Αρθρα

Αναπροσαρμογή του στατιστικού κατωφλίου εξομοίωσης όπως αυτό ισχύει από 1/1/2008

30 Ιαν 2008

Taxheaven.gr
ΚΑΤΩΦΛΙΑ 2008


Η Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδoς γνωστοποιεί:
Την αναπροσαρμογή του στατιστικού κατωφλίου εξομοίωσης όπως αυτό ισχύει από 1/1/2008 – βάσει του Κανονισμού της Ε.Ε. με αρ. 638/2004  Aρθρο 10 παρ. 3 - ως ακολούθως:

ΚΑΤΩΦΛΙ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2008
ΑΦΙΞΕΙΣ: 75.000 Ευρώ
ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ: 65.000 Ευρώ

Taxheaven.gr