων εκτέλεσης.
Στις προαναφερθείσες διατάξεις υπάγονται οι υποχρεώσεις των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, Δήμων, Κοινοτήτων, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου αυτών από καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές χρονικής περιόδου απασχόλησης μέχρι 31/7/2006 καθώς και οι υποχρεώσεις των Νομαρχιακών Επιχ/σεων, αμιγών Δημοτικών και Κοινοτικών Επιχ/σεων, των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης, αλλά και των αστικών εταιριών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα στις οποίες μετέχουν οι δήμοι και οι κοινότητες από καθυστερούμενες ασφ/κές εισφορές χρονικής περιόδου απασχόλησης μέχρι 31/8/2006, (Γενικό Έγγραφο Ε33/494/4-12-2006 ).

Οι ανωτέρω οφειλές είναι δυνατόν να εξοφλούνται με σύναψη δανείων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, η σχετική δε για τη δανειοδότηση απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών τους μέχρι 31/1/2008.
Υπενθυμίζεται ότι για την εξόφληση της οφειλής είναι απαραίτητη η προηγούμενη καταβολή των απαιτητών τρεχουσών εισφορών

2. ¶ρθρο 26 παρ. 2β΄ ν.3613/07 :

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, παρατείνονται μέχρι 30/4/2008 οι προθεσμίες της παρ. 6 του άρθρ. 29 του ν.3448/06 που τροποποιήθηκαν με το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 17 του ν. 3491/06, για την εξόφληση των ασφαλιστικών εισφορών προς το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. χρονικών περιόδων απασχόλησης μέχρι 31/12/2005, των αμιγών δημοτικών, κοινοτικών και διαδημοτικών επιχ/σεων, συμπεριλαμβανομένων και των Δημοτικών Επιχ/σεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης, ακόμη και αν αυτές τελούν υπό καθεστώς εκκαθάρισης, οι οποίες έχουν αναληφθεί από τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού που τις έχουν συστήσει.

Οι ανωτέρω οφειλές είναι δυνατόν να εξοφλούνται από τους οικείους Ο.Τ.Α. που έχουν συστήσει τις εν λόγω επιχειρήσεις, με σύναψη δανείων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Η αίτηση δανειοδότησης υποβάλλεται μέσα σε δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση αυτού του νόμου, η δε έγκριση του σχετικού δανείου γίνεται εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή της αίτησης.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι οδηγίες του Ε33/494/4-12-06 Γενικού Εγγράφου μας.
Συν/να : 3 φύλλα
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΔΙΕΚ/ΣΗΣ & ΠΡΩΤ/ΛΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Φ. ΡΟΥΜΠΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ

Taxheaven.gr