Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αρθρα Ομαδικές Απολύσεις Μισθωτών

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Αρθρα
Ομαδικές Απολύσεις Μισθωτών

Αρθρα Ομαδικές Απολύσεις Μισθωτών

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αρθρα
Ομαδικές Απολύσεις Μισθωτών

ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ

Ομαδικές απολύσεις θεωρούνται όσες γίνονται από επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις που απασχολούν περισσότερους από είκοσι εργαζομένους, για λόγους που δεν αφορούν το προσωπικό των απολυομένων και υπερβαίνουν κάθε ημερολογιακό μήνα τα όρια της επόμενης παραγράφου (Aρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 1387/1983).

Τα όρια, πέρα από τα οποία οι απολύσεις θεωρούνται ομαδικές, καθορίζονται από τον αριθμό του προσωπικού που απασχολείται στην αρχή του μήνα και είναι τα εξής:

Α) Τέσσερις (4) εργαζόμενοι για επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις που απασχολούν είκοσι (20) έως διακόσια (200) άτομα (αρθρο 1 παρ. 2 εδ. Α του ν. 1387/1983, όπως αντικαταστάθηκε με το αρθρο 9 του ν. 2874/2000.

Β) Το ποσοστό που προβλέπεται από το εδ. β' της παρ. 2 του αρθρου 1 του Ν. 1387/1983, όπως αντικαταστάθηκε με το αρθρο 9 παρ. 2 του Ν. 2874/2000 εφαρμόζεται για επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις που απασχολούν πάνω από διακόσιους (200) εργαζομένους.

Το ποσοστό αυτό καθορίζεται για κάθε ημερολογιακό εξάμηνο και ανάλογα με τις συνθήκες αγοράς εργασίας με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Αρθρο 1 παρ. 2 του ν. 1387/1983).

Σε ομαδικές απολύσεις που προκαλούνται από τη διακοπή της δραστηριότητας της επιχειρήσεως ή εκμεταλλεύσεως κατόπιν δικαστικής απόφασης, δεν εφαρμόζονται οι παρ. 2,3 και 4 του αυτού (αρθρου 5 παρ. 5 του ν. 1387/1983 που προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 2736/1999 και αντικαταστάθηκε με το Αρθρο 9 παρ.3 του ν. 2874/2000).

Ομαδικές απολύσεις που γίνονται κατά παράβαση των διατάξεων του νόμου αυτού είναι άκυρες (αρθρο 6 παρ. 1 του ν. 1387/1983).

Στις ομαδικές απολύσεις εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις, οι σχετικές με την έγκυρη λύση της εργασιακής σχέσης και την καταβλητέα αποζημίωση (Αρθρο 6 παρ. 2 του ν. 1367/1983).

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΛΥΟΜΕΝΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

1/1/08 - 30/6/08

ανω των 200 ατόμων

2% και μέχρι 30 άτομα κατά ανώτατο όριο το μήνα

312326/08
(ΦΕΚ 20 τ.Β. της 13-1-08)

1/1/08 - 31/12/08

20-200 άτομα

4 άτομα κατά μήνα

Αρθρο 1 παρ. 2 εδ. α' του Ν. 1387/1983 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 2874/2000

1/1/08 - 31/12/08

Από 1-20 άτομα

Όλοι οι εργαζόμενοι χωρίς περιορισμό


Σημείωση:

Οι καταγγελίες μισθωτών που γίνονται ύστερα από την γραπτή δήλωση τους ότι επιθυμούν να αποχωρήσουν από την εργασία τους, είναι αναμφισβήτητα καταγγελίες οφειλόμενες στο πρόσωπο των εργαζομένων αυτών και συνεπώς δεν συναριθμούνται δηλαδή δεν υπολογίζονται στον αριθμό των μισθωτών που απασχολείται στην αρχή του μήνα (Α.Π.803/03).

Πηγή Pim.gr

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης