Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΟΑΕΔ Αρ.Πρ: Β142030/14.12.2007 Δεν επιτρέπεται η πρόσληψη και η απασχόληση υπηκόων τρίτων χωρών, εφόσον δεν έχουν άδεια διαμονής ή βεβαίωση της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Νόμου αυτού ότι έχουν καταθέσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοσή της.

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

ΟΑΕΔ Αρ.Πρ: Β142030/14.12.2007
Δεν επιτρέπεται η πρόσληψη και η απασχόληση υπηκόων τρίτων χωρών, εφόσον δεν έχουν άδεια διαμονής ή βεβαίωση της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Νόμου αυτού ότι έχουν καταθέσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοσή της.

ΟΑΕΔ Αρ.Πρ: Β142030/14.12.2007 Δεν επιτρέπεται η πρόσληψη και η απασχόληση υπηκόων τρίτων χωρών, εφόσον δεν έχ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αρ.Πρωτ: Β142030
Ημερομηνία: 14/12/2007
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ         
ΔΙΟΙΚΗΣΗ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Ταχ.Δ/νση: Εθν.Αντίστασης 8
17456 Αλιμος
Τ.Θ. 77117/17510 Π.Φάληρο
Πληροφορίες: Α. Σουσουρογιάννη
Τηλ. 210.99.89.856
Fax: 210.99.89.147

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτημα
ΣΧΕΤ: Το με αριθμό 4573/3-10-2007 έγγραφο του Κ.Π.Α. Κορίνθου

Με αφορμή το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του ΚΠΑ Κορίνθου σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 86 του ν.3386/2005 «δεν επιτρέπεται η πρόσληψη και η απασχόληση υπηκόων τρίτων χωρών, εφόσον δεν έχουν άδεια διαμονής ή βεβαίωση της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Νόμου αυτού ότι έχουν καταθέσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοσή της».

Ως εκ τούτου οι Υπηρεσίες μας δεν δύνανται να εξυπηρετούν σε θέματα που αφορούν λειτουργίες μας (παραλαβή αναγγελίας πρόσληψης, καταγγελίας σύμβασης, οικειοθελούς αποχώρησης, εγγραφή στο μητρώο ανέργων κλπ) υπηκόους τρίτων χωρών εφόσον στερούνται των προβλεπομένων για τη νόμιμη απασχόλησή τους εγγράφων.

Επιπρόσθετα, στην κείμενη νομοθεσία δεν υπάρχει σχετική υποχρέωση αναγραφής του λόγου μη παραλαβής της αναγγελίας πρόσληψης ή της καταγγελίας σύμβασης κλπ. Στα έντυπα που προσκομίζονται από τους εργοδότες. Εφόσον, όμως, με αίτησή τους ζητήσουν να αιτιολογηθεί η μη παραλαβή των ως άνω εντύπων, οι Υπηρεσίες μας οφείλουν να αποφαίνονται επί των αιτημάτων αυτών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν.2690/1999 (ΦΕΚ-45/Α'/9-3-99), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 11 του ν.3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α'/11-2-2004) και με το άρθρο 6 του ν.3242/0004 (ΦΕΚ 102/Α'/24-5-2004).

Με ευθύνη των προϊσταμένων να λάβουν γνώση του εγγράφου, με υπογραφή, όλοι οι υπάλληλοι των Υπηρεσιών του Οργανισμού προς τις οποίες απευθύνεται.

Ο ΓΕΝ.Δ/ΝΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Δ.ΜΠΟΥΓΙΑΚΛΗΣ

Συνημμένα:

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης