Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αρ. Πρ. Π 29 / 3/18.01.2008 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΤΩΝ 2000 ΚΑΙ 2001 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 93 , 94 ΚΑΙ 95 ΤΟΥ Κ.Κ.574 / 72

Σχόλια:


Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αρ. Πρ. Π 29 / 3/18.01.2008
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΤΩΝ 2000 ΚΑΙ 2001 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 93 , 94 ΚΑΙ 95 ΤΟΥ Κ.Κ.574 / 72

Αρ. Πρ. Π 29 / 3/18.01.2008 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΤΩΝ 2000 ΚΑΙ 2001 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ Α

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΏΝ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Αθήνα , 18.01.2008
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
Πληροφορίες : Μαριάννα Αγγελοπούλου
Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8, 102 41 Αθήνα
Αριθμός Πρωτοκόλλου Π 29 / 3
Τηλ.: 210-67.43664
Fax: 210-67.41.377
E – mail : [email protected]
Γραφεία:Χαλκοκονδύλη 17 104 32 ΑΘΗΝΑ


ΘΕΜΑ: « ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΤΩΝ 2000 ΚΑΙ 2001 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 93 , 94 ΚΑΙ 95 ΤΟΥ Κ.Κ.574 / 72

( εξερχόμενα έντυπα Ε 125 GR , E 127 GR προς τους φορείς οφειλέτες των κρατών – μελών ) ».

Σας κάνουμε γνωστό ότι , κατά τη διάρκεια της 109ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Λογαριασμών ,που πραγματοποιήθηκε την 21- 22 Νοεμβρίου 2007 στις Βρυξέλλες , αποφασίστηκε το χρονοδιάγραμμα που υποχρεούνται να ακολουθήσουν οι αρμόδιοι φορείς των κρατών – μελών της Ε.Ε. σχετικά με την υποβολή των παλαιών απαιτήσεών τους με βάση τα άρθρα 93 , 94 και 95 του Κοινοτικού Κανονισμού Εφαρμογής 574 / 72 .
Συγκεκριμένα ορίστηκε καταληκτική ημερομηνία υποβολής για απαιτήσεις παρελθόντων χρονικών διαστημάτων έως την 31.12.2001 .

Εδώ επισημαίνεται ότι , για την εκκαθάριση παλαιών απαιτήσεων έως και το έτος 1999 έχει ήδη λήξει η προθεσμία υποβολής τους ( βλέπετε σχετικό Γενικό Έγγραφό μας Π 29 – 1 / 20.01.2005 ) .
Προκειμένου να συμμορφωθούμε στις ως άνω Κοινοτικές οδηγίες , παρακαλούμε τα Τμήματα Μητρώου και Παροχών να υποβάλλουν στην Υπηρεσία μας άμεσα , δηλαδή έως και 31.05.2008 όλους τους λογαριασμούς δαπανών που τυχόν εκκρεμούν και αφορούν τις απαιτήσεις μας των ετών 2000 και 2001 .
Υπενθυμίζουμε επίσης και το Γενικό Έγγραφό μας με στοιχεία Π 29 - 19 / 02.04.2007 , με το οποίο σας έχουν δοθεί οδηγίες για τη σωστή και έγκαιρη αποστολή των εντύπων Ε 125 GR και E 127 GR και παρακαλούμε να μεριμνήσετε να αποσταλούν στην Υπηρεσία μας όλα τα έντυπα Ε 125 GR για παροχές που έχουν χορηγηθεί έως και την 31.05.2004 .

Για παροχές που χορηγήθηκαν από 01.06.2004 και μετά σύντομα θα συμπληρωθούν τα νέα έντυπα Ε 125 GR για την αναζήτηση δαπανών που προέκυψαν κατόπιν χρήσης ΕΚΑΑ .
Όσον αφορά την αποστολή των εντύπων Ε 127 GR η συμπλήρωσή τους θα πρέπει να γίνει και για το έτος 2007 .

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης