Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1171/4.7.1994 Ειδικά σήματα τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων έτους 1994

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1171/4.7.1994
Ειδικά σήματα τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων έτους 1994


ΠΟΛ.1171/4.7.1994 Ειδικά σήματα τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων έτους 1994

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


Ειδικά σήματα τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων έτους 1994. 1078262/6917/0014/

ΠΟΛ 1171

Με την τηλεγραφική διαταγή 1068012/5832/0014/10.6.1994, ζητήσαμε να μας γνωρίσετε τον αριθμό των αδιάθετων ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων, έτους 1994, που βρίσκονται στις υπηρεσίες σας.

Από τα στοιχεία που μας στείλατε προκύπτει ότι σε αρκετές Δ.Ο.Υ. υπάρχουν πλεονάσματα σημάτων, ενώ σε άλλες ελλείψεις.

Υστερα από τα ανωτέρω και προκειμένου να καλυφθούν οι προαναφερόμενες ελλείψεις, θα πρέπει να προβαίνετε στις ακόλουθες ενέργειες.
Οι Δ.Ο.Υ. και τα κλιμάκια των Δ.Ο.Υ. που έχουν ελλείψεις, θα απευθύνονται στην 14η Δ/νση (κα Ιωαννίδου τηλ. 3642570), προκειμένου να πληροφορούνται τις πλησιέστερες στην περιοχή τους Δ.Ο.Υ., που έχουν πλεόνασμα σημάτων.

Στη συνέχεια οι ανωτέρω Δ.Ο.Υ. θα επικοινωνούν μεταξύ τους τηλεφωνικά, προκειμένου να διαπιστώνεται η δυνατότητα χορήγησης της ζητούμενης ποσότητας σημάτων.

Για την παράδοση - παραλαβή των σημάτων θα συντάσσεται και θα υπογράφεται σχετικό πρωτόκολλο, εις διπλούν. Στο πρωτόκολλο, θα αναγράφονται αναλυτικά οι διακινούμενες ποσότητες, κατά κατηγορία σημάτων.

Αντίγραφο του ως άνω πρωτοκόλλου θα αποστέλλεται άμεσα, με fax στη 14η Δ/νση (αρ. fax 3645413).

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι οι Δ.Ο.Υ. που επιθυμούν να προμηθευτούν έντυπα υπευθύνων δηλώσεων (τρίπτυχα NCR), που απαιτούνται για τη διάθεση των ανωτέρω σημάτων, θα απευθύνονται στην Υπηρεσία Διαχείρισης Εντύπων και Αξιών του Δημοσίου (ΥΔΕΑΔ) - Κλεομήδους 8 - 104 43 ΑΘΗΝΑ (Κα Κουλουβάρη τηλ. 5140436 - fax 5245042).

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης