Αποτελέσματα live αναζήτησης

Κωδικοποίηση ΣΚΚ Πίνακες μοναδικών συντελεστών καθαρού κέρδους εμπορικών επιχειρήσεων που εφαρμόζονται στις αγορές

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Κωδικοποίηση ΣΚΚ
Πίνακες μοναδικών συντελεστών καθαρού κέρδους εμπορικών επιχειρήσεων που εφαρμόζονται στις αγορές


Κωδικοποίηση ΣΚΚ Πίνακες μοναδικών συντελεστών καθαρού κέρδους εμπορικών επιχειρήσεων που εφαρμόζονται στις αγ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

II. Πίνακες μοναδικών συντελεστών καθαρού κέρδους εμπορικών επιχειρήσεων που εφαρμόζονται στις αγορές
(άρθρο 32 του Ν.2238/1994)(Σχετικές αποφάσεις: Ε.17417/1770/23.12.1985 - Ε.3249/479/24.2.1987 - 1044615/15232/Γ0012/12.4.1989 - 1022260/15511/Γ0012/5.3.1991 -1110210/15080/Γ0012/ΠΟΛ.1276/24.8.1993 - 1116300/15081/Γ0012/ΠΟΛ.1296/7.9.1993 1124873/15091/Γ0012/ΠΟΛ.1321/30.9.1993 - 1004925/15062/Γ0012/ΠΟΛ.1004/19.1.2006 και 1027620/15272/Γ0012/ΠΟΛ.1047/16.3.2006 - ΠΟΛ.1027/4.2.2008).
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1
Προϊόντα μεταλλείων και λατομείων. Πολύτιμα μέταλλα και λίθοι. Προϊόντα υαλουργίας και κεραμικής γενικά.
Κωδικός Επάγγελμα Σ.Κ.Κ. %
Αριθμός

11020 Έμπορος πήλινων αγγείων γενικά χωρίς διακόσμηση, πώληση χονδρική 18
11020β Έμπορος πήλινων αγγείων γενικά χωρίς διακόσμηση, πώληση λιανική 20
11027 Έμπορος μαρμάρων και σχιστολίθων 21
11028 Έμπορος γλαστρών, ζαρντινιερών πήλινων ή από τσιμέντο, λιανικώς 22
11029 Έμπορος γλαστρών, ζαρντινιερών πήλινων ή από τσιμέντο, χονδρικώς 18
11030 Εμπορία αντλητικών συγκροτημάτων, αρδευτικών συστημάτων, χονδρικώς 16
11031 Εμπορία αντλητικών συγκροτημάτων, αρδευτικών συστημάτων, λιανικώς 18
11201 Έμπορος οικοδομήσιμων υλικών γενικά 12
11202 Έμπορος ειδών από γυαλί, κρύσταλλο και πορσελάνη, χονδρικώς 12
11203 Έμπορος ειδών από γυαλί, κρύσταλλο και πορσελάνη, λιανικώς 16
11204 Έμπορος υαλοπινάκων γενικά και κατόπτρων, χονδρικώς 8
11205 Έμπορος υαλοπινάκων γενικά και κατόπτρων, λιανικώς 14
11206 Έμπορος ειδών υγιεινής και υδραυλικών ειδών, χονδρικώς 7
11207 Έμπορος ειδών υγιεινής και υδραυλικών ειδών, λιανικώς 13
11208 Έμπορος γαιανθράκων, χονδρικώς 9
11209 Έμπορος καυσίμων υλών (υγρών και στερεών) 8
11303 Έμπορος μεταλλικών σκευών και ποικίλων άλλων ειδών πολυτελείας (επάργυρα κ.λπ.) 23
11305 Έμπορος σκευών από άργυρο, πώληση λιανική 20
11411 Έμπορος τυποποιημένων τζακιών και συναφών ειδών, λιανικώς 32
11415 Κατασκευαστής γλαστρών, ζαρντινιερών πήλινων ή από τσιμέντο 16
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2
Μεταλλουργία, μετάλλινα είδη και σκεύη. Μηχανήματα, όργανα και εργαλεία γενικά.
Κωδικός Επάγγελμα Σ.Κ.Κ.
Αριθμός

22006α Έμπορος χρηματοκιβωτίων, πλαστίγγων και ζυγών 17
22007α Έμπορος ηλιακών θερμοσιφώνων 15
22025 Εργαστήριο σιδηρών κατασκευών γενικά 15
22025α Εργαστήριο κατασκευών από αλουμίνιο γενικά 17
22033 Έμπορος παιδικών αμαξιών 18
22034 Έμπορος μεταλλικών επίπλων γενικά 15
22035 Έμπορος κλινών και σομιέδων 15
22036 Έμπορος στρωμάτων με μεταλλικό εξοπλισμό (στρωματέξ) 20
22037 Κατασκευαστής ή έμπορος ορθοπεδικών ειδών από ύφασμα, ελαστικό νήμα ή λάστιχο και συναφή ύλη, πώληση χονδρική 20
22037α Έμπορος ορθοπεδικών ειδών από ύφασμα, ελαστικό νήμα ή λάστιχο και συναφή ύλη, πώληση λιανική 22
22038 Έμπορος σφραγίδων, επιγραφών, σημάτων κλπ. από καουτσούκ ή μέταλλο 43
22047 Έμπορος μεταχειρισμένων σιδηρών βαρελιών, πώληση χονδρική 21
22047α Έμπορος μεταχειρισμένων σιδηρών βαρελιών, πώληση λιανική 27
22051 Εισαγωγέας ή έμπορος συστημάτων ασφαλείας 23
22055 Εκμεταλλευτής αυτομάτων πωλητών ροφημάτων 22
22063 Κατασκευαστής εξαρτημάτων ανελκυστήρων (διακόπτες ανόδου � καθόδου κ.λπ.) 19
22110 Επισκευή και συντήρηση σκαφών αναψυχής, λέμβων και μηχανών θαλάσσης (με υλικά και ανταλλακτικά) 20
22121 Έμπορος σκαφών αναψυχής και λέμβων, λιανικώς 17
22126 Έμπορος μηχανών θαλάσσης και ανταλλακτικών, λιανικώς 20
22200 Εισαγωγέας ηλεκτρικών συσσωρευτών, πώληση χονδρική 15
22201 Εισαγωγέας ηλεκτρικών συσσωρευτών, πώληση λιανική 17
22202 Έμπορος ηλεκτρικών συσσωρευτών, χονδρικώς 17
22203 Έμπορος ηλεκτρικών συσσωρευτών, λιανικώς 20
22290 Έμπορος σιδηρών σωλήνων, σιδηρών ανοξείδωτων αξόνων και σιδηροδοκών 11
22301 Εισαγωγέας (αποκλειστικός αντιπρόσωπος) καινούργιων αυτοκινήτων, μοτοσυκλεττών 10
22301α Εισαγωγέας (μη αντιπρόσωπος) καινούργιων αυτοκινήτων, μοτοσυκλεττών 5
22301β Έμπορος καινούργιων αυτοκινήτων, μοτοσυκλεττών 5
22302 Εισαγωγέας ή έμπορος μεταχειρισμένων φορτηγών αυτοκινήτων 18
22302α Εισαγωγέας ή έμπορος μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων, μοτοσυκλεττών 15
22303 Εισαγωγέας ή έμπορος καινούργιων ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτοκινήτων, μοτοσυκλεττών 20
22303α Εισαγωγέας ή έμπορος αξεσουάρ αυτοκινήτων, μοτοσυκλεττών 20
22304 Έμπορος παλαιών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτοκινήτων, μοτοσυκλεττών 27
22305 Έμπορος μηχανημάτων οδοποιΐας και ανοικοδομήσεως 15
22306 Έμπορος γεωργικών μηχανημάτων και εξαρτημάτων αυτών 12
22307 Έμπορος γεωργικών εργαλείων γενικά 13
22308 Έμπορος μηχανημάτων υποδηματοποιΐας εξαρτημάτων και σχετικών υλικών 13
22309 Έμπορος μηχανών πλεκτικής γενικά 16
22310 Έμπορος λοιπών μηχανημάτων και σκευών που δεν κατονομάζονται ειδικά 16
22311 Έμπορος χειρουργικών και ιατρικών γενικά μηχανημάτων και εργαλείων, οργάνων φυσικής και χημείας και συναφών ειδών 22
22312 Έμπορος μοτοποδηλάτων, ποδηλάτων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτών 20
22313 Έμπορος σιδήρου (μπετόν) 5
22314 Έμπορος σιδήρου και μετάλλων γενικά 9
22315 Έμπορος σιδηρικών οικοδομών και εργαλείων τεχνιτών 15
22316 Έμπορος παλαιών σιδήρων και μετάλλων (SCRAP) 10
22317 Έμπορος παλαιών σιδήρων και μετάλλων, καταλλήλων για επαναχρησιμοποίηση 17
22318 Έμπορος παλαιών σιδήρων και μετάλλων, κατάλληλων για επαναχρησιμοποίηση κατόπιν κοπής 17
22319 Έμπορος ναυτιλιακών ειδών γενικά 17
22320 Έμπορος ειδών αλιείας 17
22321 Έμπορος όπλων, ειδών κυνηγίου και συναφών ειδών, χονδρικώς 14
22322 Έμπορος όπλων, ειδών κυνηγίου και συναφών ειδών, λιανικώς 21
22323 Έμπορος ειδών υποβρυχίου αλιείας και συναφών ειδών, χονδρικώς 15
22324 Έμπορος γραφομηχανών και υπολογιστικών μηχανών γενικά 17
22325 Έμπορος αυτόματων ζυγών 20
22326 Έμπορος υλικών ηλεκτρικών εγκ/σεων και υλικών λοιπών φωτιστικών ειδών, χονδρικώς 13
22326α Έμπορος πολυφώτων και συναφών ειδών, χονδρικώς 15,5
22327 Έμπορος υλικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και υλικών λοιπών φωτιστικών ειδών, λιανικώς 18
22327α Έμπορος πολυφώτων και συναφών ειδών, λιανικώς 19
22328 Έμπορος σκευών και άλλων αντικειμένων οικιακής χρήσεως, πώληση λιανική 18
22328α Έμπορος σκευών και άλλων αντικειμένων οικιακής χρήσεως, πώληση χονδρική 13
22329 Έμπορος συσκευών κλιματισμού ή ψυκτικών μηχανημάτων 13
22330 Έμπορος ραδιοφώνων, βίντεο και συναφών ειδών 12
22330α Έμπορος τηλεοράσεων 6
22331 Έμπορος ειδών εφαρμογής ηλεκτρισμού και συσκευών υγραερίου, οικιακής χρήσεως 10
22332 Εισαγωγέας συσκευών τηλεοράσεως, ραδιοφώνων και συναφών ειδών 17
22334 Έμπορος αυτομάτων μηχανικών συσκευών, παιγνίων, σφαιριστηρίων, μηχανικών πωλητών διαφόρων ειδών, ηλεκτροφώνων και συναφών ειδών 20
22335 Έμπορος παιδικών παιχνιδιών, χονδρικώς 12
22336 Έμπορος παιδικών παιχνιδιών, λιανικώς 21
22337 Έμπορος μουσικών οργάνων γενικά 22
22338 Έμπορος ωρολογίων γενικά, λιανικώς 20
22339 Έμπορος ειδών κομμωτηρίου γενικά 18
22340 Έμπορος ξυριστικών μηχανών και λεπίδων, χονδρικώς 8
22341 Έμπορος ραπτικών μηχανών γενικά επαγγελματικής ή οικιακής χρήσεως 20
22342 Έμπορος ταξιμέτρων αυτοκινήτων 20
22343 Έμπορος οδοντιατρικών ειδών (εργαλεία, όργανα, υλικά οδοντιατρικής) 22
22344 Έμπορος οπτικών, ακουστικών ειδών, λιανικώς 21
22344α Εισαγωγέας ή έμπορος οπτικών, ακουστικών ειδών, πώληση χονδρική 22
22345 Έμπορος φωτογραφικών, κινηματογραφικών ειδών, χονδρικώς 12
22346 Έμπορος φωτογραφικών, κινηματογραφικών ειδών, λιανικώς 20
22348 Εισαγωγέας ωρολογίων 20
22349 Έμπορος ανταλλακτικών ηλεκτρονικών συσκευών 18
22349α Έμπορος ηλεκτρονικών υπολογιστών 13
22350 Έμπορος ειδών υποβρυχίου αλιείας και συναφών ειδών, λιανικώς 22
22351 Εισαγωγέας ειδών εφαρμογής ηλεκτρισμού, πώληση χονδρική 13
22353 Έμπορος ανταλλακτικών και εξαρτημάτων ραδιοφώνων ή τηλεοράσεων και συναφών ειδών 18
22354 Εισαγωγέας ή μεταπωλητής τροχόσπιτων 17
22356 Έμπορος επαγγελματικών ηλεκτρικών συσκευών ή συσκευών υγραερίου, ξενοδοχείων, ζαχαροπλαστείων, εστιατορίων και συναφών επιχειρήσεων 17
22357 Έμπορος προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών 15
22358 Έμπορος αναλωσίμων ειδών ηλεκτρονικών υπολογιστών (δισκέττες, μελανοταινίες, χαρτί μηχανογράφησης, καθαριστικά κεφαλών κ.λπ.) 17
22371 Εμπορία τηλεφωνικών κέντρων, συμβατικών τηλεφώνων, θυροτηλεφώνων και λοιπού τηλεφωνικού εξοπλισμού, λιανικώς 17
22376 Εισαγωγέας ή έμπορος συσκευών τηλεομοιοτυπίας (τέλεφαξ), λιανικώς 18
22380 Έμπορος κινητών τηλεφώνων και αξεσουάρ 18
22390 Έμπορος ηχητικών οπτικών και συναφών συστημάτων αυτοκινήτων, μοτοσυκλεττών 17
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3
Ξυλεία, Χαρτί και Προϊόντα από αυτά. Εκτυπωτικές Τέχνες.
Κωδικός Επάγγελμα Σ.Κ.Κ.
Αριθμός

33018 Έμπορος προκατασκευασμένων οικιών 21
33097 Έμπορος φερέτρων 32
33098 Εισαγωγέας επίπλων και μικροεπίπλων, πώληση χονδρική 21
33099 Εισαγωγέας επίπλων και μικροεπίπλων, πώληση λιανική 26
33102 Έμπορος πλεκτών επίπλων και άλλων πλεκτών ειδών 20
33103 Έμπορος καρεκλών γενικά 15
33104 Έμπορος κοφινιών 17
33105 Έμπορος ψηκτρών 17
33106 Έμπορος σαρώθρων 16
33107 Έμπορος ειδών από φελλό 15
33108 Έμπορος υφαντικών κτενίων από κάθε άλλη ύλη 18
33109 Έμπορος επίπλων (χωρίς ίδιο εργαστήριο) 22
33110 Έμπορος ψάθινων ειδών γενικά 18
33114 Έμπορος κουρτινοβεργών (ξύλινων, μπρούτζινων, πλαστικών κλπ.) 21
33301 Έμπορος ξυλείας 6
33302 Έμπορος ρητίνης 12
33303 Έμπορος κορνιζών και πινάκων ζωγραφικής γενικά 33
33401 Έμπορος χάρτου (χαρτί περιτυλίγματος και εκτύπωσης), πώληση χονδρική 12
33402 Έμπορος ειδών γραφικών τεχνών (μελάνια, χρώματα κ.λπ.) 26
33403 Έμπορος ειδών σχεδιάσεως και συναφών οργάνων 17
33404 Βιβλιοπωλείο, χονδρικώς 9
33405 Βιβλιοπωλείο, λιανικώς 14
33405α Χαρτοπωλείο, λιανικώς 17
33406 Έμπορος χαρτοπετσετών, χαρτομάνδηλων και χαρτιών υγείας, πώληση χονδρική 8
33406α Έμπορος ειδών χαρτοπωλείου (φάκελοι, κόλλες αναφοράς, κάθε είδους γραφική ύλη), πώληση χονδρική 10,5
33407 Έμπορος μουσικών εκδόσεων 24
33409 Έμπορος χαρτοπετσετών, χαρτομάνδηλων και χαρτιών υγείας, πώληση λιανική 13
33601 Παραγωγή απλών φωτοτυπιών (που δεν υπάγεται στον Κ.Α. 33602) 24
33602 Επιχείρηση ψηφιακών εκτυπώσεων, φωτοαναπαραγωγής, δακτυλογραφήσεων, πλαστικοποιήσεων (βιβλίων, περιοδικών κ.λπ.) και συναφών εργασιών 33
33605 Εισαγωγέας ή έμπορος υγρού χαρτομάνδηλου (εμποτισμένου) 18ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4
Χημικά προϊόντα γενικά. Παρεμφερή προϊόντα.
Κωδικός Επάγγελμα Σ.Κ.Κ.
Αριθμός

44027 Έμπορος εκρηκτικών υλών, φωσφόρων, σφαιριδίων και συναφών ειδών 13
44028 Έμπορος βαφών υποδημάτων 12
44029 Έμπορος απορρυπαντικών ειδών 10
44033 Έμπορος αποσμητικών χώρου 13
44035 Εμπορία οξυγόνου σε φιάλες, λιανικώς 22
44040 Παραγωγή οργανικών λιπασμάτων 22
44045 Παραγωγή ελαστικού για σφραγίδες 17
44050 Κατασκευαστής πλαστικών γλαστρών, ζαρντινιερών και συναφών ειδών 13
44101 Έμπορος παραφαρμακευτικών προϊόντων γενικά, λιανικώς 21
44201 Εισαγωγέας ή έμπορος λιπασμάτων, πώληση χονδρική 6
44202 Έμπορος χημικών προϊόντων γενικά, ορυκτελαίων και λιπαντικών, χονδρικώς 12
44203 Έμπορος τσιμέντων, χονδρικώς 5
44204 Έμπορος πλαστικών ειδών 13
44204α Έμπορος πλαστικών δαπέδων και συνθετικών πλακιδίων δαπέδων και οροφής 14
44205 Έμπορος ελαστικών ειδών 15
44206 Έμπορος ελαστικών αυτοκινήτων 11
44206α Έμπορος ελαστικών και αεροθαλάμων ποδηλάτων και μοτοποδηλάτων 14
44207 Έμπορος χρωμάτων γενικά 14
44208 Έμπορος αρωμάτων και καλλυντικών ειδών γενικά, χονδρικώς 13
44209 Έμπορος αρωμάτων και καλλυντικών ειδών γενικά, πώληση λιανική 21
44210 Έμπορος φαρμάκων, χονδρικώς (φαρμακαποθήκη)( 5
44211 Φαρμακείο, επί του συνόλου των αγορών, εφόσον το ενενήντα τοις εκατό (90%) τουλάχιστον αυτών αφορούν αποκλειστικά φάρμακα 11
44212 Έμπορος τυπογραφικών και λιθογραφικών μελανών 15
44213 Έμπορος πετρελαιοειδών γενικά, χονδρικώς 3,2
44214 Έμπορος (πρατήριο) βενζίνης και πετρελαίου κίνησης 1,2
44214α** Έμπορος (πρατήριο) πετρελαίου θέρμανσης (εκτός του Κ.Α. 44235) 1,64
44215 Έμπορος (πρατήριο) ορυκτελαίου, λιπαντικών και συναφών ειδών 13
44216 Έμπορος γεωργικών φαρμάκων, πώληση χονδρική (προς αγρότες) 12,5
44216α Έμπορος γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων, σε μικροσυσκευασίες, πώληση λιανική 19
44217 Έμπορος αιθερίων ελαίων 22
44218 Έμπορος υγραερίου σε φιάλες ή όχι, χονδρικώς 7
44219 Έμπορος υγραερίου σε φιάλες ή όχι, λιανικώς 10
44220 Πρατήριο υγραερίου (εφοδιασμός αυτοκινήτων) 8
44223 Εισαγωγέας άγραφων βιντεοκασετών και κασετών μαγνητοφώνου, πώληση χονδρική 21
44224 Εισαγωγέας άγραφων βιντεοκασετών και κασετών μαγνητοφώνου, πώληση λιανική 27
44225 Έμπορος άγραφων βιντεοκασετών και κασετών μαγνητοφώνου, πώληση λιανική 23
44230 Εμπορία αλουμινόχαρτου 21
44235 Έμπορος πετρελαίου θέρμανσης (διανομή κατ� οίκον) 6
44235** Έμπορος - μεταπωλητής πετρελαίου θέρμανσης (εκτός του Κ.Α. 44214α) 1,99
44240 Έμπορος πλαστικών γλαστρών, ζαρντινιερών και συναφών ειδών, χονδρικώς 18
44241 Έμπορος πλαστικών γλαστρών, ζαρντινιερών και συναφών ειδών, λιανικώς 22

**Οι συντελεστές αυτοί θα ισχύσουν από το οικονομικό έτος 2009 (χρήση 2008).
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5
Τρόφιμα και ποτά γενικά. Καπνός.
Κωδικός Επάγγελμα Σ.Κ.Κ.
Αριθμός

55014 Εργαστήριο πιτών, κουλουριών, φύλλων κρούστας ή καταϊφιού κ.λπ. 13
55015 Αρτοζαχαροπλαστείο με εργαστήριο αρτοποϊίας και εργαστήριο ζαχαροπλαστικής (επί του συνόλου των αγορών) 12
55023 Εργαστήριο παρασκευής γαλακτοκομικών προϊόντων (γιαούρτι, ρυζόγαλο και κρέμα) 12
55023α Γαλακτοζαχαροπλαστείο με εργαστήριο παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων και εργαστήριο ζαχαροπλαστικής (επί του συνόλου των αγορών) 15
55024 Γαλακτοπώλης, πώληση χονδρική 3,2
55025 Γαλακτοπώλης, πώληση λιανική 8
55026 Έμπορος πιτών, κουλουριών, φύλλων κρούστας ή καταϊφιού κλπ. 15
55028 Έμπορος παγωτού χύμα ή τυποποιημένου, πώληση χονδρική 11
55028α Έμπορος παγωτού χύμα ή τυποποιημένου, πώληση λιανική 15
55040 Έμπορος βιομηχανοποιημένου παγωτού με προκαθορισμένη τιμή πώλησης (μικτό κέρδος από 18% έως και 13%), πώληση χονδρική 10
55040α Έμπορος βιομηχανοποιημένου παγωτού με προκαθορισμένη τιμή πώλησης (μικτό κέρδος κάτω του 13%), πώληση χονδρική 8
55041 Έμπορος κώνων παγωτού, πώληση χονδρική 12
55050 Έμπορος υλικών ζαχαροπλαστικής και βοηθητικών υλικών αρτοποιΐας, γενικά 14
55061 Έμπορος γεωργικών σπόρων σε μικροσυσκευασίες, πώληση λιανική 21
55065 Παραγωγή με βιομηχανικό τρόπο (όχι καλλιέργεια στη γη) και πώληση μανιταριών 21
55070 Εργαστήριο ζυμαρικών 10
55073 Εργαστήριο παρασκευής ζυμαρικών για λογαριασμό τρίτων χωρίς υλικά 22
55080 Εργαστήριο παρασκευής μελόψωμων (λουκουμάδων) και συναφών ειδών 17
55108 Αποσταγματοποιοί (πώληση χονδρική) 12
55140 Εργαστήριο παρασκευής δίσκων μνημοσύνων 28
55301 Εξαγωγέας εγχώριων νωπών αγροτικών προϊόντων 3,5
55302 Έμπορος αλεύρων και δημητριακών γενικά, χονδρικώς 4,5
55303 Έμπορος αλεύρων και δημητριακών γενικά, λιανικώς 8
55304 Έμπορος ελαίου και ελαιών, χονδρικώς 6
55304α Έμπορος ελαίου, λιανικώς 9
55305 Έμπορος λιπών και σάπωνος, χονδρικώς 6
55306 Έμπορος ξηρών καρπών, χονδρικώς 6
55307 Έμπορος ξηρών καρπών, διατηρημένων γλυκών και συναφών ειδών, λιανικώς 15
55308 Έμπορος μπαχαρικών 8
55309 Έμπορος πτηνοτροφών, κτηνοτροφών και συναφών ειδών, χονδρικώς 8
55309α Έμπορος πτηνοτροφών, κτηνοτροφών και συναφών ειδών, λιανικώς 14
55310 Έμπορος ζώντων ζώων, νωπών και κατεψυγμένων κρεάτων, χονδρικώς 5,5
55312* Έμπορος αυγών και πτηνών, χονδρικώς 5
55313* Έμπορος αυγών και πτηνών, λιανικώς 8
55314 Έμπορος ειδών διατροφής (εκτός των αναφερομένων ειδικά σε άλλους Κ.Α.), χονδρικώς 3
55315 Έμπορος ειδών διατροφής (εκτός των αναφερομένων ειδικά σε άλλους Κ.Α.), λιανικώς 5
55316 Έμπορος γαλακτοκομικών προϊόντων γενικά (τυρού, βουτύρου και λοιπών κτηνοτροφικών προϊόντων), χονδρικώς 5
55317 Έμπορος γαλακτοκομικών προϊόντων γενικά (τυρού, βουτύρου και λοιπών κτηνοτροφικών προϊόντων), λιανικώς 7
55318 Έμπορος νωπών και κατεψυγμένων ιχθύων, χονδρικώς 7
55320 Έμπορος νωπών και κατεψυγμένων ιχθύων, λιανικώς 12
55321 Σταφιδέμπορος 5
55323 Έμπορος τυποποιημένων ζαχαρωδών προϊόντων, λιανικώς 13
55323α Έμπορος τυποποιημένων ζαχαρωδών προϊόντων, χονδρικώς 5,5
55324 Έμπορος πεφρυγμένου και αλεσμένου καφέ και συναφών ειδών 8
55326 Έμπορος τυροπιτών, σάντουϊτς και συναφών ειδών, λιανικώς 22
55327 Κρεοπώλης 7
55329 Οπωρολαχανοπώλης, χονδρικώς 5
55330 Οπωρολαχανοπώλης, λιανικώς 8
55331 Πρατήριο άρτου και ειδών αρτοποιΐας 6
55333 Έμπορος οίνων, ζύθου, αναψυκτικών, χυμών, εμφιαλωμένων υδάτων και ποτών γενικά, χονδρικώς 5
55333α Εισαγωγέας ποτών 15
55334 Οινοπαντοπώλης 8
55335 Εξαγωγέας μη νωπών, εγχώριων αγροτικών προϊόντων 5
55336 Έμπορος όσπριων, αλεύρων και συναφών ειδών 6
55337 Έμπορος καρυκευμάτων � μπαχαρικών και λοιπών συναφών ειδών 11
55338 Εξαγωγέας τυποποιημένων ειδών διατροφής γενικά (εκτός αγροτικών προϊόντων) 5
55339 Έμπορος ζαχάρεως, χονδρικώς 3,5
55340 Έμπορος οίνων, ζύθου, αναψυκτικών, χυμών, εμφιαλωμένων υδάτων και ποτών γενικά, λιανικώς 9
55341 Έμπορος ειδών υγιεινής διατροφής 6
55342 Εισαγωγέας παιδικών τροφών 14
55343 Έμπορος παιδικών τροφών, λιανικώς 19
55370 Έμπορος προϊόντων κρέατος μετά από επεξεργασία (γύρος, σουβλάκια κ.λπ.) 11
55402 Έμπορος προϊόντων καπνοβιομηχανίας, χονδρικώς 0,9
55403 Έμπορος προϊόντων καπνοβιομηχανίας, λιανικώς 4,5
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6
Υφαντουργία. Βυρσοδεψία. Είδη αμφιέσεως και στολισμού γενικά.
Κωδικός Επάγγελμα Σ.Κ.Κ.
Αριθμός

66015 Εξαγωγέας κιλιμιών, βελεντζών και συναφών ειδών 10
66029α Εισαγωγέας γαντιών προστασίας εργατών 23
66039 Εξαγωγέας πλεκτών ειδών γενικά από κάθε ύλη 10
66040 Έμπορος κιλιμιών, βελεντζών και συναφών ειδών 12
66042 Έμπορος στηθοδέσμων, κορσέδων, λαστέξ, μαγιώ, νυχτικών, ρομπών και λοιπών συναφών ειδών 20
66043 Έμπορος παιδικών ενδυμάτων, πώληση λιανική 20
66047 Έμπορος ταπετσαριών τοίχων 18
66048 Εισαγωγέας κεντημάτων, πώληση χονδρική 16
66049 Εισαγωγέας κεντημάτων, πώληση λιανική 20
66050 Έμπορος κεντημάτων, πώληση λιανική 19
66051 Έμπορος εγχωρίων κεντημάτων, πώληση χονδρική 12
66053 Έμπορος γυναικείων καλτσών από κάθε ύλη, πώληση χονδρική 16
66060 Κατασκευαστής ή έμπορος τιλμάτων (στουπιών), χονδρικώς 17
66061 Έμπορος τιλμάτων (στουπιών), λιανικώς 21
66201 Έμπορος υποκαμίσων, πυτζαμών, μπλουζών, εσωρούχων και συναφών ανδρικών ειδών, πώληση χονδρική 9
66202 Έμπορος υποκαμίσων, πυτζαμών, μπλουζών, εσωρούχων και συναφών ανδρικών ειδών, λιανικώς 16
66203 Έμπορος έτοιμων ανδρικών ενδυμάτων, πώληση χονδρική 11
66204 Έμπορος έτοιμων ανδρικών ενδυμάτων, λιανικώς 20
66205 Έμπορος εγχωρίων υφαντών 13
66206 Έμπορος γυναικείων καπέλων 23
66207 Έμπορος στρωμάτων και παπλωμάτων 14
66209 Έμπορος χαρτοφυλάκων, τσαντών, ζωνών και συναφών ειδών ταξιδίου από δέρμα ή από άλλη ύλη 19
66210 Έμπορος τουριστικών και λοιπών συναφών ειδών λαϊκής τέχνης, πώληση χονδρική (εκτός των αναφερομένων στον Κ.Α. 1405 και 1408) 20
66211 Εξαγωγέας τουριστικών και λοιπών ειδών 10
66213 Έμπορος κορδονιών από κάθε ύλη, ταινιών, φιτιλίων και συναφών ειδών 18
66214 Έμπορος ομπρελών 15
66215 Έμπορος ειδών γάμου και βαπτιστικών, χονδρικώς 12
66216 Έμπορος ειδών γάμου και βαπτιστικών, λιανικώς 21
66217 Εξαγωγέας μπλουζών γυναικείων, υποκαμίσων ανδρικών, πυτζαμών και συναφών ειδών 7
66219 Εξαγωγέας εγχωρίων υφαντών 11
66220 Έμπορος περουκών, ποστίς 25
66222 Έμπορος τεντών, σκηνών και συναφών ειδών 20
66223 Εισαγωγέας έτοιμων ανδρικών ενδυμάτων, πώληση χονδρική 17
66224 Εισαγωγέας ετοίμων ανδρικών και γυναικείων ενδυμάτων, πώληση λιανική 25
66231 Έμπορος δερματίνων ενδυμάτων, λιανικώς 28
66240 Έμπορος ή εισαγωγέας γυναικείων και ανδρικών αξεσουάρ ιματισμού και αξεσουάρ γενικά (εκτός των αναφερομένων ειδικά), χονδρικώς 22
66241 Έμπορος γυναικείων και ανδρικών αξεσουάρ ιματισμού και αξεσουάρ γενικά (εκτός των αναφερομένων ειδικά), λιανικώς 29
66301 Έμπορος εκκοκισμένου βάμβακος 5
66302 Έμπορος μη εκκοκισμένου (συσπόρου) βάμβακος 7
66303 Έμπορος υποπροϊόντων βάμβακος 8
66304 Έμπορος ακατέργαστων ερίων 9
66305 Εισαγωγέας ανδρικών υφασμάτων 20
66306 Έμπορος ανδρικών υφασμάτων, χονδρικώς 11
66307 Έμπορος ανδρικών υφασμάτων, λιανικώς 18
66308 Έμπορος υφασμάτων ανδρικών και γυναικείων, λαϊκής καταναλώσεως, χονδρικώς 9
66309 Έμπορος υφασμάτων ανδρικών και γυναικείων, λαϊκής καταναλώσεως, λιανικώς
66310 Εισαγωγέας γυναικείων υφασμάτων, πώληση χονδρική 20
66310α Εισαγωγέας γυναικείων υφασμάτων, πώληση λιανική 25
66311 Έμπορος γυναικείων υφασμάτων, έτοιμων ενδυμάτων, φορεμάτων και λευκών ειδών, χονδρικώς 13
66312 Έμπορος γυναικείων υφασμάτων, έτοιμων ενδυμάτων, φορεμάτων και λευκών ειδών, λιανικώς 17
66313 Εισαγωγέας γυναικείων υφασμάτων πολυτελείας 25
66314 Έμπορος γυναικείων υφασμάτων πολυτελείας και ειδών νεωτερισμού 20
66315 Έμπορος γυναικείων εσωρούχων γενικά 20
66316 Έμπορος υφασμάτων επιπλώσεων ή ειδών ταπετσαρίας 18
66317 Έμπορος παλαιών ενδυμάτων και υποδημάτων 18
66318 Έμπορος ανδρικών ειδών γενικά 18
66319 Έμπορος ταπήτων 17
66320 Έμπορος έτοιμων ή ημιέτοιμων γουναρικών γενικά, χονδρικώς 20
66321 Έμπορος γουναρικών γενικά, λιανικώς 31
66322 Έμπορος χονδράδων (αποκόμματα γουναρικών) 12
66323 Έμπορος υλικών ραπτών γενικά 13
66324 Έμπορος ψιλικών, χονδρικώς 10
66325 Έμπορος ψιλικών, λιανικώς 18
66326 Έμπορος κομβίων, φιγουρινιών, πλισέδων και γυναικείων ζωνών 25
66327 Έμπορος ακατέργαστων δερμάτων 8
66328 Εξαγωγέας ακατέργαστων δερμάτων 6
66329 Έμπορος κατεργασμένων δερμάτων και ειδών υποδηματοποιΐας, χονδρικώς 9
66330 Έμπορος κατεργασμένων δερμάτων και ειδών υποδηματοποιΐας, λιανικώς 13
66331 Υποδηματοπώλης, χονδρικώς 8
66332 Υποδηματοπώλης, λιανικώς 15
66333 Έμπορος ιμάντων και σωλήνων (μη μεταλλικών) 15
66334 Έμπορος κενών σάκων, χονδρικώς 9
66335 Έμπορος σχοινιών, σάκων και σπάγγων από κάθε ύλη 12
66336 Έμπορος ρακών ή απορριμμάτων 22
66337 Περιοδεύων έμπορος (έμπορος υφασμάτων, οικιακών σκευών κ.λπ.) 20
66338 Έμπορος προτύπων γυναικείων αμφιέσεων (πατρόν) 35
66339 Έμπορος ψευδοκοσμημάτων, πώληση λιανική 27
66340 Εισαγωγέας ψευδοκοσμημάτων 25
66341 Έμπορος νημάτων, λιανικώς 10
66341α Έμπορος νημάτων, χονδρικώς 7
66342 Εξαγωγέας γυναικείων υφασμάτων, έτοιμων ενδυμάτων, φορεμάτων και λευκών ειδών 9
66343 Έμπορος αθλητικών ειδών 15
66344 Έμπορος εργόχειρων 20
66345 Έμπορος οργάνων γυμναστικής, πώληση λιανική 21ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 9
Δημόσια κέντρα και θεάματα γενικά. Λοιπά επαγγέλματα.
Κωδικός Επάγγελμα Σ.Κ.Κ.
αριθμός

99001 Καφενείο � Κυλικείο 28
99002 Καφενείο με τεχνικά ή μηχανικά παιχνίδια 34
99002α Κυλικείο σε δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς κοινής ωφέλειας και ν.π.δ.δ. 17
99006α Εστιατόριο, ταβέρνα, ψαροταβέρνα, με ζωντανή μουσική [που υπάγεται στην 1059176/625/ΠΟΛ 1087/25.6.2003 (ΦΕΚ 932 Β�) απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύει κάθε φορά] 24
99010 Εστιατόριο μέσα σε ξενοδοχείο ύπνου 22
99012 Εστιατόριο, ταβέρνα, ψαροταβέρνα, χωρίς ζωντανή μουσική [που δεν υπάγεται στην 1059176/625/ΠΟΛ 1087/ 25.6.2003 (ΦΕΚ 932 Β�) απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύει κάθε φορά] 16
99014 Οινομαγειρείο ή οινοεστιατόριο (οικογενειακή επιχείρηση χωρίς προσωπικό) 16
99015 Καφετέρια 26
99016 Μπαρ 34
99019 Πιτσαρίες 26
99020 Ψητοπωλείο, οβελιστήριο (σουβλατζίδικο), σνακ μπαρ, ουζερί, μεζεδοπωλείο, τσιπουράδικο, ζυθοπωλείο 20
99021 Καντίνα 20
99022 Εστιατόριο ταχείας εξυπηρετήσεως (φαστ φουντ) 18
99023 Ζαχαροπλαστείο, γαλακτοζαχαροπλαστείο, καφεζαχαρο-πλαστείο � επιτόπια κατανάλωση 24
99024 Καφεζαχαροπλαστείο με υπηρεσίες χρήσης διαδικτύου (ίντερνετ) � επιτόπια κατανάλωση 22
99025 Παρασκευή φαγητών και πώληση εκτός καταστήματος 28
99026 Εργαστήριο παρασκευής ή έμπορος μελόψωμων (λουκουμάδων) και συναφών ειδών (επιτόπια κατανάλωση) 25
99030 Καφετέρια με υπηρεσίες χρήσης διαδικτύου (ίντερνετ) 25
99045 Επιχείρηση εκμετάλλευσης σφαιριστηρίου, ψυχαγωγικών παιχνιδιών (μπιλιάρδα, ποδοσφαιράκια κλπ.) 43
99060 Εκμετάλλευση ενοικιαζομένων δωματίων ή διαμερισμάτων 30
99105 Επιχείρηση εκμετάλλευσης λούνα πάρκ, γουώτερ πάρκ (νεροτσουλήθρες κλπ.) και συναφών χώρων 24
99208β Πρακτορείο ΠΡΟ-ΠΟ, Ιπποδρομιακού στοιχήματος, Στοιχήματος, ΛΟΤΤΟ, ΚΙΝΟ, ΤΖΟΚΕΡ, ΞΥΣΤΟ, ΠΡΟΤΟ κλπ. 42
99209 Προμηθευτής διαφόρων ειδών γενικά προς το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, νοσοκομεία, δημοτικά κλπ. κοινωφελή ή όχι Ιδρύματα και καταστήματα (μη διατηρών ίδια αποθέματα των ειδών αυτών) 9
99210 Προμηθευτής πλοίων (τρόφιμα, ποτά, είδη καθαρισμού κλπ.) 12
99212 Έμπορος μουσικών δίσκων και κασετών 15
99212α Εισαγωγέας και έμπορος μουσικών δίσκων και κασετών 28
99214 Έμπορος ιερογραφιών, εικόνων και λοιπών εκκλησιαστικών ειδών 23
99215 Έμπορος ειδών καπνιστού και λοιπών πολυτελών μικροαντικειμένων 35
99217 Έμπορος σπόγγων 11
99221 Ανθοπώλης, λιανικώς 30
99229 Καθαριστήριο ταπήτων 37
99231 Εισαγωγέας ανθέων, λιανικώς 32
99240 Πώληση παρκοκαρτών, τηλεκαρτών, καρτών κινητής τηλεφωνίας κλπ., χονδρικώς 3
99241 Πώληση παρκοκαρτών, τηλεκαρτών, καρτών κινητής τηλεφωνίας κ.λπ., λιανικώς 4
99245 Εισαγωγέας ή έμπορος γραμμένων ψηφιακών δίσκων (ταινίες σε DVD), χονδρικώς 24
99246 Εισαγωγέας ή έμπορος μουσικών ψηφιακών δίσκων (CD), χονδρικώς 23
99247 Έμπορος γραμμένων ψηφιακών δίσκων (ταινίες σε DVD), λιανικώς 28
99248 Έμπορος γραμμένων μουσικών ψηφιακών δίσκων (CD), λιανικώς 27
99250 Έμπορος διαφημιστικών ειδών (μπρελόκ, μπλουζάκια, αναπτήρες, στυλό κλπ.), λιανικώς 36
99251 Έμπορος διαφημιστικών ειδών (μπρελόκ, μπλουζάκια,αναπτήρες, στυλό κλπ.), χονδρικώς 24

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης